whitebit

Wskaźnik Jobless claims podaje liczbę amerykańskich obywateli, którzy ubiegają się lub ubiegali się o benefity z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia, raportowane w każdy czwartek przez Departament Pracy USA. Możemy wyróżnić dwie kategorie wniosków o zasiłki – początkowe (initial) oraz kontynuowane (continuing). Pierwsze dotyczą osób ubiegających się o zapomogę po raz pierwszy, drugie natomiast bezrobotnych, którzy kolejny raz korzystają z tej możliwości.

Co to jest Jobless claims? 

Wnioski o zasiłki dla bezrobotnych to niezwykle istotny wskaźnik obrazujący kondycję gospodarki oraz rynku pracy. Średniotygodniowe wyniki początkowych jobless claims wchodzą w skład dziesięciu czynników tworzących Leading Economic Index.Dla rynków zdecydowanie ważniejsza jest informacja odnośnie początkowych wniosków o zasiłek. Znaczny ich wzrost może oznaczać zwiększające się bezrobocie oraz pogarszającą sytuację ekonomiczną. Jako, że wskaźnik ten należy do niezwykle zmiennych z powodu cotygodniowych odczytów, często stosuje się czterotygodniową średnią kroczącą, aby uzyskać lepszy obraz ogólnego trendu i zachodzących zmian.

Historyczne wartości wskaźnika Jobless claims

Poniższy wykres przedstawia wartości initial jobless claims w ujęciu tygodniowym od 1967 roku do listopada 2014. Wykres wyraźnie obrazuje, że obecne wartości są niskie pod względem danych historycznych. Ostatni szczyt notowany był w trakcie wielkiego kryzysu finansowego (2008) i od tego czasu jesteśmy świadkami regularnych spadków:

Początkowe wnioski o zasiłki dla bezrobotnych Jobless claims
Początkowe wnioski o zasiłki dla bezrobotnych Jobless claims

Na kolejnym wykresie zaprezentowano continuing jobless claims w tym samym przedziale czasowym. Struktura wykresu jest bardzo zbliżona do tego prezentowanego przed chwilą:

Kontynuowane wnioski o zasiłki dla bezrobotnych
Kontynuowane wnioski o zasiłki dla bezrobotnych

Zdecydowanie lepiej widać to w momencie nałożenia na siebie obu wskaźników. Patrząc na poniższy wykres można odnieść wrażenie, że kontynuowane wnioski o zasiłek pierwsze dawały sygnały rozpoczęcia wielkiego kryzysu, wnioski początkowe były natomiast delikatnie opóźnione. W dłuższej perspektywie czasu, wskaźniki jednak silnie ze sobą korelują:

Korelacja pomiędzy wnioskami początkowymi i kontynuowanymi
Korelacja pomiędzy wnioskami początkowymi i kontynuowanymi

Jeżeli zmiana jobless claims jest wyższa od prognozowanej, wtedy odczyt uznaje się za negatywny dla rynku. Zmiana ujemna odbierana jest natomiast pozytywnie – świadczy o lepszej sytuacji gospodarczej oraz kondycji rynku pracy. Niewielkie odchylenia od konsensusu nie posiadają jednak silnego wpływu na rynek.

Powiązanie Jobless claims z innymi wskaźnikami i indeksami

Initial jak i continuing jobless claims powiązane bezpośrednio z rynkiem pracy posiadają zdecydowane znaczenie ekonomiczne. Jak wspomniano wcześniej, będą doskonałą wskazówką jeżeli chodzi nie tylko o labour market, ale również gospodarkę amerykańską w średnim terminie.

Inwestorzy we wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych bardzo często szukają wskazówek co do przyszłych odczytów i prognoz poziomu bezrobocia. Na rynku przyjęło się stwierdzenie, że jobless claims „ciągną” za sobą stopę bezrobocia.

Na poniższym wykresie prezentującym roczną zmianę wartości initial jobless claims i poziomu bezrobocia wyraźnie widzimy, że przy drastycznych skokach lub spadkach prowadzą wnioski o zasiłki, za nimi z delikatnym opóźnieniem podąża stopa bezrobocia:

Stopa bezrobocia w stosunku do initial jobless claims
Stopa bezrobocia w stosunku do initial jobless claims

Bardzo wielu inwestorów stara się doszukiwać podobieństw również w zgoła innym miejscu. Śledzenie wstępnych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych ma pomagać ponoć podczas inwestowania na amerykańskich indeskach – w szczególności S&P500.

Temat ten jest omawiany już od dziesięcioleci i posiada tylu samo zwolenników, co i przeciwników. Nie zmienia to jednak faktu, że wykres zaprezentowany poniżej pokazuje dosyć wyraźną korelację. Procentowa zmiana initial jobless claims w skali roku często ciągnie za sobą zmianę procentową najważniejszego z indeksów giełdowych na świecie.

S&P500 ciągnięte przez jobless claims?
S&P500 ciągnięte przez jobless claims?

Wpływ Jobless claims na cenę walut

W przypadku wniosków o zasiłek dla bezrobotnych zauważalna jest tendencja do wpływu na zmienność amerykańskiego dolara oraz wspomnianego przed chwilą S&P500. Najogólniej mówiąc, wzrost odczytu niesie ze sobą negatywne implikacje dla rynku pracy i gospodarki amerykańskiej, a analogicznie spadek informacje jak najbardziej korzystne. Oczywiście uwzględniać musimy również siłę cotygodniowych zmian i czy znajdujemy się powyżej, czy też poniżej historycznych średnich.

Na wykresie niżej pokazano jak procentowo wygląda ogólna zmienność rynkowa na 15 minut przed publikacją i na piętnaście minut po publikacji. Linia niebieska pokazuje natomiast zmienność w tym samym dniu, jednak w godzinach porannych.

Zmienność rynkowa przed i po odczytami wniosków o zasiłek dla bezrobotnych
Zmienność rynkowa przed i po odczytami wniosków o zasiłek dla bezrobotnych

Jak widać zmienność wywoływana przez odczyty jobless claims (przede wszystkim początkowych) jest zauważalna praktycznie w każdym tygodniu. Im większa różnica pomiędzy odczytem aktualnym, a prognozą tym większego ruchu można się spodziewać. Można jednak pozwolić sobie na następujące uproszczenie:

  • Wysokie jobless claims – USD w dół
  • Niskie jobless claims – USD w górę

Reakcja kursu na odczyty Jobless claims

Wykres pokazuje, że zasada niski odczyt = wzrost USD nie zawsze musi się sprawdzać. Szczególnie w długoterminowym ujęciu historycznym.

EUR/USD vs jobless claims
EUR/USD vs jobless claims

Inni użytkownicy szukali również: Formacja luka startowa, Formacja luka ucieczkowa, Formacja luka kończąca, Formacja spodek, Formacja kanał zwyżkujący, Formacja głowa z ramionami, Formacja trójkąt zniżkujący, Formacja odwrócona głowa z ramionamiFormacje spalone, Formacja klin zniżkujący, Formacja ruch powrotny, Non Farming Payrolls, Trade balanceZapisz się do newslettera Comparic.pl >>Conotoxia


Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Obserwuj nas >>
  • Powiązane zagadnienia:
Analityk Business Intelligence portalu Finance Magnates - największego w branży serwisu B2B poświęconego FX oraz kryptowalutom. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z Forexem związany od 2012r. Autor artykułów dla czasopism branżowych oraz ogólnopolskich portali informacyjnych oraz raportów prezentujących kondycję światowego i lokalnego rynku instrumentów pochodnych w ramach kwartalnika Quarterly Industry Report wydawanego nieprzerwane od 2012 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj