Naga Markets

słownik makro miniaturkaGross Domestic Product (GDP) to jeden z najważniejszych wskaźników makroekonomicznych w dzisiejszych czasach. Poza tym, że jest on niezwykle cennym wskaźnikiem dla analityków, jest również niezwykle szeroki. Co przedstawia wskaźnik GDP?

  • PKB to jeden z najważniejszych odczytów gospodarczych,
  • Szybki wzrost PKB przekłada się również na zwiększoną inflacyjną, 
  • W Stanach Zjednoczonych publikacja Produktu Krajowego Brutto jest podzielona na 3 części.

Gross Domestic Product

Gross Domestic Product (GDP) to nic innego jak polski Produkt Krajowy Brutto (PKB). Wskaźnik ten mierzy wartość rynkową wszystkich wytworzonych dóbr i usług w gospodarce przez określony czas. Dlatego w kalendarzu makroekonomicznym często można natknąć się na wskaźniki w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym.Dla analityków i inwestorów największą wartość mają wyliczenia kwartalne, pozwalające szybko rozpoznać rodzące się trendy gospodarcze. Warto nadmienić, że recesją nazywa się stan, w którym PKB w ujęciu kwartalnym kurczy się przez minimum dwa okresy z rzędu. Na PKB/GDP składają się wyżej wspomniane wytwory nowoczesnej gospodarki, jak również konsumpcję osobistą wszystkich obywateli, wydatki rządu oraz samorządów, zapasy, koszty trwających budów oraz bilans handlowy.

Raport dotyczący PKB jest niezmiernie skomplikowanym tworem, swoją złożonością przewyższający wszystkie pozostałe wskaźniki. Co więcej, do budowy i wyjaśniania PKB używane są niektóre wskaźniki opisane wcześniej, jak chociażby sprzedaż detaliczna czy zamówienia na dobra trwałe.

[adrotate group=”56″]

Dlaczego inwestorzy śledzą wyniki PKB?

Produkt Krajowy Brutto w wartościach realnych (skorygowanych o stopę inflacji) jest jednym z najlepszych wskaźników opisujących bieżącą kondycję gospodarki. Wysoki wzrost gospodarczy (wzrost wskaźnika PKB) jest spowodowany wysoką konsumpcją podmiotów gospodarczych (również gospodarstw domowych) co z kolei przekłada się na wysokie zyski przedsiębiorstw.

Te z kolei mogą przeznaczyć część zysków na dalszą konsumpcję, lub zainwestować pozyskane środki. Inwestycje napędzają rynki finansowe – obserwujemy wówczas wzrost cen akcji oraz spadek rentowności obligacji. Dobra sytuacja na krajowym parkiecie skłaniać będzie również podmioty zagraniczne do dywersyfikacji swoich portfeli inwestycyjnych i wyrażenia chęci zakupu akcji krajowych (co powoduje wzrost popytu na walutę danego państwa).

Szybki wzrost gospodarczy przekłada się również na zwiększoną presję inflacyjną obecną w gospodarce. Prowadzi to w konsekwencji do działań zmierzających do niedopuszczenia gospodarki do przegrzania, co może przełożyć się na decyzje dotyczące poziomu obowiązujących stóp procentowych.

AVA Trade
Reakcja na odczyt PKB często jest gwałtowna. Wykres pary walutowej USDJPY podczas publikacji PKB w Japonii.

Reakcje na publikacje

Publikacja (w przypadku USA) Produktu Krajowego Brutto jest podzielona na 3 części. Pierwsza z nich nazywana jest Advanced GDP, druga z kolei Preliminary GDP, by ostatecznie podać wartość Final GDP. Pierwsze dwie w kalendarzach makroekonomicznych będą figurowały pod wspólną nazwą preliminary czyli wstępny.

Są to wstępne szacunki dotyczące wartości PKB za miniony okres (najczęściej kwartał). Podobnie jak przy ogłoszeniu wyników wyborów, najwięcej emocji niesie z sobą publikacja pierwszego z raportów (advanced) – zwykle wartość ta pokazuje (w przybliżeniu) jaki był faktycznie wzrost gospodarczy w minionym okresie.

Jednak tym, na co wszyscy zwracają uwagę jest różnica pomiędzy prognozowaną wartością odczytu a jego wartością realną. Ważną informacją również jest fakt, że publikowane wielkości dla Stanów Zjednoczonych podawane są w wielkościach annualizowanych – odpowiadających teoretycznemu wzrostowi gospodarczemu za cały rok.

Inni użytkownicy szukali również: Gross Domestic Product, Formacja dzień odwrotu, Formacja luka startowa, Formacja luka ucieczkowa, Formacja luka kończąca, Formacja spodek, Formacja spodek odwrócony, Formacja kanał zwyżkujący, Formacja głowa z ramionamiŚledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułOferta konsorcjum z udz. spółki Mirbudu wybrana w przetargu na Oś Zachodnią
Następny artykułCyfrowe waluty zagrażają dolarowi – uważają eksperci JPMorgan
Adam Rak redaktor Comparic.pl
Redaktor Comparic.pl. Odpowiedzialny również za dział Wideo Comparic.pl. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Z inwestycjami związany od 2011 roku, pierwsze doświadczenia zdobywał na GPW. Forex poznał na pierwszym roku studiów, a od końca 2013 roku jest aktywnym traderem. Jego inwestycje mają charakter typowo spekulacyjny, rzadko utrzymuje otwarte pozycje dłużej niż kilka godzin. Wyznaje zasadę wyższości księgowanych zysków, nad zyskami papierowymi. W handlu wykorzystuje głównie Price Action posiłkując się poziomami Fibonacciego.

5 KOMENTARZE

  1. […] wynika natomiast, że opuszczenie UE doprowadzi w dłuższej perspektywie czasowej do spadku PKB aż o około 5 proc., i to nawet przy istnieniu umowy o wolnym handlu z UE. Na uwagę zasługuje […]

  2. […] zdjętych już ograniczeń. W związku z tym, Goldman Sachs obniżył swoje prognozy dot. wzrostu gospodarczego w USA na 2020 r. Mówi o tym główny ekonomista banku, Jan Hatzius. W nocie do klientów wskazał […]

  3. […] wydarzeń czwartkowej sesji bez wątpienia była publikacja szacunkowego wyniku dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) w Stanach Zjednoczonych. Wskaźnik ten obrazuje wartość rynkową wszystkich wytworzonych dóbr […]

  4. […] nie pozwoli na spowolnienie gospodarcze silniejsze od zakładanego zasięgu. Osiągnięcie wzrostu PKB na poziomie 6,6 proc. było ciężkim wyzwaniem. Chińczycy muszą podjąć stanowcze kroki z […]

  5. […] 2018 roku Produkt Krajowy Brutto (PKB) w Chinach spadł do poziomu 6,6%. Analitycy oczekują dalszego spowolnienia w 2019 roku, […]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here