whitebit

Przed omówieniem samego wskaźnika ekonomicznego Durable goods orders musimy przybliżyć sobie definicję dóbr trwałego użytku:

Dobra trwałego użytku – dobra trwałego użytku stanowią rodzaj dóbr, którchy szybko się nie zużywa i ich użyteczność rozkładana jest w dłuższym okresie czasu. Do grupy popularnych dóbr trwałego użytku zalicza się lodówki, samochody lub też telefony komórkowe – charakteryzują się długimi okresami pomiędzy sukcesywną sprzedażą kolejnych egzemplarzy.Co to jest Durable goods orders?

Jeżeli chodzi natomiast o durable goods orders to literatura tłumaczy je następująco:

Durable goods orders (zamówienia na dobra trwałego użytku) – wskaźnik ekonomiczny wypuszczany co miesiąc przez Amerykańskie Biuro Cenzusowe. Odzwierciedla łączną liczbę nowych zamówień złożonych przez krajowych wytwórców na dostarczenie dóbr trwałego użytku wykorzystywanych w procesie produkcyjnym, w krótkim okresie lub w przyszłości. Wskaźnik publikowany jest dwa razy w przeciągu miesiąca – w formie rozbudowanego raportu dot. dóbr trwałego użytku i z podziałem na zamówienia, dostawy oraz zapasy wytwórców.

Ponieważ ceny inwestycyjne reagują na wzrost gospodarczy, dla uczestników rynku bardzo ważne jest rozpoznanie trendów dynamiki danej gospodarki. Zamówienia na dobra trwałego użytku przez wytwórców pokazują jak „bardzo zajęte” są fabryki i jaka będzie ich wydajność w najbliższej przyszłości. Zamówienia na dobra składane w jednym miesiącu mogą przekładać się na efektywną pracę zakładów produkcyjnych przez wiele kolejnych miesięcy.

Szczegóły dotyczące wskaźnika Durable goods orders

Zamówienia na dobra trwałego użytku ukazują się zazwyczaj w okolicach 20 dnia każdego miesiąca o godzinie 14:30 naszego czasu (08:30EST). Publikacja pokrywa zawsze okres wcześniejszego miesiąca, a za zebranie, przetworzenie i publikację danych odpowiedzialne jest US Census Bureu – wartości najaktualniejszych wskazań znaleźć można bezpośrednio na stronie biura.

Durable Goods Report obejmuje dane dostarczane przez cztery tysiące przedsiębiorstw produkcyjnych dóbr trwałego użytku – pod uwagę brane są tu jedynie te produkty, których żywotność przekracza trzy lata, a koszty mieszczą się w wyższych przedziałach cenowych. Mowa tutaj o samochodach, sprzęcie AGD, wyposażeniu sportowym i tak dalej. Łącznie próbka zawiera w sobie 85 różnych branż mających reprezentować całe Stany Zjednoczone.

Dane podawane są w wartościach dolarowych oraz jako procentowa zmiana w porównaniu do wcześniejszego miesiąca oraz roku. Warto jednocześnie zaznaczyć, że zamówienia na dobra trwałego użytku brane są pod uwagę przez Conference Board podczas obliczania US Leading Index jako jeden z dziesięciu komponentów.

Dane historyczne zamówień na dobra trwałego użytku

Poniżej zaprezentowano wykres pokazujący kształtowanie się durable goods orders pomiędzy 1992-2015 (Biuro Cenzusowe nie udostępnia starszych danych w ujęciu miesięcznym). Na wykresie widać wyraźny trend wzrostowy z kilkoma silniejszymi korektami. Ogólny trend to jednak zachowanie dodatniej dynamiki – ostatnie miesiące 2014 roku przyniosły osunięcia po silnym skoku notowanym w lipcu.

Wartości durable goods orders na wykresie historycznym
Wartości durable goods orders na wykresie historycznym

Wykorzystanie wskaźnika Durable goods orders przez inwestorów

Odczyty zamówień na dobra trwałego użytku są przydatne dla inwestorów nie tylko ze względu na informacje odnośnie nominalnego poziomu zamówień realizowanych przez fabryki, ale przede wszystkim jako wyraźny znak biznesowego popytu jako całości. Dobra kapitałowe reprezentują aktualizacje kapitału wyższych kosztów, których dokonać mogą przedsiębiorstwa, sygnalizując zaufanie co do kondycji prowadzonej działalności – może się to przekładać na wzmożoną sprzedaż, wzrost przepracowanych godzin, czy też na ogólny obraz sytuacji gospodarczej (np. NFP).

Inwestorzy często wykorzystują różne kombinacje danych publikowanych wraz z raportem dóbr trwałego użytku szukając między innymi odpowiedzi co do potencjalnych, przyszłych zysków jakie wygeneruje przedsiębiorstwo. Przykładowo przedsiębiorstwa takie jak Boeing mogą dokonać aktualizacji swoich przychodów (in plus) bazując na silnych nowych zamówieniach – dane te znajdujemy natomiast w durable goods orders. Co więcej wzrost produkcji i wydajności amerykańskich przedsiębiorców pozwala zwalczyć presje inflacyjne – więcej dóbr trafi bowiem do sklepów i salonów sprzedaży.

Zamówienia na dobra trwałego użytku vs PKB

Uczestnicy rynku bardzo często dopatrują się korelacji pomiędzy dynamiką produktu krajowego brutto oraz zamówień na dobra trwałego użytku. Jak wspomniano bowiem wcześniej ilość zamówień dokonywanych przez przedsiębiorców pozwala oszacować jak oceniają oni swoje możliwości przerobowe w najbliższym czasie oraz jaką ilość zleceń posiadają do zrealizowania. Silne sygnały świadczące o kondycji gospodarczej USA mogą posłużyć co więcej do oceny kształtowania się PKB w przyszłości.

Wykres poniżej prezentuje porównanie PKB i durable goods orders w przeciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat. Wyraźnie widać, że w okresach najsilniejszych osunięć, widzieliśmy wyniki ujemnego produktu krajowego brutto. PKB będzie oczywiście tutaj wskaźnikiem opóźnionym w stosunku do zamówień na dobra trwałego użytku i może ostrzegać przed niekorzystnymi zmianami PKB. Dopóki jednak durable goods orders notują pozytywne wyniki, amerykańscy inwestorzy nie mają powodów do zmartwień jeżeli chodzi o koniunkturę gospodarczą.

Zamówienia na dobra trwałego użytku vs PKB
Zamówienia na dobra trwałego użytku vs PKB

Interpretacja zamówień na dobra trwałego użytku

Rynek obligacji będzie wzrastał (spadał) kiedy zamówienia na dobra trwałego użytku będą słabe (silne). Relatywnie pozytywny raport wyraźnie pokrywa się z zyskami korporacyjnymi oraz rynkiem akcji. Jest to jeden z najważniejszych miesięcznych wskaźników – należy jednak pamiętać, że z powodu niektórych branż o wyjątkowo dużej zmienności odczyty mogą być silnie rewidowane. W związku z tym inwestorzy śledzą przede wszystkim trzymiesięczne średnie lub zmianę procentową m/m oraz r/r. Takie dostosowanie sezonowe pozwala wygładzić ewentualne zaburzenia i dostarczyć bardziej przejrzysty obraz ogólnego trendu w sektorze przemysłowych.

W przypadku tak zmiennych wskaźników ekonomicznych niezbędnym staje się wykluczenie pewnej części komponentów z całości. Uczestnicy rynku pod uwagę nie biorą między innymi zamówień militarnych, transportowych oraz związanych z branżą samolotową.

Jak zauważono, notowania zamówień na dobra trwałego użytku mają wpływ na amerykański rynek akcji. Widać to między innymi na przykładzie S&P500. Szczególnie w pierwszej dekadzie obecnego wieku amerykańska giełda podążała niemal niczym cień za odczytami zamówień na dobra trwałego użytku. Widzimy tutaj ogólną korelację, jednak w przeciągu ostatnich dwóch lat luka pomiędzy durable goods orders oraz miesięcznymi średnimi cen zamknięcia S&P500 zaczyna się powiększać.

Korelacja S&P500 oraz durable goods orders
Korelacja S&P500 oraz durable goods orders

Inni użytkownicy szukali również: Formacja luka startowa, Formacja luka ucieczkowa, Formacja luka kończąca, Formacja spodekFormacja odwrócona głowa z ramionamiFormacje spalone, Formacja klin zniżkujący, Formacja ruch powrotny, Non Farming Payrolls, Beige Book, Claimant Count Change, Durable goods orders, Retail salesZapisz się do newslettera Comparic.pl >>Conotoxia


Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Obserwuj nas >>
  • Powiązane zagadnienia:
Analityk Business Intelligence portalu Finance Magnates - największego w branży serwisu B2B poświęconego FX oraz kryptowalutom. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z Forexem związany od 2012r. Autor artykułów dla czasopism branżowych oraz ogólnopolskich portali informacyjnych oraz raportów prezentujących kondycję światowego i lokalnego rynku instrumentów pochodnych w ramach kwartalnika Quarterly Industry Report wydawanego nieprzerwane od 2012 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj