Naga MarketsX-Trade Brokers (XTB) poinformował 6 czerwca w raporcie bieżącym, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, oddalił skargę na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 9,9 mln zł na spółkę we wrześniu ubiegłego roku w związku z nieprawidłowościami w zakresie realizacji zleceń klientów na przestrzeni 2014 i 2015 roku. Akcje XTB tracą w czwartek 0,75%.


XTB rozważy wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego

„Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 6 czerwca 2019 r. Wojewódki Sąd Administracyjny w Warszawie („WSA”) oddalił skargę Spółki na decyzję KNF w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 9,9 miliona zł. Wyrok WSA nie jest prawomocny” – poinformowała spółka w komunikacie. Wyrok sądu administracyjnego nie jest prawomocny.

Jednocześnie dom maklerski zaznacza, że po doręczeniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem, dokona jego analizy i podejmie decyzję o możliwym wniesieniu skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Spór KNF i XTB dotyczy parametru “deviation”

Sprawa dotyczyła kary finansowej, którą KNF nałożył na XTB we wrześniu 2018 roku w związku z rzekomymi nieprawidłowościami w realizowaniu zleceń klienckich w latach 2014-2015. Jak ustaliła KNF, w okresie od stycznia 2014 roku do maja 2015 roku, broker miał stosować niesymetryczne ustawienie parametru „deviation” w ramach egzekwowanych zleceń klienckich w modelu instant, gdzie występowała gwarancja realizacji zlecenia po cenie w nim zawartej.

„(…) stosował w systemach transakcyjnych niesymetryczne ustawienie parametru deviation, wprowadzając ograniczenie odchylenia ceny z chwili złożenia zlecenia od ceny z momentu realizacji zlecenia, w przypadku zmiany ceny kierunkowo korzystnej dla klienta, natomiast pozostawił bez ograniczeń odchylenie ceny ze zlecenia od ceny z momentu realizacji zlecenia, w przypadku zmiany ceny danego waloru na niekorzyść klienta”  – informował KNF w ubiegłym roku.

XTB komentował wtedy, że stosowane przez dom maklerski mechanizmy niesymetrycznej dewiacji nie naruszały zasad działania w najlepiej pojętym interesie klientów oraz nie miały wpływu na wyniki osiągane przez klientów.

Zobacz również: Trading Jam kieruje list otwarty do KNF w sprawie XTB. Broker odpowiadatokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułSREBRO – ile jeszcze potrwa korekta? -06.06.2019
Następny artykułGuten Morgen DAX 06.06.2019
Adam Rak redaktor Comparic.pl
Redaktor Comparic.pl. Odpowiedzialny również za dział Wideo Comparic.pl. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Z inwestycjami związany od 2011 roku, pierwsze doświadczenia zdobywał na GPW. Forex poznał na pierwszym roku studiów, a od końca 2013 roku jest aktywnym traderem. Jego inwestycje mają charakter typowo spekulacyjny, rzadko utrzymuje otwarte pozycje dłużej niż kilka godzin. Wyznaje zasadę wyższości księgowanych zysków, nad zyskami papierowymi. W handlu wykorzystuje głównie Price Action posiłkując się poziomami Fibonacciego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here