Naga MarketsWzmożone od połowy marca zainteresowanie inwestycjami na giełdzie będzie się nadal przekładać na wzrost zainteresowania funduszami akcyjnymi, natomiast zerowe stopy zwrotu z depozytów – w obliczu inflacji – spowodują znaczące przepływy środków m.in. do tzw. dłużnych funduszy, szczególnie w przyszłym roku, oceniła w rozmowie z ISBnews prezes Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Anna Milewska.

Skarbiec TFI: Wzmożone od połowy marca zainteresowanie inwestycjami na giełdzie będzie się nadal przekładać na wzrost zainteresowania funduszami akcyjnymi

“Klienci w Polsce, przyzwyczajeni do lokowania oszczędności przede wszystkim w lokaty bankowe, dziś widzą, że uzyskują na nich zerowe stopy procentowe i notują straty ze względu na inflację. W związku z tym część klientów będzie przenosiła swoje oszczędności do funduszy inwestycyjnych, ponieważ fundusze dają klientowi możliwość uzyskania wyższych stóp zwrotu. Wiele, oczywiście, zależy od profilu przyjętego ryzyka, ale nawet przy najbardziej ostrożnych inwestycjach można liczyć na wyższe niż w przypadku lokat zwroty z zainwestowanego kapitału. Tak więc na pewno środki będą przepływać z depozytów. Przyszły rok może wygenerować dużą dynamikę” – powiedziała Milewska w rozmowie z ISBnews.

Te artykuły również Cię zainteresują
Podkreśliła jednak, że jako społeczeństwo wciąż nie mamy zbyt dużych kwot zaangażowanych w fundusze inwestycyjne. Polacy preferują lokaty bankowe, nawet gdy przynoszą one maksymalnie 1,5% zysku w skali roku.

“Utrzymujące się wysokie poziomy lokat mimo dobrych wyników osiąganych w tym samym czasie przez fundusze inwestycyjne są dowodem na to, że jesteśmy społeczeństwem, które niechętnie ryzykuje swoimi oszczędnościami. Jest też pewna niebagatelna tego przyczyna. Pamiętajmy, że w bankach mamy gwarancję do 100 tys. euro. W przypadku funduszy takiej gwarancji nie ma. Pomimo tego jednak spodziewam się, że dziś wielu klientów nie będzie chciało tracić części swoich oszczędności z powodu inflacji i zdecyduje się ulokować część środków w funduszach” – dodała.

Prezes przypomniała, że 13 marca – kiedy ogłoszono lockdown w Polsce – nastąpiło całkowite tąpnięcie na rynkach akcji. Po nim nastąpił ogromny napływ środków zwłaszcza do funduszy akcyjnych, a biura maklerskie zanotowały rekordową liczbę otwieranych rachunków maklerskich.

“To oznacza, że nasze społeczeństwo już w jakiejś części jest wyedukowane i w pierwszej kolejności chciało zarobić na odbiciach na giełdach, szczególnie na giełdzie polskiej. Jeżeli rynek akcji będzie stabilny, pełzający, bez nagłych wzlotów i upadków, to ta część społeczeństwa, która posiada jeszcze pieniądze na zerowym oprocentowaniu w bankach dojdzie do wniosku, że jednak 2-3% zysku na funduszach o najmniejszym ryzyku to dobra okazja, by zmitygować ubytek oszczędności spowodowany przez inflację. Sądzę, że tego typu nastawienie po prostu się przebije do tej części społeczeństwa, która dysponuje oszczędnościami i która w żadnej mierze nie ma skłonności do ryzyka, a już na pewno do ryzyka związanego z rynkiem akcji” – stwierdziła Milewska.

Dodała, że Skarbiec TFI największe napływy obserwuje w funduszach akcyjnych.

“Ale byłabym zdziwiona, gdyby było inaczej w sytuacji, gdy fundusz w skali roku jest w stanie wygenerować 40% stopy zwrotu, a w ciągu pół roku – ponad 20%. Wyniki subfunduszy Skarbiec TFI za I półrocze są bardzo dobre, ale chciałabym podkreślić, że nie wynikają one tylko i wyłącznie z uwarunkowań rynkowych. Bo jeżeli spojrzymy na rok ubiegły, to również wtedy wyniki były bardzo dobre. Nie można więc powiedzieć, że wynik I półrocza 2020 roku jest w przeważającej mierze wynikiem przypadku i zbieżności rynkowych. Jeśli popatrzymy na rok ubiegły, to widać, że kadra, która jest w Skarbcu potrafi generować dla klientów duże stopy zwrotu, wykorzystując, oczywiście, sytuację rynkową, ale przede wszystkim – swoją wiedzę i umiejętności oraz współdziałanie” – wskazała Milewska, która zarządza Skarbiec TFI od końca stycznia 2019 r., a jednocześnie jest też prezesem zarządu Skarbiec Holding – właściciela Towarzystwa.

Podkreśliła, że najlepsze fundusze akcyjne i mieszane Towarzystwa w I półroczu 2020 wypracowały dwucyfrowe stopy zwrotu: Skarbiec Spółek Wzrostowych zamknął czerwiec wynikiem 51,9%, Skarbiec Małych i Średnich Spółek osiągnął 32,6%, natomiast Skarbiec III Filar – 16,5%. Dobrze radziły sobie w tym czasie także fundusze dłużne. Pierwsze miejsca w swoich grupach porównawczych zajęły: Skarbiec Dłużny Uniwersalny z wynikiem 4,2%, Skarbiec Konserwatywny Plus z wynikiem 3%.

“Obserwujemy napływy do naszych funduszy dłużnych, które w stosunku do rynku bardzo dobrze się wyróżniają, ponieważ stopy zwrotu na naszych funduszach dłużnych są stabilne – nie ma sytuacji, w której raz fundusz przyniósł 10%, a potem nagle generuje ujemną stopę zwrotu” – powiedziała prezes.

Milewska, która od lat specjalizuje się we wdrażaniu projektów i zarządzaniu zmianą w przedsiębiorstwach (prowadziła m.in. jako członek zarządu Banku Ochrony Środowiska restrukturyzację portfela kredytowego tej instytucji), zapowiedziała też modyfikacje w Skarbcu, które mają otworzyć klientom szerszy dostęp do funduszy. Spółka wdraża pierwsze od wielu lat zmiany w zakresie systemów IT.

“Do końca roku wprowadzimy nowy system front-office dla zarządzających. W sierpniu ruszy nowa strona internetowa. Spodziewam się, że do końca roku uruchomimy nowy system transakcyjny” – powiedziała Milewska.

“Nowy system to szybsze, bezpieczne transakcje. Chcemy, żeby był bardziej przyjazny dla klientów, aby klienci, którzy zachowują ostrożność związaną z pandemią, czuli się bezpiecznie, inwestując w Skarbcu. Mam nadzieję, że klienci docenią prostotę, funkcjonalność i transparentność tych rozwiązań” – dodała prezes.

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here