Naga MarketsSkarbiec Holding miał 61,12 mln zł zysku netto w r.obr 2020/2021Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) – Skarbiec Holding odnotował 61,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2020/2021 (lipiec 2020 – czerwiec 2021) wobec 29,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 76,55 mln zł wobec 37,19 mln zł zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 165,8 mln zł w r.obr. 2020/2021 wobec 103,3 mln zł rok wcześniej.

W ostatnim r.obr. skonsolidowane przychody z wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów indywidualnych wyniosły ok. 82,4 mln zł wobec ok. 63,7 mln zł rok wcześniej, natomiast skonsolidowane przychody z wynagrodzenia zmiennego wyniosły odpowiednio ok. 82,2 mln zł wobec ok. 38,7 mln zł rok wcześniej.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI sięgnęła na koniec czerwca 2021 r. 6,8 mld zł. Oznacza to, w porównaniu z końcem czerwca 2020 r., wzrost o ponad 2,5 mld zł.

„Podsumowując minione 12 miesięcy roku obrotowego, należy zwrócić uwagę na wymagające otoczenie makroekonomiczne. Niemal cały 2020 r. i pierwsza połowa 2021 stawiały przed gospodarką niespotykane dotąd wyzwania wynikające z rozwoju światowej pandemii koronawirusa. W tym czasie doszło też do uruchomienia szeregu działań osłonowych wprowadzanych przez rządy i banki centralne szeregu państw, w tym Polski, w szczególności w zakresie polityki fiskalnej i monetarnej. Istotne jest to, że przełożyły się one na koniunkturę giełdową i poprawę nastrojów inwestorów. Miało to duże znaczenia dla szeregu procesów inwestycyjnych” – skomentowała prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI Anna Milewska, cytowana w komunikacie.

„W tym kontekście warto przypomnieć ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne wypracowywane przez zarządzających funduszami Skarbiec TFI. W portfolio Skarbca wyróżniały się m.in. fundusze inwestujące w akcje podmiotów z obszarów tzw. wysokiej technologii i medycyny. Należy także podkreślić, że na nasze sukcesy, w tym liczne wyróżnienia przyznawane przez niezależnych ekspertów i specjalistyczne media, składają się wspólne działania wszystkich pracowników Towarzystwa. Dzięki ich zaangażowaniu i efektywnej pracy tworzymy najwyższej jakości produkty, a naszym celem zawsze jest satysfakcja klienta” – dodała prezes.

Według stanu na 30 czerwca 2021 r. Skarbiec TFI zarządzało 36 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 8 funduszami dedykowanymi.

invest

W ujęciu jednostkowym zysk netto w r.obr. 2020/2021 wyniósł 7,53 mln zł wobec 10,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: najniższy kurs dolara australijskiego | gpw xtb | konto forex | amica giełda | notowania wig20 | kurs lotosu | pge akcje rekomendacje |Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here