Naga Markets

Skarb Państwa zwiększył udział w PGE do 60,86% po objęciu akcji serii EWarszawa, 23.05.2022 (ISBnews) – Skarb Państwa objął 292 617 395 akcji nowej emisji serii E Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) i obecnie bezpośrednio posiada 60,86% akcji wobec wcześniejszego udziału na poziomie 57,39%, podała spółka.

“Skarb Państwa reprezentowany przez prezesa Rady Ministrów objął 292 617 395 akcji serii E” – czytamy w komunikacie.Przed zmianą Skarb Państwa posiadał 1 072 984 098 akcji PGE, co stanowiło 57,39% w kapitale zakładowym spółki i był uprawniony do 1 072 984 098 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 57,39% ogólnej liczby głosów w Spółce. Aktualnie Skarb Państwa posiada 1 365 601 493 akcji stanowiących 60,86% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do wykonywania 1 365 601 493 głosów, co stanowi 60,86% ogólnej liczby głosów, podano także.

“Ponadto, Skarb Państwa poinformował o podmiocie zależnym posiadającym akcje PGE i łącznej sumie liczby głosów obu podmiotów i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Zgodnie z treścią zawiadomienia, biorąc pod uwagę akcje (18 697 608) posiadane przez podmiot zależny od Skarbu Państwa, tj. Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Skarb Państwa posiada łącznie 1 384 299 101 akcji stanowiących 61,7% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do wykonywania 1 384 299 101 głosów, co stanowi 61,7% ogólnej liczby głosów” – czytamy dalej.

22 kwietnia br. PGE dokonała przydziału 373 952 165 akcji serii E, tj. wszystkich akcji oferowanych w subskrypcji prywatnej po cenie 8,55 zł za akcję. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zdecydowało 6 kwietnia 2022 r. o emisji akcji serii E. Zgodnie z przyjętą uchwałą, emisja kierowana była do uprawnionych inwestorów z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy. W wyniku emisji PGE zamierzała pozyskać prawie 3,2 miliardy zł, które przeznaczy na inwestycje w trzech obszarach: rozwoju dystrybucji energii elektrycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz dekarbonizacji wytwarzania poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)

NEDŚledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here