Naga MarketsSimple ma rekomendację NCBR dot. dofinansowania projektu kwotą 2,57 mln złProjekt Simple “System do automatycznego tworzenia oraz optymalizacji harmonogramów zajęć i aktywności występujących na uczelni z wykorzystaniem sztucznej inteligencji umożliwiających zaplanowanie nauki bez barier” został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania, podała spółka. Rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi ok. 2,57 mln zł.

Simple z rekomendacją od NCBR

Projekt został przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1 – poddziałanie 1.1.1. Całkowity koszt projektu miałby wynieść ok. 4,93 mln zł, natomiast kwota rekomendowanego dofinansowania to ok. 2,57 mln zł, podano.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Jednocześnie emitent informuje, iż w okresie od złożenia wniosku o dofinansowanie dla ww. projektu do dnia ogłoszenia powyższej listy spółka utraciła status podmiotu MŚP i aktualnie spełnia kryteria tzw. dużego przedsiębiorstwa. Mając powyższe na uwadze, emitent wskazuje, iż w przedmiotowym konkursie w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie ma statusu MŚP lub go utraciło, NCBR może zawrzeć z takim podmiotem umowę o dofinansowanie pod warunkiem, że będą dostępne środki przeznaczone na projektu realizowane przez przedsiębiorstwa duże i ich konsorcja” – czytamy w komunikacie.

Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku wdrożeń systemów ERP i projektów IT. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here