17 maja 2021 roku spółka SimFabric podpisała 6 nowych umów z GroMar sp. z o.o. z Łodzi, związanych z usługami programistycznymi w dziedzinie e-learningu. Zostały one zawarte w ramach grantu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Łączny portfel zamówień SimFabric na usługi e-learningowego w tym roku przekroczył tym samym 6 mln złotych.

 Projekty będą realizowane przez oddział w Łodzi, którego celem jest rozwijanie działalności badawczo-rozwojowej w obszarze produkcji gier oraz usług IT, w oparciu o Fundusze Europejskie oraz fundusze kontrahentów instytucjonalnych. Umowy zostały podpisane na 12 miesięcy, a suma wynagrodzenia nie przekroczy 0,9 mln zł brutto. Dotyczą one realizacji usług e-learningowych na potrzeby opracowania e-materiałów z przedmiotów: biologia, chemia, język angielski, język francuski, fizyka, matematyka i informatyka.

Badania i rozwój to jeden z filarów Strategii Zrównoważonego Rozwoju grupy kapitałowej SimFabric. Jak wyjaśnia Julia Leszczyńska, Prezes Zarządu spółki.:

Naszym celem jest rozwój działalności B+R w obszarze usług IT i produkcji gier. W lipcu 2019 roku otworzyliśmy w Łodzi oddział SimFabric dedykowany działaniom badawczo-rozwojowym. W 2023 roku planujemy otworzyć Centrum Badawczo-Rozwojowe Space Engine Lab w Katowicach. Poza tym aktywnie angażujemy się w projekty e-learningowe, w których widzimy duży potencjał. Cieszymy się z kolejnej możliwości współpracy z GroMar. Podpisane z GroMar umowy to dowód na to, że SimFabric z sukcesem realizuje usługi w tej dziedzinie.

SimFabric rozwija działalność badawczo-rozwojową nie tylko w kontekście e-learningu, ale także na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów: komercyjnego symulatora badawczo-rozwojowego dla przemysłu kosmicznego oraz własnego systemu do digitalizacji przestrzennej i pomiaru ruchu.

Ponadto, Spółka nadal skupia się na wydawaniu produkcji własnych oraz pozyskiwaniu dużych kontraktów z zagranicznymi wydawcami gier.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here