Naga MarketsW dniu 26 lipca 2018 r. odbędzie się pierwsze notowanie spółki SILVAIR, INC.
SILVAIR, INC. będzie 473. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 6. debiutem na tym rynku w 2018 roku. Uroczystość pierwszego notowania rozpocznie się o godz. 9:00 w Sali Notowań GPW.

Informacje podstawowe

nazwa spółki SILVAIR, INC.
spółka na rynku 473
debiut w 2018 r. 6
debiut na rynkach GPW (GR + NC) 15
rynek (podstawowy/równoległy) równoległy
sektor oprogramowanie
spółka w sektorze 16
miejsce siedziby San Francisco, USA
polska/zagraniczna
(inne rynki notowań)
Zagraniczna
przedmiot działalności Firma działa w obszarze nowych technologii w ramach tzw. Internetu Rzeczy (Internet of Things; IoT).

Opracowała i planuje wdrożenie innowacyjnego produktu oraz oprogramowania służącego do zdalnej komunikacji urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych systemów oświetlenia (smart lighting).

oferta/sprzedaż 
(T/N, prywatna/publiczna)
Oferta publiczna obejmowała 1.184.910 akcji akcji,
w tym:

·         34.910 dla Inwestorów Indywidualnych,

·         1.150.000 dla Inwestorów Instytucjonalnych.

wartość oferty publicznej: 20.143.470 PLN
kurs odniesienia 17 PLN (cena emisyjna akcji oferowanych w ramach oferty publicznej,)
wartość spółki* 193.467.140 PLN
wartość instrumentów wprowadzanych* 177.147.140 PLN
% free float (pon. 5% w akcjach objętych wnioskiem) 46,90%
wartość free float*
w akcjach objętych wnioskiem
83.087.687 PLN
%free float we wszystkich akcjach (poniżej 5%) 42,95%
wartość free float* we wszystkich akcjach 83.087.687 PLN
Oferujący Trigon Dom Maklerski S.A.
Doradca prawny Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.
Biegli Rewidenci UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

*wartość ustalona na podstawie ceny emisyjnej akcji oferowanych w ramach oferty publicznej, tj. 17zł

Emitent jest spółką utworzoną zgodnie z przepisami prawa stanu Delaware, USA. Ze względu na fakt, że siedziba spółki Silvair, Inc. znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, obrót jej akcjami podlega restrykcjom wynikającym z regulacji „Category 3 of Regulation S” wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (United States Securities Act of 1933).  Więcej informacji na stronie internetowej GPW w zakładce: https://www.gpw.pl/regulacja-s

Historia Emitenta
We wrześniu 2011 rok została zarejestrowana spółka Silvair sp. z o.o. (wówczas Homersoft sp. z o.o.) co stanowi formalny początek działalności Grupy Silvair. Obecnie Silvair sp. z o.o jest spółką zależną Emitenta, w której skoncentrowana jest działalność badawcza oraz opracowanie i rozwój produktów Grupy Silvair. W styczniu 2014 roku ww. spółka dołączyła do organizacji Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG). Założenie Spółki SILVAIR, INC. nastąpiło w maju 2014 roku.

Działalność Emitenta
Zgodnie z zapisami Prospektu, Emitent jest firmą działającą w obszarze nowych technologii w ramach tzw. Internetu Rzeczy (Internet of Things; IoT). Opracował i planuje wdrożenie innowacyjnego produktu oraz oprogramowania służącego do zdalnej komunikacji urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych systemów oświetlenia (smart lighting). Strategicznym celem jest osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku dostawców nowoczesnych rozwiązań technologicznych w obszarze Internetu Rzeczy, wykorzystujących technologię opartą na standardzie Bluetooth mesh.
Głównym czynnikiem budującym przewagę konkurencyjną jest udział i rola Spółki w organizacji Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG), która nadzoruje rozwój standardu Bluetooth oraz licencjonuje technologie wnoszone przez zrzeszone firmy. Organizacja ta uformowała pod koniec 2014 r. grupę roboczą pod nazwą Mesh Working Group, której celem stało się opracowanie nowej wersji protokołu Bluetooth umożliwiającej bezprzewodową wymianę danych w topologii sieci kratowej. Spółka wniosła do prac tej grupy znaczący wkład zarówno w wymiarze intelektualnym jak i organizacyjnym, a wiele z opracowanych wcześniej przez Spółkę rozwiązań zostało zaadoptowanych do specyfikacji protokołu, stając się fundamentem opracowanego standardu Bluetooth mesh. Zaangażowanie Spółki w tworzenie standardu Bluetooth mesh zaowocowały powołaniem w 2016 roku Szymona Słupika, jednego z założycieli Spółki, do pełnienia funkcji przewodniczącego grupy roboczej Mesh Working Group.
W dniu 18 lipca 2017 po dwu i pół letnim okresie prac Mesh Working Group nowy standard Bluetooth mesh został przyjęty i ogłoszony. Dzień po adopcji Standardu Spółka poddała procesowi kwalifikacji własną implementację stosu oprogramowania (tzw. Mesh Core) oraz modeli warstwy aplikacyjnej (tzw. Mesh Model Core) i jako pierwsza na świecie otrzymała na te produkty certyfikat zgodności wydany przez Bluetooth SIG. Uzyskanie tej kwalifikacji wyeliminowało ostatnią z formalnych barier wprowadzania unikalnych rozwiązań na rynek inteligentnych systemów oświetlenia i dystrybucji produktów oferowanych przez Spółkę.
Podstawą ekspansji rynkowej Emitenta są produkty: Silvair Mesh Stack oraz Silvair Platform. Przeznaczeniem opracowanych rozwiązań jest przede wszystkim segment rynku smart lighting dedykowany zastosowaniom komercyjnym i przemysłowym, a ich główne zastosowanie Spółka upatruje w wielkopowierzchniowych przestrzeniach biurowych, obiektach handlowych i magazynowych. Silvair Mesh Stack to oprogramowanie układowe (tzw. firmware) przeznaczone do bezpośredniej instalacji w urządzeniach oraz komponentach oświetleniowych produkowanych przez podmioty trzecie. Silvair Platform to platforma technologiczno-usługowa obejmująca cyfrowe narzędzia do uruchomienia, konfiguracji i zarządzania inteligentną siecią oświetleniową oraz infrastrukturę umożliwiającą świadczenie przez Spółkę katalogu usług na rzecz docelowych klientów (tj. właścicieli nieruchomości oraz najemców powierzchni komercyjnych).

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.138.042 USD i składa się z 11.380.420 Akcji o wartości nominalnej 0,10 USD każda, w tym:
•    10.420.420 akcji zwykłych na okaziciela
•    960.000 uprzywilejowanych akcji założycieli

Oferta publiczna
Oferta publiczna obejmowała 1.184.910 szt. Akcji. Liczba Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym wynosi 1.150.000, liczba Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym wynosi 34.910.
Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych jak i Inwestorów Instytucjonalnych została ustalona na 17 PLN za jedną akcję.
W dniu 16 lipca 2018 r. dokonano przydziału Akcji Oferowanych na rzecz inwestorów w ramach Oferty Publicznej.
Łączna liczba Akcji Oferowanych przydzielonych inwestorom wyniosła  1.184.910.
82 Inwestorom Indywidualnym zostało przydzielonych 34.910 Akcji Oferowanych.
16 Inwestorom Instytucjonalnym zostało przydzielonych  1.150.000 Akcji Oferowanych.
Liczba akcjonariuszy, którzy objęli oraz nabyli akcje w ofercie publicznej: 98
Łączna wartość oferty publicznej: 20.143.470  PLN.

Kapitalizacja Spółki: 193,5 mln PLN (liczona według ceny akcji sprzedawanych w ofercie publicznej, tj. 17 PLN).Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here