Silvair wyemituje 815 000 akcji po cenie emisyjnej 7,5 zł za akcję w ramach oferty publicznej w Polsce oraz subskrypcji prywatnej poza Stanami Zjednoczonymi, bez prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka.

Silvair wyemituje 815 000 akcji po cenie emisyjnej 7,5 zł za akcję

“Rada dyrektorów spółki podjęła uchwałę dotyczącą realizacji oferty akcji zwykłych nowej emisji w ramach kapitału autoryzowanego spółki. W ramach oferty, spółka wyemituje 815 000 nowych akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 7,5 zł” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują

Oferta zostanie przeprowadzona w formie:

(i) oferty publicznej w Polsce skierowanej wyłącznie do inwestorów nabywających nowe akcje o łącznej wartości co najmniej 100 000 euro na inwestora;

(ii) subskrypcji prywatnej nowych akcji poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki w rozumieniu Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

“Akcjonariuszom spółki nie przysługuje prawo poboru ani podobne prawa w odniesieniu do nowych akcji. Nowe akcje będą przydzielane przez radę dyrektorów spółki według jej uznania inwestorom wybranym przez radę dyrektorów i uprawnionym do uczestnictwa w ofercie” – czytamy dalej.

Silvair zamierza ubiegać się o dematerializację nowych akcji oraz ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Nowe akcje będą emitowane jako akcje w pełni zamienne z akcjami dopuszczonymi już do obrotu na GPW i stanowić będą przez okres 12 miesięcy mniej niż 20% liczby akcji dopuszczonych już do obrotu na GPW, podano także.

Doradcą w procesie emisji akcji jest Trigon Dom Maklerski.

W czerwcu 2019 r. Silvair podał, że postanowił rozpocząć przygotowania mające na celu uzyskanie finansowania na potrzeby bieżącej działalności operacyjnej w drodze emisji nowych akcji w ramach kapitału autoryzowanego, obligacji zamiennych lub innych instrumentów finansowych.

Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things – Internet Rzeczy) oparte na technologii Bluetooth Mesh. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2018 r.

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here