Naga MarketsbpogdaW związku z wydarzeniami dotyczącymi spółki LW Bogdanka S.A. oraz jej akcji, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwróciło się w dniu dzisiejszym do Komisji Nadzoru Finansowego o zweryfikowanie, czy nie doszło w przedmiotowej sytuacji do manipulacji akcjami spółki LW Bogdanka S.A., a także do ujawnienia, bądź wykorzystania informacji poufnej, a tym samym czy nie doszło do naruszenia odpowiednio art. 39 oraz art. 156 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.


Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w przesłanym zawiadomieniu zwróciło m.in. uwagę na kolejność zdarzeń, jak i zachowanie akcji LW Bogdanka, jakie miały miejsce od dnia 21 sierpnia 2015 r., kiedy to spółka Enea S.A. poinformowała w raporcie bieżącym, iż Enea Wytwarzanie sp. z o.o. wypowiedziała firmie LW Bogdanka S.A. wieloletnią umowę na dostawy węgla energetycznego zawartą w dniu 4 marca 2010 roku. Zaznaczyć należy, że dla spółki LW Bogdanka S.A. była to umowa o charakterze kluczowym. W konsekwencji wypowiedzenia umowy i opublikowanego przez spółki Enea S.A., jak również LW Bogdanka S.A. komunikatu dotyczącego zaistniałego zdarzenia, kurs akcji spółki LW Bogdanka S.A. spadł w pierwszym dniu notowań po publikacji ww. komunikatu o niemal 30%, a po trzech dniach o blisko 42%. Następnie w ciągu zaledwie 5 sesji notowania akcji zyskały ponad 50% Tak istotne wahania kursu akcji LW Bogdanki odbyły się przy obrotach najwyższych od kilku lat. Ponadto w dniu 11 września br. właściciela w ramach transakcji pakietowych zmieniło 991 896 akcji LW Bogdanka S.A. po cenie 52,33 zł. Wartość całej transakcji opiewała na blisko 52 mln zł.

Następnie, tj. w dniu dzisiejszym Enea S.A. ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji LW Bogdanka S.A. Wezwaniem objętych jest blisko 22 mln akcji uprawniających do 64,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Cena w wezwaniu została ustalona na 67,39 zł. Z kolei wpływ na cenę ustaloną w wezwaniu, jak również na gwałtowne wahania kursu akcji LW Bogdanka S.A. na przestrzeni ostatnich kilku tygodni miała m.in. decyzja spółki zależnej od Enea S.A. o wypowiedzeniu umowy współpracy z LW Bogdanka S.A.

W ocenie SII, mając na uwadze w szczególności sekwencję zdarzeń, Komisja Nadzoru Finansowego powinna zweryfikować, czy nie doszło w przedmiotowej sytuacji do naruszenia przepisów prawa.

sii lo

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów IndywidualnychConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here