Naga MarketsSiedmioro wzywających ogłosiło wezwanie na 0,16% akcji Larq po cenie 2,06 zł/sztWiesbaden, Harbinger Capital oraz Krzysztof Przybyłowski, Anita Przybyłowska, Adam Michalewicz, Kazimierz Michalewicz i Paweł Orłowski ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 15 742 akcji Larq (0,16% w kapitale zakładowym) w związku z planowanym nabyciem akcji przez wzywających w celu osiągnięcia 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, podał Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Finax

Cena, za którą podmiot nabywający zobowiązuje się nabyć akcje Larq wynosi: 2,06 zł za jedną akcję

“Przedmiotem niniejszego wezwania jest 15 742 akcje o wartości nominalnej 0,1 zł każda, wyemitowane przez Larq S.A., […] notowane na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLCAMMD00032, z których każda uprawnia do 1 głosu na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiące łącznie 0,16% w kapitale zakładowym spółki i uprawniające łącznie do 0,12% głosów na walnym zgromadzeniu spółki” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Jedynym podmiotem nabywającym akcje w ramach niniejszego wezwania jest Harbinger Capital.

W wyniku nabycia wszystkich akcji objętych wezwaniem podmiot nabywający wraz z podmiotami będącymi stronami porozumienia, w tym z podmiotami zależnymi i dominującymi, zamierza łącznie posiadać 5 503 042 akcje, co odpowiada 8 503 042 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, tj. 66% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu spółki, wskazano również.

“Samodzielnie podmiot nabywający po przeprowadzeniu wezwania zamierza osiągnąć 56,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, co odpowiada 7 312 974 głosom na walnym zgromadzeniu i stanowi 43,64% akcji (kapitału zakładowego spółki), odpowiadające 4 312 974 akcjom spółki” – czytamy dalej.

Cena, za którą podmiot nabywający zobowiązuje się nabyć akcje, wynosi: 2,06 zł za jedną akcję, podano także.

“Data ogłoszenia wezwania: 15 stycznia 2021 r.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 5 lutego 2021 r.

Data zakończenia przyjmowania zapisów: 18 lutego 2021 r.

Przewidywany termin zawarcia transakcji: 23 lutego 2021 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji: 25 lutego 2021 r.” – wynika z zaprezentowanego harmonogramu.

Larq S.A. jest polską spółką inwestycyjną notowaną na głównym parkiecie GPW, zarządzającą podmiotami działającymi w obszarze innowacyjnych mediów, nowych technologii i infrastruktury.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here