Naga MarketsSfinks Polska zawarł z Eurocash umowę dystrybucji gotowych produktów spożywczychSfinks Polska i Eurocash zawarły umowę dotyczącą współpracy w zakresie dystrybucji gotowych produktów spożywczych produkowanych według receptur i pod markami spółki lub co do których posiada ona prawo do ich wykorzystania w taki sposób, podał Sfinks Polska.

Na podstawie umowy produkty będą sprzedawane przez Sfinks do EC celem ich dalszej odsprzedaży

“Na podstawie umowy produkty, w zakresie ich asortymentu uzgodnionego przez strony, będą sprzedawane przez Sfinks do EC celem ich dalszej odsprzedaży przez EC w ramach jego sieci dystrybucyjnej, co odbywać się będzie przy zachowaniu ustalonych przez strony zasad, w tym w szczególności w zakresie kanałów sprzedaży produktów. Produkty będą wytwarzane w zakładach produkcyjnych podwykonawców Sfinks według ściśle określonych norm i receptur emitenta” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Eurocash ma prawo wyłączności w zakresie dystrybucji produktów pod marką “Sphinx” w sklepach spożywczych należących do sieci sklepów detalicznych i spełniających określone w umowie warunki. Umowa nie przewiduje zobowiązania do dokonywania przez Eurocash zakupu produktów, ale w przypadku braku osiągnięcia wolumenu zakupów na poziomie 5 mln zł w okresie 12 miesięcy obowiązywania umowy wyłączność wygasa, podkreślono.

Umowa została zawarta na czas oznaczony trzech lat, począwszy od złożenia przez Eurocash pierwszego zamówienia z zastrzeżeniem, że okres pierwszych trzech miesięcy jej obowiązywania jest okresem pilotażowym współpracy i w tym czasie każda ze stron może ją rozwiązać bez podania przyczyny. Intencją Sfinks Polska jest wieloletnia współpraca w ramach umowy. Z uwagi na obszar współpracy, którego dotyczy, a co do którego Sfinks rozpoczyna działalność, istnieje jednakże ryzyko jej zakończenia w okresie pilotażowym, podano także.

“Zawarcie umowy jest jednym z działań podejmowanych w związku z pandemią COVID-19 i wprowadzeniem związanych z nią ograniczeń dla branży gastronomicznej, ukierunkowanym na ograniczenie spadku sprzedaży. Z uwagi na obszar, którego dotyczy, tj. sprzedaż dań gotowych w nowym kanale sprzedaży przy jednoczesnym obowiązującym zakazie świadczenia usług gastronomicznych dla klientów na miejscu w restauracjach, emitent uznał zawarcie umowy za istotne” – podsumowano.

Sfinks Polska zarządza – jak podano w dzisiejszym komunikacie – 145 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 71 restauracji Sphinx (segment casual dining), 48 pubami Piwiarnia Warki (segment gastro pubów), 10 restauracjami Chłopskie Jadło (segment casual dining), 11 restauracjami Fabryka Pizzy, 3 lokalami działającymi pod szyldami Meta Seta Galareta i Meta Disco, restauracją WOOK (segment casual dining) i lokalem Lepione & Pieczone (fast casual dining). Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here