Naga MarketsSfinks Polska miał 61,11 mln zł straty netto, 11,98 mln zł zysku EBITDA w 2020Sfinks Polska odnotował 61,11 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 16,41 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Na wynik netto grupy – obok załamania sprzedaży – istotnie przełożyły się też czynniki księgowe, takie jak odpisy wynikające z ostrożnego podejścia do oceny przyszłości w związku z ciągle trudną do przewidzenia sytuacją epidemiczną i jej wpływem na wielkość sprzedaży w najbliższych dwóch latach. Spółka dokonała odpisu na potencjalną utratę wartości księgowej znaku Chłopskie Jadło (ponad 10 mln zł) czy na utratę wartości środków trwałych związaną z zamknięciami lokali (ponad 12 mln zł), podano w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Strata operacyjna wyniosła 35,04 mln zł wobec 3,19 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 11,98 mln zł wobec 36,78 mln zł rok wcześniej.

“Kondycja biznesu operacyjnego Sfinksa po pandemii, choć trudna, nie jest tożsama z poziomem wyniku netto. Dużo lepiej oddaje ją wynik EBITDA, który w ujęciu jednostkowym na koniec 2020 r. wyniósł 11,12 mln zł, a po oczyszczeniu z wpływu MSSF16 i zmienionych przepisów rachunkowych -8,60 mln zł” – skomentował prezes Sylwester Cacek, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 77,34 mln zł w 2020 r. wobec 170,36 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży gastronomicznej restauracji sieci Sfinks Polska, w tym Sphinx i Chłopskie Jadło, z wyłączeniem sprzedaży zrealizowanej przez sieć Piwiarni, wyniosły w 2020 r. 103,03 mln zł, tj. mniej o 49% w porównaniu z 2019 r. Przychody jednostkowe spółki, czyli głównie z restauracji własnych i opłat franczyzowych, osiągnęły w minionym roku wartość 71,27 mln zł wobec 159,43 mln zł rok wcześniej, podano także.

“W 2020 r. mieliśmy tylko dwa miesiące normalnej działalności – styczeń i luty. W tym czasie nasze wyniki sprzedaży były wyższe średnio o ponad 18% r/r i zgłosiło się ok. 900 kandydatów na franczyzobiorców. W pozostałych miesiącach działalność Sfinksa zdominowała pandemia, w tym dwa okresy lockdown dla gastronomii. Zmiany w otoczeniu spółki miały wpływ na liczebność, strukturę sieci i portfolio marek. Nie wszystkie jednak restauracje, które przestały być zaliczane do naszej sieci, zostały zamknięte. To dotyczyło m.in. Fabryki Pizzy, której lokale zostały wyłączone z grupy w związku z nową umową inwestycyjną, ale co do których nadal mamy opcję zakupu. W sieci Piwiarnia Warki 18 umów terminowych, zawartych według standardów obowiązujących przed przejęciem przez nas sieci, wygasło, natomiast w sieci Sphinx zrezygnowaliśmy z 20 restauracji, gdzie to my wypowiedzieliśmy umowy, gdy nie było możliwości dostosowania czynszów do pandemicznych realiów. W 2020 r. kluczowe było wsparcie sieci franczyzowej i to się udało. Co więcej, jesteśmy przekonani, że w przyszłości będziemy mogli wrócić do części lokalizacji, z których wyszliśmy, tym razem na nowych warunkach” – dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 63,2 mln zł wobec 15,09 mln zł straty rok wcześniej.

invest

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here