Naga MarketssfinksSfinks Polska zdecydował o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów, które pomniejszą wynik brutto przed opodatkowaniem za 2020 r. o 4,8 mln zł, podała spółka.

InvestCuffs

“Zarząd Sfinks Polska […] w toku prac nad przygotowaniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zakończył w dniu 25 lutego 2021 r. testy na utratę wartości wybranych aktywów spółki, uwzględniające aktualne warunki otoczenia biznesowego, w tym wpływ epidemii COVID-19 na działalność emitenta” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
W ich wyniku Sfinks rozpoznał zwiększenie utraty wartości aktywów łącznie o kwotę 4,8 mln zł i dokona odpisów aktualizujących wartość aktywów, co wpłynie na pogorszenie o tę kwotę wyniku brutto przed opodatkowaniem w sprawozdaniach finansowych za 2020 r.

“Emitent zwraca uwagę, że w przyszłości większość odpisów może zostać odwrócona” – czytamy dalej.

Sfinks Polska planuje publikację wyników finansowych za 2020 r. na 30 kwietnia 2021 r.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here