Naga Markets

Sfinks miał wstępnie 14,3 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2022 r.Warszawa, 08.09.2022 (ISBnews) – Sfinks Polska odnotował 14,3 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2022 r. przy 45,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, podała spółka, prezentując wstępne dane uwzględniające wpływ układu z wierzycielami zawartego w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego (UPR). Całkowity wpływ UPR na wyniki został określony na +26,3 mln zł.

Zysk brutto na sprzedaży wyniósł w I poł. br. 11,9 mln zł, podano także.“Układ z wierzycielami, który bardzo sprawnie procedowaliśmy w I kwartale 2021, uprawomocnił się dopiero w II kw. bieżącego roku, stąd rozliczenie jego wpływu na sytuację finansową spółki ma miejsce w tym okresie. Dotyczy on zarówno wyników finansowych, jak i bilansu spółki. Co kluczowe, układ stabilizuje sytuację biznesową i płynnościową w spółce. Harmonogram spłat naszych zobowiązań jest dostosowany do prognozowanych przez nas przepływów finansowych, znaczącej poprawie ulega też struktura zobowiązań i bilansu. Układ poprawia również nasze kapitały w wyniku konwersji 5,7 mln zł zobowiązań na akcje spółki” – powiedział prezes Sfinks Polska Sylwester Cacek, cytowany w komunikacie.

W efekcie rozliczenia UPR Sfinks dokonał umorzenia zobowiązań bilansowych w kwocie 22,2 mln zł, które zostało uwzględnione w pozostałych przychodach operacyjnych. W przychodach finansowych ujęto umorzenie odsetek, zobowiązań pobocznych oraz wpływu dyskonta z tytułu wydłużenia terminów spłaty zobowiązań handlowych i pozostałych w łącznej sumie 6,1 mln zł. Po pomniejszeniu tych wartości o podatek VAT przypadający na umorzone zobowiązania i podatek odroczony na rozliczeniu układu całkowity wpływ UPR na wynik netto spółki określono jako 26,3 mln zł i o tę kwotę został on powiększony, wskazano w komunikacie.

Jednocześnie poprawie uległa struktura zobowiązań spółki. Kredyt bankowy oraz pożyczka na restrukturyzację w łącznej kwocie 75,9 mln zł, ujmowane dotąd w zobowiązaniach krótkoterminowych, zostały przeklasyfikowane do zobowiązań długoterminowych. Obniżona została też sama wartość zobowiązań objętych UPR o 28,3 mln zł, podano również.

Opublikowane przez Sfinks Polska wyniki za I poł. 2022 r. mają charakter wstępny. Ostateczne wyniki finansowe za ten okres zostaną przekazane na rynek 30 września po przeglądzie przez biegłego rewidenta.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)

XTBŚledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here