Naga MarketsSescom miał 1,77 mln zł zysku netto, 3,4 mln zł EBITDA w I kw. r. obr. 2020/2021Sescom odnotował 1,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2020/2021, tj. od 1 października do 31 grudnia 2020 r. wobec 2,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

InvestCuffs

Sescom przedstawia swoje wyniki finansowe

Zysk operacyjny wyniósł 2,37 mln zł wobec 3,92 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 3,4 mln zł i był o 31% niższy niż rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,32 mln zł w I kw. r. obr. 2020/2021. wobec 43,73 mln zł rok wcześniej.

W I kwartale 2020/21 grupa zrealizowała 26 944 zleceń dla 280 klientów z 21 krajów, poinformowano.

“Odblokowanie handlu i usług, postępujący program szczepień i perspektywa wyjścia z pandemii powinny przyczynić się do wzrostu wydatków konsumentów, co przełoży się na zwiększenie aktywności handlu stacjonarnego oraz powrotu klientów sieciowych do pierwotnych założeń inwestycyjnych w zakresie utrzymania i modernizacji obiektów oraz znajdujących się w nich urządzeń. Dostrzegamy też rosnące znaczenie nowych technologii w biznesie oraz postępującą informatyzację i automatyzację przedsiębiorstw, która w szerszej perspektywie może być dla grupy Sescom czynnikiem wpływającym na rozwój sprzedaży oraz procesów wewnątrz organizacji. Coraz szersze wykorzystanie przez klientów różnorodnych urządzeń elektronicznych stwarza też szansę na objęcie ich naszymi usługami utrzymania technicznego” – powiedział prezes Sławomir Halbryt, cytowany w komunikacie.

Restrykcje będące następstwem sytuacji epidemicznej, dotyczące m.in. branży HoReCa oraz placówek handlowych umiejscowionych w galeriach, wśród których są klienci Sescom, wpłynęły na spadek ich sprzedaży, co przełożyło się na ograniczenie popytu m.in. na usługi FM. W konsekwencji widoczny jest spadek obrotów i zysków Sescom, zaznaczono.

Na koniec grudnia 2020 r. spółka dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 16,3 mln zł w porównaniu z 17,5 mln zł na koniec września 2020 r. Wskaźnik długu netto/EBITDA na koniec grudnia 2020 r. wynosił -0,99 – stan gotówki przewyższał wartość zobowiązań finansowych spółki.

Jednymi z kluczowych obszarów rozwojowych firmy są nowe technologie do optymalizacji i zwiększania efektywności biznesu oraz zeroemisyjne źródła energii – w tym wodór i projekt HGaaS – ukierunkowany na stworzenie ekosystemu wykorzystania wodoru wygenerowanego w małych i średnich instalacjach OZE. Celem komercjalizacji spółka rozwija dwa urządzenia: elektrolizer do produkcji wodoru oraz kocioł wodorowy do zastosowań w ciepłownictwie. Oba w I kwartale 2020/21 r. osiągnęły formę prototypu, umożliwiającego przeprowadzenie testów laboratoryjnych, wynika z materiału.

Sescom w I kwartale 2020/21 r. prowadził rozmowy w sprawie współpracy z potencjalnymi dostawcami i odbiorcami technologii wodorowych. W styczniu 2021 r. Sescom został jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego z Gminą Piła oraz MZK Piła. Strony dokumentu zadeklarowały nawiązanie współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu zbiorowego oraz infrastruktury wodorowej.

“Kluczowe dla dalszego rozwoju projektów wodorowych jest znalezienie partnerów technologicznych, których zasoby pozwolą na przeprowadzenie pilotażowych prefabrykacji urządzeń oraz przygotowanie produkcji na pierwsze zamówienia komercyjne. Liczymy także na programy wsparcia na szczeblu unijnym i krajowym, które zorientowane będą na dekarbonizację transportu zbiorowego i zeroemisyjne rozwiązania w ciepłownictwie” – dodał Halbryt.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. r. obr. 2020/2021 wyniósł 1,1 mln zł wobec 2,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Sescom specjalizuje się w zarządzaniu i świadczeniu usług facility management dla klientów sieciowych (usługi serwisu urządzeń HVAC, serwisu infrastruktury IT oraz serwisu chłodniczego, elektrycznego i budowlanego). Rozwiązania spółki zapewniają oszczędności w obsłudze technicznej obiektów oraz w zużyciu mediów. Spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW w marcu 2018 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here