Naga MarketsKomentarz giełdowy to cykl tekstów, który BM ING Banku Śląskiego przygotowuje dla portalu Comparic.pl – wewnątrz znajdziecie Państwo komentarz do najciekawszych spółek, wydarzeń rynkowych oraz analizy zachowania indeksów światowych, a także z warszawskiego parkietu.


Kluczowe informacje ze spółek

Erbud

Erbud odnotował 22,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 37,72 mln zł wobec 45,83 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (razem) sięgnęły 1 805,46 mln zł w 2017 r. wobec 1 789,78 mln zł rok wcześniej.

Komentarz:  Porównanie danych nieoczyszczonych o zdarzenia jednorazowe wypada korzystnie. Warto jednak wspomnieć, że budowlana spółka wykazała w sprawozdaniu za 2016 r. stratę z działalności zaniechanej w wysokości 34,2 mln zł. Erbud rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2017 r. w kwocie 1,1 zł na jedną akcję. W ubiegłym roku spółka nie wypłaciła dywidendy.

Ciech

Ciech odnotował 393,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 593,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komentarz:  Zarząd spółki przyznaje, że ubiegły rok był szczególnie wymagający. Ciech zmagał się z rosnącą presją konkurencyjną oraz wysokimi cenami surowców. Jednak w ocenie zarządu, wykazane wyniki są solidne biorąc pod uwagę trudne warunki rynkowe. Jest to m.in. efekt realizowanych przez spółkę w ostatnich latach projektów, których celem była optymalizacja i profesjonalizacja w obszarze zarządzania całą grupą. Spółka może pochwalić się również dobrymi decyzjami inwestycyjnymi i dyscypliną kosztową.

Makroekonomia – Polska

Wskaźnik nastrojów w polskiej gospodarce (Economic Sentiment Indicator – ESI) w marcu wyniósł 110 pkt., czyli spadł o 2 pkt. proc. względem lutego – wynika z opublikowanych we wtorek danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej.

Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych konsumentów w Polsce w marcu spadł do 9 pkt. z 15,5 pkt. w lutym – wynika z opublikowanych we wtorek danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej.

Makroekonomia – świat

Wskaźnik cen domów na rynku nieruchomości w USA – S&P Case Shiller dla 20 metropolii w styczniu br. o 6,4% r/r i wyniósł 205,1 pkt, poinformowała agencja Standard & Poor’s. Konsensus rynkowy wynosił 6,2% wzrostu r/r.

Wzrost podaży pieniądza (M3) w strefie euro wyniósł 4,2% r/r w lutym 2018 r. wobec 4,5% wzrostu miesiąc wcześniej, podał Europejski Bank Centralny (EBC). Konsensus rynkowy wynosił 4,6% wzrostu w ujęciu rocznym.

Analiza indeksów

WIG20

W poniedziałek pojawiły się szanse na uniknięcie wojny handlowej (USA przed decyzją o wprowadzeniu ceł na chińskie produkty zdecydowało się na negocjacje z Pekinem), na co Wall Street zareagowała mocnymi wzrostami. Odpowiedzią Europy było wysokie otwarcie wczorajszej sesji. WIG20 wystartował prawie 1,5% ponad kreską. To było jednak wszystko, na co stać było kupujących. Po stronie popytu znowu zabrakło kapitału (dzienne obroty to zaledwie 488 mln zł) i wraz z upływem czasu indeks osuwał się coraz niżej, by zamknąć dzień już tylko niewielki zyskiem (0,25%).

Obrazem sesji na wykresie dziennym jest świeca z długim górnym cieniem o podażowej wymowie. Dobrze wpisuje się to w negatywny obraz techniczny. Od końca stycznia rynek znajduje się w fazie korekty, systematycznie łamiąc kolejne wsparcia i pogłębiając skalę spadków. Teraz celem niedźwiedzi są minima z marca zeszłego roku (2165-2175pkt.). Sygnały możliwego zakończenia korekty pojawią się dopiero po przełamaniu spadkowej linii trendu (obecnie ok. 2305pkt.).

mWIG40

mWIG40 zyskał wczoraj 0,19%, ale to tylko niewielkie odreagowanie spadków z poprzednich dni. Na wykresie też próżno szukać powodów do optymizmu. Pod koniec zeszłego tygodnia notowania indeksu wyłamały się dołem z rysowanego przez ponad rok układu bocznego. Wygenerowany w ten sposób sygnał sprzedaży sugeruje początek większego ruchu spadkowego i taki też jest najbardziej w tej chwili prawdopodobny scenariusz na najbliższą przyszłość. Szanse na jego uniknięcie pojawiłyby się wraz z negacją sygnału, czyli domknięcie piątkowej luki bessy (4635-4645pkt.) i powrót w obszar układu bocznego.

S&P500

Na nowojorskiej giełdzie nieoczekiwanie doszło do spadku notowań indeksów giełdowych. Najmocniej na wartości tracił technologiczny Nasdaq (-3,32%) To pokłosie zawirowań związanych z akcjami Facebooka, których wartość spadła w ciągu nieco ponad tygodnia o 73 mld USD. To tyle, ile wyniosła wartość całej firmy w 2012 roku, gdy debiutowała na Wall Street. Powodem wyprzedaży akcji jest afera związana z bezprawnym wykorzystywanym przez firmę Cambridge Analytica danych niemal 50 mln użytkowników serwisu i wszczętymi w tej sprawie dochodzeniami. Za naruszenie zasad danych osobowych użytkowników serwisu społecznościowego, Facebookowi grożą kary pieniężne. W związku z tym, pogarszająca się sytuacja w segmencie spółek technologicznych niekorzystnie wpływa na sentyment inwestycyjny na szerokim rynku. W rezultacie ryzyko pogłębienia korekty spadkowej nie zostało w pełni zniwelowane. Perspektywa spadku notowań indeksu S&P500 do 2535 pkt. jest nadal aktualna.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here