Naga MarketsKomentarz giełdowy to cykl tekstów, który BM ING Banku Śląskiego przygotowuje dla portalu Comparic.pl – wewnątrz znajdziecie Państwo komentarz do najciekawszych spółek, wydarzeń rynkowych oraz analizy zachowania indeksów światowych, a także z warszawskiego parkietu.


Kluczowe informacje ze spółek

Torpol

Torpol odnotował 26,71 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 10,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komentarz:  Spółka w ubiegłym roku skutecznie pozyskiwała projekty drogowe. Średnia rentowność na sprzedaży za ostatnie 12 miesięcy z posiadanego portfela zamówień w Grupie na koniec 2017 r. wynosiła ok. 1,8 proc., wobec 5,7 proc. w 2016 r. Wyraźnie niższa była również rentowność portfela w samej spółce matce. W 2017 r. grupa Torpol miała 752 mln zł przychodów, co oznacza spadek w stosunku do 2016 roku o 2,3 proc. Spółka oczekuje znaczącego wzrostu sprzedaży oraz poprawy wyników finansowych w 2018 r. Liczy również na poprawę rentowności i wzrost do ok. 5 proc. Torpol w ubiegłym roku skutecznie pozyskiwał projekty kolejowe. Zarząd oczekuje w 2018 r. znaczącego wzrostu sprzedaży oraz poprawy wyników finansowych.

CCC

CCC odnotowało 286,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 50,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 404,48 mln zł wobec 373,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Komentarz:  Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym IV kw. CCC wypracowało 148 mln zysku netto, a zysk operacyjny wyniósł 188,4 mln zł. Przedstawione wyniki finansowe są zgodne z wcześniejszymi szacunkami spółki. Spółka utrzymuje wysoką wartość sprzedaży w przeliczeniu na m2. W okresie ostatniego roku sprzedaż wzrosła do 6,84 tys. zł/m2, (w 2016 r. 6,43 tys. zł/m2), przy wzroście średniej powierzchni sklepu CCC o 8,9% do poziomu 583 m2.

Makroekonomia – Polska

Przyspieszenie tempa wzrostu PKB, sytuacja na rynku pracy i poprawa sytuacji dochodowej społeczeństwa na razie w ograniczony sposób wpływają na inflację bazową – ocenia Ministerstwo Finansów.

Banki komercyjne, spółdzielcze oraz SKOK-i udzieliły 527,4 tys. kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 6,24 mld zł w lutym 2018 r. Stanowi to wzrost o 8,3% w ujęciu liczbowym i wzrost o 8,7% w ujęciu wartościowym w porównaniu do lutego 2017 roku, podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Banki komercyjne, spółdzielcze oraz SKOK-i udzieliły 20,5 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 4,57 mld zł w lutym 2018 r. Stanowi to wzrost o 11,4% w ujęciu liczbowym i wzrost o 19,5% w ujęciu wartościowym w porównaniu do lutego 2017 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Makroekonomia – świat

Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA w lutym 2018 r. wzrosły o 3,1% m/m, podał Departament Handlu, prezentując wstępne dane. Konsensus rynkowy wynosił 1,5% wzrostu w ujęciu miesięcznym.

Analiza indeksów

WIG20

Pierwsza sesja nowego tygodnia nie przyniosła przełomu, przynajmniej dla giełd europejskich. Początkowo wyglądało to nawet obiecująco. USA zawiesiło czasowo cła na import metali z Unii Europejskiej, co zaowocowało ostrożnym optymizmem i rano indeksy odbiły w górę. Do bardziej zdecydowanego ruchu zabrakło jednak kapitału (obrót na WIG20 to zaledwie 436 mln zł). Wraz z upływem czasu nastroje na kontynencie pogarszały się i rynek zaczął osuwać się w dół. Ostatecznie skończyło się na 0,73% stracie i nowych minimach po kursie zamknięcia (2241pkt.).

Układ wykresu nie uległ zmianie. Póki indeks porusza się w ramach spadkowego kanału, rynek znajduje się w fazie korekty i jej kontynuacja jest wiodącym scenariuszem. Dzięki malejącemu ryzyku rozpętania globalnej wojny handlowej (spod amerykańskich ceł zostaje wyłączona coraz większa liczba krajów, planowane są też negocjacje z Chinami przed wprowadzeniem taryf na produkty importowane z tego kraju), dziś byki staną przed drugą szansą na mocniejsze odreagowanie w górę. Już samo otwarcie wypadnie wysoko, ale dopiero przełamanie dwumiesięcznej linii trendu (obecnie ok. 2310pkt.) i wyjście z kanału byłoby sygnałem końca spadków. A to może być zadanie na więcej, niż jedną sesję.

mWIG40

Druga linia spółek, czyli te o średniej kapitalizacji, wypadają w ostatnich dniach jeszcze dużo słabiej. Indeks mWIG40 spadł wczoraj o 1,18% i zamknął się na poziomie 4558pkt. Nie to jest jednak najgorsze. Wczorajszy ruch potwierdza i umacnia średnioterminowy sygnał sprzedaży, który pojawił się po sesji piątkowej. Mowa o wyłamaniu dołem z szerokiego ruchu bocznego w obszarze 4660 – 5000pkt. Jego konsekwencją jest wysokie ryzyko rozwinięcie dłuższej i głębszej korekty spadkowej. Potencjał wyłamania sięga okolic 4320pkt. Poprawa sytuacji technicznej wymaga domknięcia piątkowej luki bessy (4635-4645pkt.) i negację zeszłotygodniowego wyłamania, a w tej chwili droga do tego jest daleka.

S&P500

Zgodnie z oczekiwaniami pierwsza sesja tygodnia zakończyła się wzrostami. Skala wzrostu jest imponująca. Indeks S&P500 wzrósł 2,71% do 2658 pkt. Początek nowego tygodnia na Wall Street należy zaliczyć do udanych. Na nowojorskim parkiecie pojawiły się długo oczekiwane wzrosty. Odbicie ma wymiar techniczny. Po pierwsze zrealizował się już docelowy spadek wynikający z niedawnej formacji RGR. Po drugie, rynek docenił znajdującą się w pobliżu długoterminową linię trendu wzrostowego. Pozytywny test krzywej może nadal motywować byki do ataku. Potencjalny zasięg wzrostu ograniczać będzie jednak psychologiczny poziom 2700 pkt.

We wtorek najważniejszą publikacją dnia będzie odczyt indeksu zaufania konsumentów w USA (godz. 16.00). Dzisiaj zapowiada się spokojna sesja, co sugerują dodatnie notowania amerykańskich futures.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here