Naga MarketsSerinus miał 9,3 mln USD straty netto, 16,64 mln USD straty EBIT w 2020 r.Serinus Energy odnotował 9,3 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 1,94 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Serinus Energy przedstawia swoje wyniki finansowe

Strata operacyjna wyniosła 16,64 mln USD wobec 4,52 mln USD zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,03 mln USD w 2020 r. wobec 24,37 mln USD rok wcześniej.

“Znaczące zakłócenia w 2020 roku nie powinny przesłonić postępów, jakie poczyniła spółka. Skupiając się na bezpieczeństwie i zdrowiu pracowników spółki, udało nam się również osiągnąć kilka ważnych etapów w rozwoju biznesu. Wydobycie w 2020 r. wyniosło średnio 2 340 boe/d w porównaniu do 1 389 boe/d w 2019 r. Udało się to osiągnąć pomimo istotnych zakłóceń zewnętrznych, związanych z globalną pandemią. Spółka w dalszym ciągu koncentrowała się na minimalizacji kosztów, obniżając koszty ogólnego zarządu do 4,61 USD/boe z 7,45 USD/boe w 2019 r. oraz zmniejszając koszty wydobycia do 9,67 USD/boe z 13,78 USD/boe w 2019 r. Nasza niskokosztowa baza aktywów pozwoliła Spółce wygenerować 7,3 mln USD przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, nawet w obliczu niezwykle zmiennych cen surowców” – napisał dyrektor generalny Jeffery Auld w sprawozdaniu.

“W 2020 r. nasze zespoły techniczne zakończyły prace nad analizą możliwości zastosowania metod mechanicznej eksploatacji złoża na polu Sabria. W ramach tego programu dokonano technicznej oceny rezultatów zainstalowania pomp na polu Sabria w Tunezji po raz pierwszy. W Rumunii trwały intensywne prace przygotowawcze do wykonania odwiertu Moftinu-1008 w styczniu 2021 r. oraz do wykonania odwiertu Sancrai-1 w dalszej części roku” – czytamy dalej.

Na koniec grudnia 2020 r. Serinus odnotował dzienne wydobycie na poziomie 2 122 boe/d, przy średnim dziennym wydobyciu w grudniu wynoszącym 2 061 boe/d, w tym 1 561 boe/d w Rumunii i 500 boe/d w Tunezji. Zaudytowane rezerwy 1P na dzień 31 grudnia 2020 r. wzrosły o 101% do 5,8 MMboe, a zaudytowane rezerwy 2P zmniejszyły się o 9% do 9,6 MMboe.

W 2020 r. Serinus wypracował przychody w wysokości 24 mln USD (w 2019 r. – 24,4 mln USD), w tym 16,9 mln USD (w 2019 r. – 15,2 mln USD) w Rumunii i 7,1 mln USD (w 2019 r. – 9,2 mln USD) w Tunezji. Nakłady inwestycyjne w omawianym okresie wyniosły 5,5 mln USD (w 2019 r. – 4,9 mln USD) i obejmowały głównie koszty związane z wykonaniem odwiertu M-1004 oraz pracami przygotowawczymi do wykonania odwiertu M-1008, podsumowano.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here