Naga MarketsSerinus Energy odnotował 13,74 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2020 r. wobec 5,61 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Serinus Energy odnotował 13,74 mln USD skonsolidowanej straty netto w okresie I-III kw. 2020 r.

Strata operacyjna wyniosła 12,31 mln USD wobec 1,84 mln USD straty rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 18,16 mln USD w I-III kw. 2020 r. wobec 15,47 mln USD rok wcześniej.

“W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2020 r. przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 18,2 mln USD brutto (w analogicznym okresie 2019 r. – 15,5 mln USD), tj. 16,9 mln USD (w analogicznym okresie 2019 r. – 14,3 mln USD) po pomniejszeniu o opłaty koncesyjne. W Rumunii wypracowano przychody na poziomie 12,8 mln USD (w analogicznym okresie 2019 r. – 9,8 mln USD), a w Tunezji na poziomie 5,4 mln USD (w analogicznym okresie 2019 r. – 5,7 mln USD)” – czytamy w raporcie.

Środki pieniężne z działalności operacyjnej za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2020 r. wyniosły 5,9 mln USD (w analogicznym okresie 2019 r. – 5,6 mln USD), podano także.

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2020 r. średnia uzyskiwana przez Serinus cena ropy naftowej w przeliczeniu na baryłkę (bbl) wyniosła 34,81 USD (w analogicznym okresie 2019 r. – 61,20 USD), a średnia uzyskiwana przez spółkę cena gazu ziemnego w przeliczeniu na tysiąc stóp sześciennych (mcf) – 4,28 USD (w analogicznym okresie 2019 r. – 7,45 USD), wskazano.

Nakłady inwestycyjne w okresie dziewięciu miesięcy br. wyniosły 3,7 mln USD (w analogicznym okresie 2019 r. – 3,0 mln USD) i były w dużej mierze związane z udaną realizacją odwiertu eksploatacyjnego M-1004 w styczniu 2020 r.

Spółka podjęła dalsze działania w zakresie optymalizacji kosztów, w wyniku których w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2020 r. obniżyła średni koszt wydobycia baryłki do 8,96 USD z 11,96 USD w analogicznym okresie 2019 r. Podejmowane działania pozwalają Spółce skutecznie niwelować skutki znacznego spadku cen węglowodorów, podkreślono.

“Pomimo utrzymującej się pandemii COVID-19 w okresie sprawozdawczym spółka Serinus Energy plc nadal prowadziła działalność w sposób bezpieczny i produktywny m.in. dzięki wdrożeniu nowych regulaminów pracy i kontroli zdrowia mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy w nowych okolicznościach zgodnie z zaleceniami lokalnych władz. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2020 r. średnie dzienne wydobycie w przeliczeniu na baryłkę ekwiwalentu ropy naftowej (boe/d) wzrosło o 1 247 boe/d, tj. 107%, do poziomu 2 415 boe/d (w analogicznym okresie 2019 r. – 1 168 boe/d), z czego 1 841 boe/d wydobywano w Rumunii (wzrost o 1 027 boe/d, tj. 126%, wobec 814 boe/d w analogicznym okresie 2019 r.), a 574 boe/d w Tunezji (wzrost o 220 boe/d, tj. 62%, wobec 354 boe/d w analogicznym okresie 2019 r.). Na 30 września 2020 r. dzienne wydobycie w grupie osiągnęło poziom 2 211 boe/d, w tym 1 730 boe/d w Rumunii i 481 boe/d w Tunezji” – czytamy także w raporcie.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here