Naga MarketsSerinus Energy odnotował 12,47 mln USD skonsolidowanej straty netto w I połowie 2020 wobec 4,21 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Finax

Serinus podsumowuje wyniki z pierwszej połowy roku

Strata operacyjna wyniosła 10,8 mln USD wobec 1,37 mln USD straty rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,28 mln USD w I poł. 2020 r. wobec 6,45 mln USD rok wcześniej.

“W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 13,3 mln USD brutto (w I półroczu 2019 r. – 6,4 mln USD), tj. 12,4 mln USD (w I półroczu 2019 r. – 6,4 mln USD) po pomniejszeniu o opłaty koncesyjne. W Rumunii wypracowano przychody na poziomie 9,9 mln USD (w I półroczu 2019 r. – 3,0 USD), a w Tunezji na poziomie 3,4 mln USD (w I półroczu 2019 r. – 3,4 mln USD) […] W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. średnia uzyskiwana przez Serinus cena ropy naftowej w przeliczeniu na baryłkę (bbl) wyniosła 31,96 USD (w I półroczu 2019 r. – 63,07 USD), a średnia uzyskiwana przez spółkę cena gazu ziemnego w przeliczeniu na tysiąc stóp sześciennych (mcf) – 4,74 USD (w I półroczu 2019 r. – 7,82 USD)” – czytamy w raporcie.

Nakłady inwestycyjne w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. były na poziomie 3,1 mln USD (w I półroczu 2019 r. – 1,6 mln USD), podano także.

“Pomimo trwającego kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 w okresie sprawozdawczym spółka Serinus Energy plc nadal prowadziła działalność w sposób bezpieczny i produktywny m.in. dzięki wdrożeniu nowych regulaminów pracy i kontroli zdrowia mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy w nowych okolicznościach zgodnie z zaleceniami lokalnych władz” – podkreślono.

W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. średnie dzienne wydobycie w przeliczeniu na baryłkę ekwiwalentu ropy naftowej (boe/d) wzrosło o 1 815 boe/d, tj. 267%, do poziomu 2 495 boe/d (w I półroczu 2019 r. – 680 boe/d), z czego 1 903 boe/d wydobywano w Rumunii (wzrost o 1 531 boe/d, tj. 412%, wobec 372 boe/d w I półroczu 2019 r.), a 592 boe/d w Tunezji (wzrost o 284 boe/d, tj. 92%, wobec 308 boe/d w I półroczu 2019 r.). Na koniec czerwca 2020 r. dzienne wydobycie w grupie osiągnęło poziom 2 514 boe/d, w tym 1 931 boe/d
w Rumunii i 583 boe/d w Tunezji.

“Realizacja programu badan sejsmicznych 3D w Rumunii, którego zakończenie było zaplanowane na I półrocze 2020 r., została odroczona z powodu wprowadzonych w połowie marca br. obostrzeń związanych z wybuchem pandemii COVID-19. Wzrost wydobycia w Tunezji był niższy od zakładanego, czego przyczyną był związany z wybuchem pandemii COVID-19 brak możliwości sprowadzenia do tego kraju zagranicznych ekspertów w celu przeprowadzenia niezbędnych prac na lokalnych wiertniach. Pomimo znacznego spadku cen surowców w I półroczu 2020 r. Spółka zmniejszyła średni koszt wydobycia baryłki w tym okresie do poziomu 8,68 USD (w I półroczu 2019 r. – 16,54 USD)” – czytamy także.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here