Naga MarketsSerinus Energy złożył wniosek o arbitraż do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC), ubiegając się o stwierdzenie, że jest pełnoprawnym właścicielem 40-proc. udziału w koncesji Satu Mare, należącego wcześniej do Oilfield Exploration Business Solutions (OEBS)

Serinus Energy składa wniosek do Trybunału Arbitrażowego

“Wniosek dotyczy byłego partnera spółki we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym na koncesji Satu Mare w Rumunii, tj. spółki Oilfield Exploration Business Solutions S.A. [OEBS]. Spółka ubiega się w nim o stwierdzenie przez trybunał arbitrażowy, że jest w pełni uprawnionym właścicielem 40-proc. udziału w koncesji, przypadającego wcześniej na OEBS. Spółka wniosła ponadto o wydanie postanowienia zobowiązującego OEBS do dokonania wszelkich niezbędnych czynności formalnoprawnych w celu przeniesienia 40-proc. udziału na Serinus w związku z niewykonaniem przez OEBS zobowiązań umownych wynikających z zawartej umowy operacyjnej (ang. joint operating agreement” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują

W grudniu 2016 r. OEBS doręczono zawiadomienie o wystąpieniu przypadku naruszenia w związku z niedokonaniem przez OEBS płatności z tytułu rozliczenia wspólnego przedsięwzięcia na kwotę 978 445 USD. Mimo otrzymania zawiadomienia o naruszeniu OEBS nie usunęła naruszenia w przewidzianym w JOA terminie. Zgodnie z postanowieniami JOA, po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie naruszenia, OEBS zobowiązana była do przeniesienia należącego do niej 40-proc. udziału na rzecz Serinus Energy Romania. 17 sierpnia 2017 r. Serinus przekazał OEBS zawiadomienie o uznanym przeniesieniu udziałów.

Spółka zawiadomiła Krajową Agencję ds. Zasobów Mineralnych w Rumunii (NAMR) o niedotrzymaniu warunków JOA przez OEBS i udzieliła wymaganych gwarancji co do realizacji pełnego zakresu obowiązkowych prac wynikających z warunków koncesji. Ponadto przekazała swoje stanowisko w powyższej sprawie właściwym organom podatkowym w Rumunii.

“Na dzień publikacji niniejszego komunikatu OEBS nie wypełniła zobowiązania umownego do formalnego przeniesienia 40-proc. udziału na Serinus. NAMR odmówiła rejestracji Serinus Energy Romania S.A. jako właściciela 40-proc. udziału, uzasadniając swoją decyzję brakiem podpisu w imieniu OEBS pod wnioskiem o zatwierdzenie przeniesienia. W związku z tym konieczne było złożenie wniosku o arbitraż w celu rozstrzygnięcia powyższego sporu i wyegzekwowania od OEBS realizacji zobowiązań wynikających z JOA” – podsumowano.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here