Naga MarketsSelvita planuje w nowej strategii ponad trzykrotny wzrost przychodów do 2023 r.Selvita S.A. jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie opublikowała strategię rozwoju na lata 2020-2023. W tym okresie Spółka planuje trzykrotnie zwiększyć swoje przychody poprzez wzrost organiczny oraz akwizycje. Zgodnie z założeniami strategii, głównymi inwestycjami Selvity będą przejęcia europejskich przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) oraz stworzenie Centrum Usług Laboratoryjnych w Krakowie. Realizacja tych przedsięwzięć pozwoli Spółce zwiększyć skalę biznesu oraz wprowadzić do oferty nowe usługi badawcze.

Selvita: plan na trzykrotne zwiększenie przychodów do 2023 r.

Zarząd Selvity ocenia, że wdrożenie nowej strategii pozwoli zwiększyć wartość rynkową spółki do ponad miliarda złotych. Ponadto dzięki planowanym inwestycjom firma będzie mogła kontynuować dynamiczny rozwój w kolejnych latach, umacniając swoją pozycję na rynku, aby w średnim terminie znaleźć się wśród TOP10 globalnych przedklinicznych CRO.

Wzrost przychodów oraz wyniki finansowe, które osiągaliśmy najpierw jako segment usługowy w ramach Selvity działającej w modelu hybrydowym, a teraz jako niezależna Spółka stanowią realizacje zapowiedzi przedstawionych w strategii z 2017 r. oraz tego, co Spółka komunikowała, celując w 30 proc. roczny wzrost przychodów oraz dwucyfrową rentowność. Przez 12 lat naszej działalności zbudowaliśmy wysoką rozpoznawalność i reputację na najważniejszych rynkach outsourcingu badań naukowych. Mamy podstawy i możliwości, aby stawiać przed sobą kolejne ambitne cele – komentuje Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz oraz Prezes Zarządu Selvity.
Do realizacji celów strategicznych Selvity będzie służył program inwestycyjny, którego wartość do 2023 r. może sięgnąć 375 mln zł, z czego około 90 mln zł Spółka planuje pokryć z emisji akcji. Pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków własnych, kredytów bankowych oraz z otrzymanych i przyszłych grantów.

Jednym z podstawowych założeń dalszego rozwoju Selvity są akwizycje przedklinicznych, europejskich CRO. W kręgu zainteresowania Spółki znajdują się podmioty z komplementarną ofertą usług oraz te, które mogą przyczynić się do zwiększenia jej skali działalności. Selvita bierze pod uwagę firmy, które osiągają jednostkowe przychody w przedziale 2-20 mln EUR, z liczbą pracowników pomiędzy 30 a 150 osób.

Na przejęcia w ciągu trzech lat Spółka planuje wydać od 150 do 200 mln zł. Na ten cel będzie przeznaczona większość środków z planowanej emisji (do 2,38 mln akcji), o której zadecyduje zwołane na 26 maja 2020 r. Walne Zgromadzenie Spółki.

Kolejny etap rozwoju Selvity zakłada kontynuację dynamicznego tempa rozwoju. Wzrost organiczny chcemy wesprzeć programem akwizycji. Ambitne plany rozwojowe sprawiają, że potrzebujemy szybkiego dostępu do kapitału inwestycyjnego, stąd decyzja o przeprowadzeniu emisji akcji. Pozyskane środki wykorzystamy głównie na akwizycje, dzięki którym będziemy mogli rozszerzyć skalę naszej działalności i jeszcze skuteczniej konkurować na rynku globalnym– dodaje Prezes Zarządu.

Kolejnym ważnym czynnikiem, który wpłynie na rozwój Spółki będzie stworzenie Centrum Usług Laboratoryjnych o powierzchni badawczej 4000 m2, które zostanie oddane do użytku na przełomie 2022/2023 r. Istotną przewagą konkurencyjną firm z branży CRO jest dostęp do własnej powierzchni laboratoryjnej. Dzięki inwestycji Spółka będzie miała do dyspozycji 10 000 m2 powierzchni badawczej.

W konsekwencji firma planuje zwiększenie zatrudnienia z obecnych 500 do 700 osób na koniec 2023 r., oczekując jednocześnie dalszego wzrostu przychodów na pracownika. Własne laboratoria oraz wzmocnienia kadrowe w postaci światowej klasy specjalistów pozwolą Selvicie zwiększyć skalę biznesu, poszerzyć ofertę i wprowadzić na rynek innowacyjne usługi. Spółka poczyniła już pierwszy krok w celu stworzenia Centrum Usług Laboratoryjnych podpisując przedwstępną umowę na zakup działki, znajdującej się w pobliżu dotychczasowej siedziby Spółki. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w przyszłym roku. Wartość całego przedsięwzięcia, wraz ze specjalistycznym wyposażeniem, wyniesie ok. 135 mln zł i zostanie sfinansowana głównie z kredytu, dotacji oraz środków własnych.
W latach 2020-2023 Spółka zamierza także przeznaczyć 40 mln zł na rozwój organiczny i inwestycje odtworzeniowe.

Chcemy kontynuować budowę naszej pozycji konkurencyjnej na globalnym rynku. Inwestycja we własne laboratoria badawcze ma podwójne uzasadnienie. Z jednej strony wyczerpaliśmy już możliwości dalszego powiększania wynajmowanej powierzchni laboratoryjnej w Krakowie i musimy sami zapewnić powierzchnię do dalszego wzrostu. Z drugiej strony jesteśmy już na takim etapie rozwoju, że dalsza budowa pozycji konkurencyjnej wymaga, aby część powierzchni, na której pracujemy była własnością Spółki. To daje stabilność, o którą pytają klienci i jest „złotym standardem” wśród liczących się na świecie firm CRO. Dodatkowa powierzchnia laboratoryjna, nowoczesny sprzęt oraz innowacyjne technologie pozwolą znacząco poszerzyć naszą ofertę i podnieść konkurencyjność. Z kolei przejęcia pozwolą nam szybciej zwiększać skalę biznesu, a także uzupełnić nasze kompetencje. Do końca 2023 r. zamierzamy zrealizować trzy akwizycje, a pierwszą z nich planujemy przeprowadzić już w tym roku. Przeanalizowaliśmy ponad 170 firm, z których wyłoniliśmy 20 podmiotów zasługujących na szczególne zainteresowanie. Z kilkoma z nich rozpoczęliśmy rozmowy – tłumaczy Bogusław Sieczkowski.

Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2020 r.

Dynamiczny rozwój Spółki potwierdzają osiągane wyniki finansowe. Wartość przychodów na rzecz klientów zewnętrznych w segmencie usługowym wyniosła w I kw. 2020 r. 25,3 mln zł i była o 45 proc. wyższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Zysk EBITDA Spółki sięgnął 7,3 mln zł i był o 52 proc. wyższy niż w I kw. 2019 r. Z kolei wynik netto wzrósł o 95 proc., do 3,7 mln zł – wynika z wstępnych wyników opublikowanych przez Spółkę. Na koniec marca 2020 r. Selvita posiadała 17,2 mln zł gotówki.

Spółka zaktualizowała również backlog na ten rok – na dzień 28 kwietnia 2020 r. wartość zakontraktowania wynosi ponad 84 mln zł i jest o 44 proc. wyższa niż rok wcześniej.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułTether nie jest godny zaufania – sugeruje Peter Brandt
Następny artykułPGNiG z kolejnym złożem. Kurs walczy o wybicie oporu 3,75 zł
Krzysztof Kamiński redaktor Comparic.pl
Wiedzę z zakresu inwestowania oraz produktów finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych, a jej praktyczne zastosowanie zdobywał na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczestnik obrotu na największych rynkach giełdowych świata – NYSE, NASDAQ i LSE. Specjalista rynku kontraktów terminowych na surowce, głównie ropy WTI oraz złota. Autor strategii Wide View Strategy (WiViSt), którą doskonalił zgodnie z maksymą „Tnij szybko straty, pozwól zyskom rosnąć”. Zwolennik analizy technicznej. Sukces w inwestycjach zapewnia mu chłodne podejście do analizy wykresów połączone z konsekwencją i żelaznymi zasadami zarządzania kapitałem. W trakcie swej kariery na rynkach finansowych dzielił się swoim doświadczeniem z inwestorami jednego z największych brokerów Forex na świecie. Redaktor telewizji internetowej Comparic24.tv, odpowiedzialny za prowadzenie programów informacyjnych oraz poświęconych tematyce szeroko pojętego tradingu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here