Naga MarketsselenaSelena FM odnotowała 44,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 26,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Selena FM odnotowała 44,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r.

Zysk operacyjny wyniósł 66,17 mln zł wobec 29,78 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 76 mln zł wobec 39,44 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody z umówi z klientami sięgnęły 433,34 mln zł w III kw. 2020 r. wobec  391,76mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 75,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 46,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 035,5 mln zł w porównaniu z 1 008,9 mln zł rok wcześniej.

“W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 roku skonsolidowane przychody z umów z klientami grupy wyniosły 1 035,5 mln zł i były o 2,6% (tj. o 26,6 mln zł) wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego, pomimo ograniczeń w działalności gospodarczej kontrahentów w miesiącach kwiecień-maj 2020 roku spowodowanych sytuacją związaną z COVID-19. Grupa Selena w trzech kwartałach 2020 roku wygenerowała zysk netto na poziomie 75,7 mln zł wobec 47 mln zł zysku w analogicznym okresie roku 2019. Istotny wpływ na kształtowanie się wyniku netto grupy ma wynik na działalności finansowej, w tym wycena otwartych pozycji wyrażonych w walutach obcych (rozrachunki handlowe oraz otrzymane i udzielone kredyty i pożyczki) oraz koszty odsetek. Ujemne saldo z tytułu różnic kursowych wyniosło 12,4 mln zł, wobec dodatniego salda 4,2 mln zł za trzy kwartały roku 2019. Koszty odsetek od kredytów oraz leasingu po pomniejszeniu o uzyskane odsetki z lokat bankowych w trzech kwartałach 2020 roku wyniosły 3,1 mln zł wobec 4,1 mln zł poniesionych w analogicznym okresie 2019 roku” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wartość EBITDA za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 roku wyniosła 138,6 mln zł (w tym amortyzacja: 28,4 mln zł) i była o 45,7 mln zł wyższa niż rok wcześniej, podano również.

“Załamanie gospodarcze, z którym mamy do czynienia w 2020 roku ma charakter pewnego szoku, zarówno podażowego jak i popytowego, ale gospodarki europejskie i azjatyckie są w fazie odbicia. Na tym tle Selena, działająca w branży materiałów budowlanych, w nieco innej perspektywie czasowej zostanie dotknięta skutkami kryzysu, ponieważ w dalszym ciągu są kontynuowane inwestycje z poprzednich lat. W skali europejskiej możemy spodziewać się spadku popytu w latach 2021-2022 ze względu na spadek nowych inwestycji. Niemniej jednak po III kwartałach nasze wyniki finansowe w dalszym ciągu kształtują się dobrze. Na rynkach europejskich wypracowaliśmy 65% przychodów, a wzrosty w stosunku do poprzedniego okresu odnotowaliśmy również na rynkach Europy Wschodniej i Azji” – powiedział prezes Krzysztof Domarecki, cytowany w komunikacie.

Według niego obecnie głównym wyzwaniem, przed którym stoi spółka jest utrzymanie relacji z klientami w dobie pandemii m.in. poprzez nowe kanały dotarcia (online) oraz dedykowaną ofertę produktową, która pomoże im przetrwać okres spowolnienia.

“Wprowadziliśmy na rynek nową serię produktów – Fast & Pro, które w znaczący sposób przyspieszają pracę na budowie, co pomaga w odrobieniu potencjalnych zaległości. Produkty te zmieniają również tradycyjny model pracy na szybszy, prostszy i bardziej nowoczesny. Od początku działalności stawialiśmy na produkty innowacyjne dostosowane do oczekiwań wykonawców na ponad 100 rynkach, w tym roku inwestujemy w szybkość aplikacji, bezpieczeństwo oraz rozwiązania proekologiczne (w tym również oparte na surowcach odnawialnych)” – dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 53,14 mln zł wobec 37,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,33 mld zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here