Naga MarketsLogo SECSEC

US Securities and Exchange Commission (SEC) – czyli Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd to główny amerykański regulator rynku giełdowego, odpowiedzialny za utrzymanie uczciwego i prawidłowego funkcjonowania rynków papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Komisja SEC jest odpowiedzialna za wdrażanie przepisów dotyczących rynków giełdowych i papierów wartościowych. Również rolą regulatora jest ochrona inwestorów oraz zabezpieczania wszelkiej działalności giełdowej.

Historia SEC

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd została utworzona przez amerykański Kongres w 1934 r. w celu uregulowania handlu akcjami, obligacjami i innymi papierami wartościowymi. Po krachu giełdowym z 29 października 1929 r., refleksje na temat jego przyczyn skłoniły Komisję Papierów Wartościowych i Giełd do podjęcia odpowiednich reform. Kontrole emisji i obrotu papierami wartościowymi dotychczas praktycznie nie istniały, pozwalając na dowolną liczbę oszustw i manipulacji na rynku papierów wartościowych.

Aby wyprowadzić giełdę z chaosu oraz odzyskać stracone zaufanie inwestorów i uczestników rynku obrotu giełdowego – Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawy tworzące Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), oraz określające jej obowiązki. Ustawa o papierach wartościowych z 1933 r. nakładała na przedsiębiorstwa publiczne obowiązek rejestracji sprzedaży i dystrybucji akcji oraz regularnego ujawniania informacji finansowych w formie sprawozdań.

Ustawa o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. przyczyniła się do stworzenia SEC w celu regulacji giełd, brokerów, domów maklerskich i rynków pozagiełdowych, a także w celu monitorowania wymaganych sprawozdań i informacji finansowych. Istotną ustawą była również ta z roku 1935 r. zwana również jako ustawa Wheelera-Rayburna, która jednoznacznie określiła role podmiotów holdingowych i wprowadziła zasadę ich kontroli. Ruch ten zakończył praktykę wykorzystywania spółek holdingowych do zaciemnienia przeplatających się własności spółek. Ponadto – ustawa upoważniła Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) do ingerencji w razie tworzenia niepotrzebnie skomplikowanych podmiotów holdingowych – mogąc ingerować i rozbijać je na mniejsze podmioty kiedy zachodzi podejrzenie niejasnej struktury organizacyjnej  i finansowej spółek.

Od tego czasu brokerzy, dealerzy i giełdy są obecnie prawnie zobowiązane do stawiania interesów inwestorów na pierwszym miejscu i traktowania ich w sposób uczciwy i sprawiedliwy. Kongres powołał SEC w celu egzekwowania tych przepisów dla dobra inwestorów i przyszłości stabilności rynku.

Późniejsze zmiany i reformy strukturalne oraz prawne SEC pozwalają obecnie pełnić całkowity nadzór nad wszelkimi podmiotami rynkowymi i giełdowymi oraz uczestnikami tego rynku w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa oraz usprawniania efektywności amerykańskiego rynku papierów wartościowych i giełd.

Lokalizacja i jurysdykcje SEC

Główne biuro SEC znajduje się w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych, 11 biur regionalnych znajduje się w Chicago, Los Angeles, Filadelfii, Bostonie, Fort Worth, Nowym Jorku, San Francisco, Atlancie, Denver, Miami oraz Salt Lake City.

SEC reguluje uczestników i produkty na amerykańskich rynkach finansowych, w tym m.in:

  • korporacje emitujące papiery wartościowe,
  • inwestorów i korporacje kupujące i sprzedające papiery wartościowe,
  • maklerów, dealerów i giełdy ułatwiające obrót papierami wartościowymi,
  • banki, które przechowują i emitują aktywa,

Jurysdykcja SEC znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Oficjalna strona internetowa SEC znajduje się pod adresem https://www.sec.gov/

Cele i główne zadania SEC

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd posiada cztery główne zadania. Są to odpowiednio: dbanie, aby korporacje dostarczały inwestorom wszelkich istotnych informacji dotyczących papierów wartościowych oferowanych przez te podmioty, nadzór nad głównymi uczestnikami rynków papierów wartościowych w celu zapewnienia porządku i efektywności rynków, ochronę inwestorów rynku giełdowego oraz egzekwowanie prawa wszelkich podmiotów związanych z giełdą w USA.

Ujawnianie informacji przez przedsiębiorstwa
Wydział Finansów Korporacyjnych pomaga Komisji Papierów Wartościowych i Giełd we wdrażaniu ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. – której celem jest zapewnienie, że korporacje dostarczą inwestorom wszelkich istotnych informacji dotyczących papierów wartościowych oraz zapobieganie sytuacjom wprowadzania inwestorów w błąd czy oszustwa przy zawieraniu transakcji (kupowaniu papierów wartościowych). Dzięki temu podziałowi SEC zapewnia realizację obu celów poprzez przegląd dokumentów składanych przez spółki publiczne do komisji, w tym – rejestrację nowo oferowanych papierów wartościowych oraz sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych dla akcjonariuszy.

Sprawiedliwe, uporządkowane i efektywne rynki
Departament Handlów i Rynków SEC zapewnia codzienny nadzór nad głównymi uczestnikami rynków papierów wartościowych – w tym giełdami, agencjami rozliczeniowymi, agencjami ratingowymi i firmami maklerskimi – w celu zapewnienia porządku i efektywności rynków. Dział ten pomaga również SEC w ustanawianiu zasad, dokonywaniu przeglądu proponowanych nowych zasad przez resztę departamentów i interpretacji kwestii mających wpływ na operacje na rynkach papierów wartościowych. Realizuje również program integralności finansowej SEC dla brokerów i dealerów. Regulując uczestników rynku papierów wartościowych, dział ten zapewnia utrzymanie standardów SEC wobec uczciwości i efektywności giełdy papierów wartościowych.

Ochrona inwestorów
Wydział Zarządzania Inwestycjami SEC odpowiedzialny jest za ochronę inwestorów. Reguluje on działalność przedsiębiorstw, których papiery wartościowe są oferowane publicznie, które zaangażowane w inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych oraz obrotem papierami wartościowymi. Celem tych działań jest ochrona inwestorów indywidualnych poprzez zapewnienie, że informacje na temat tych inwestycji są dostępne i pomocne dla uczestników rynku. Jednakże, chociaż SEC pełni rolę agencji regulacyjnej, nie nadzoruje działalności inwestycyjnej poszczególnych spółek i dlatego nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa inwestycji.

Egzekwowanie prawa
Wydział Egzekwowania Prawa SEC jest organem powołanym do ścigania podmiotów w celu uzyskania dowodów możliwych naruszeń przepisów o papierach wartościowych, które mogą być wykorzystane w celu wniesienia powództwa cywilnego do sądów federalnych. Dowody, na których skupia się powołany departament to min. wskazówki i skargi inwestorów i uczestników rynku, działania związane z nadzorem rynku, wykorzystywanie informacji z innych działów SEC, wszelkie źródła z branży papierów wartościowych i raporty medialne. W odpowiednich przypadkach dział ten ściśle współpracuje z organami ścigania w kraju i za granicą w celu prowadzenia spraw karnych. Dochodzenia są zazwyczaj prowadzone prywatnie, dopóki wszystkie fakty nie zostaną wyjaśnione, zanim sprawa zostanie skierowana do jednego z sądów federalnych.

Więcej informacji oraz newsy dotyczące regulatora znajdziesz pod tagiem SEC.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here