Naga MarketsW poniedziałek amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła Mizuho Securities USA LLC (Mizuho) o niechronienie informacji dotyczących wykupu akcji przez jej klientów będących emitentami.  Mizuho nie utrzymywało ani nie egzekwowało polityk i procedur mających na celu zapobieganie niewłaściwemu wykorzystywaniu istotnych informacji niepublicznych, w tym utrzymywania barier informacyjnych pomiędzy różnymi działami handlowymi oraz wymagania od pracowników zachowania poufności informacji o klientach.  Mizuho zgodziło się zapłacić karę w wysokości 1,25 mln USD.


Dwa lata udostępniania poufnych informacji

Zgodnie z oświadczeniem SEC, w ciągu dwóch lat traderzy z Mizuho regularnie ujawniali innym trading deskom i klientom funduszy hedgingowych istotne informacje dotyczące wykupu dokonywanego przez klientów niepublicznych. Informacje te obejmowały tożsamość strony składającej zlecenie, wielkość zlecenia, limit ceny oraz wskazanie, że zlecenie było zleceniem odkupu. Informacje te były rutynowo przekazywane pomiędzy biurami handlowymi, mimo że w danym okresie Mizuho zrealizowało ponad 99,8 % wszystkich zleceń kupna za pomocą algorytmów, a nie za pośrednictwem negocjowanych przez inwestorów transakcji otwartego rynku.

Te artykuły również Cię zainteresują
Zobacz również: SEC: Broker zarabiał na prowizjach klientów. Musi oddać zyski

“Informacje poufne dotyczące wykupu akcji własnych emitenta mogą być istotne dla inwestorów instytucjonalnych, w szczególności gdy taki obrót stanowi znaczną część dziennego wolumenu obrotu odkupywanymi akcjami”, powiedziała Antonia Chion, Dyrektor Działu Egzekwowania Prawa Papierów Wartościowych i Giełd (SEC Division of Enforcement).  “Dealerzy muszą zwracać uwagę na swoje obowiązki w zakresie utrzymywania i egzekwowania zasad i procedur mających na celu zapobieganie niewłaściwemu wykorzystywaniu takich informacji”.

W oświadczeniu SEC stwierdzono, że Mizuho umyślnie naruszyło art. 15 lit. g) ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. Nie przyznając się ani nie zaprzeczając ustaleniom SEC, Mizuho zgodziło się na nałożenie kary w wysokości 1,25 mln USD, wotum nieufności oraz zaprzestanie i powstrzymanie się od popełnienia lub powodowania podobnych naruszeń w przyszłości.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here