Naga MarketsScope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – powołała do Komitetu Doradczego prof. Wilhelma Hucka, wybitego specjalistę w dziedzinie mikroprzepływów, konstruowania komórek syntetycznych i opracowywania metod określania szybkości reakcji w komórkach. Wesprze on spółkę w rozwoju technologicznym projektów w obszarze life-sciences. Prof. Wilhelm Huck jest drugim światowej klasy naukowcem specjalizującym się w technologiach mikroprzepływowych, który dołączył do Komitetu Doradczego spółki po tym jak 7 listopada poinformowała ona o uzyskaniu klinicznych parametrów w niezależnych badaniach prewalidacyjnych systemu PCR|ONE.

Prof. Wilhelm Huck prowadził badania podoktoranckie na Uniwersytecie Harvarda w USA,
był dyrektorem instytutu na Cambridge University w Anglii. Obecnie jest szefem grupy badawczej na Uniwersytecie Radboud w Holandii. Jest jednym ze światowych liderów w tworzeniu rozwiązań mikroprzeplywowych do badań w naukach o życiu, ze szczególnym zainteresowaniem charakteryzacji metabolizmu pojedynczych komórek. Prof. Huck współpracuje z wieloma partnerami przemysłowymi, jest również współzałożycielem firmy biotechnologicznej Sphere Fluidics z siedzibą w Cambridge, która oferuje mikroprzeplywowe stacje do izolowania komórek produkujących przeciwciała, oraz jest członkiem Rady Doradczej Australijskiego Instytutu Bioinżynierii i Nanotechnologii. 

Prof. Wilhelm Huck jest wybitnym autorytetem w kluczowych z punktu widzenia rozwoju projektów Scope Fluidics obszarach naukowych. Będzie dla nas stanowił wsparcie zarówno jeśli chodzi o zagadnienia technologiczne, jak i kontakty z przedstawicielami kliniki i biznesu, w takich obszarach jak wczesne wykrywanie chorób, analiza pojedynczych komórek i biotechnologia  – tłumaczy prof. Piotr Garstecki, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu Scope Fluidics.

To drugi po prof. Davidzie Weitz’u światowej klasy naukowiec, który dołączył do naszego Komitetu Doradczego po tym jak dwa tygodnie temu udało nam się potwierdzić kliniczne parametry systemu PCR|ONE w niezależnych badaniach. Zarówno Wilhelm jak i David będą nieocenionym wsparciem przy konsultowaniu strategii rozwoju produktów tworzonych w grupie Scope Fluidics – dodaje Piotr Garstecki.

David Weitz jest profesorem fizyki na Uniwersytecie Harvarda i jednym z najczęściej cytowanych fizyków na świecie (Hirsch index 169). Zajmuje się fizyką miękkiej materii, polimerami oraz mikrofluidyką. Stworzył wiele nowoczesnych technologii, w tym istotnie przyczynił się do stworzenia technologii sekwencjonowania pojedynczych komórek. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy dla przemysłu oraz w środowisku akademickim. Prof. David Weitz jest współzałożycielem 20 startupów technologicznych, w tym w obszarze life sciences oraz diagnostyki medycznej. Zasiada w radach doradczych wielu firm przemysłowych. 

Scope Fluidics powołał swój Komitet Doradczy pod koniec 2018 r. Poza prof. Wilhelmem Huckiem i  Davidem Weitzem, w jego skład wchodzą międzynarodowi specjaliści z zakresu diagnostyki, mikrobiologii i zakażeń bakteryjnych; doświadczeni i odnoszący sukcesy komercyjne przedsiębiorcy:

  • dr Vincent Linder – założyciel startupu diagnostycznego Claros Diagnostics, sprzedanego inwestorowi branżowemu za ponad 50 mln USD, autor ponad 300 patentów w zakresie technik mikroprzepływowych i diagnostyki przyłóżkowej,
  • dr David Wareham, światowej klasy mikrobiolog kliniczny z renomowanego londyńskiego Uniwersytetu Queen Mary i największego w Londynie laboratorium mikrobiologicznego, 
  • Sarai Kemp, izraelska specjalistka w dziedzinie rozwoju startupów w obszarze biotechnologii i life sciences,
  • dr n. med. Agnieszka Sulikowska, wybitna specjalistka w zakresie diagnostyki zakażeń szpitalnych oraz mikrobiologii klinicznej.

13 listopada Spółka poinformowała o planach związanych z dalszym rozwojem projektów PCR|ONE i BacterOMIC oraz realizacją fazy proof-of-concept w nowym, trzecim projekcie. Kluczowy obszar dotyczy działań prowadzących do  wzmocnienia  pozycji negocjacyjnej w rozmowach z potencjalnymi nabywcami systemu PCR|ONE oraz podjęcia dodatkowych, wcześniej nie planowanych, działań maksymalizujących wartość systemu PCR|ONE. 

W ramach programu zwiększenia potencjału rynkowego systemu PCR|ONE Spółka planuje przygotowanie do procesu rejestracji systemu w USA, poszerzenie portfolio paneli diagnostycznych, wzmocnienie ochrony własności intelektualnej, przeprowadzenie badań z wykorzystaniem systemu w wiodących ośrodkach klinicznych, oraz program wczesnego dostępu dla grupy klientów docelowych. Spółka określiła nakłady niezbędne do realizacji planów rozwoju systemu PCR|ONE na 10 mln zł. Scope Fluidics zakłada, zgodnie z planem, doprowadzenie do rejestracji CE-IVD systemu w połowie 2020 r. 

Scope Fluidics podtrzymuje również skrócenie harmonogramu realizacji drugiego projektu – BacterOMIC, który jest nawet o 18 miesięcy krótszy wobec pierwotnych założeń (planowana certyfikacja w UE w połowie 2021 r.), w przypadku pozyskania dodatkowego finansowania.

Pod koniec października rozwijająca system BacterOMIC spółka zależna podpisała umowę grantową, na podstawie której Bacteromic sp. z o.o. pozyska dofinansowanie z programu SME Instrument w ramach Horyzontu 2020, w kwocie 1,93 mln EUR (ok. 8 mln zł). Kwota ta pokryje 70 proc. kosztów kwalifikowanych, niezbędnych do realizacji Projektu. Potrzeby kapitałowe związane z pokryciem wkładu własnego do dotacji oraz kosztów niekwalifikowanych, spółka określiła na 5 mln zł. 

Spółka zapowiedziała również realizację fazy proof-of-concept w trzecim projekcie do końca 2020 r. Potrzeby kapitałowe potrzebne do realizacji tego etapu spółka określiła na 1,2 mln zł. 

O Scope Fluidics:

Scope Fluidics jest inkubatorem start-upów technologicznych. Zajmuje się rozwojem innowacyjnych projektów w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Firma Scope Fluidics powstała w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą
o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka współpracuje ze środowiskiem akademickim, łącząc punkt widzenia medycyny i przemysłu, tworząc oryginalne rozwiązania z wysokim potencjałem komercyjnym. 

W ramach Grupy Kapitałowej, Scope Fluidics posiada własne kompetencje z zakresu finansów, administracji oraz zagadnień prawnych, które są wykorzystywane przez spółki Grupy. Scope Fluidics zapewnia źródło finansowania, transferując do spółek celowych środki niezbędne do pokrywania kosztów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz zapewniając tzw. wkład własny do dofinansowań unijnych. 

Model działania Spółki przewiduje opracowanie i zweryfikowanie biznesowe danego projektu, a w dalszej kolejności założenie spółki celowej, w ramach której rozwijany jest cały projekt. 

Komercjalizacja niezależnych podmiotów może polegać na odsprzedaniu całej spółki, dysponującej kompletnym pakietem własności intelektualnej, rozwoju produktu, rejestracji kontraktów z dostawcami oraz grantami. 

W skład Grupy Scope Fluidics wchodzą dwie spółki celowe: Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. i Bacteromic Sp. z o.o., powołane w celu rozwoju danego projektu. 

Curiosity Diagnostics w latach 2012-2015 prowadziła prace nad technologią szybkiej analizy materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych. Efekty tych prac są obecnie wykorzystywane w ramach realizacji systemu PCR ONE. Z kolei spółka Bacteromic opracowała system o tej samej nazwie. Projekt ten ma wykorzystywać klasyczne mikrobiologiczne metody wykonywania testów antybiotykowrażliwości, łącząc je z innowacyjną technologią mikroprzepływową, w celu pozyskania informacji o lekowrażliwości patogenu i dobrania optymalnej z indywidualnego punktu widzenia terapii. 

Od 2017 r. Scope Fluidics S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect. tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here