Naga MarketsScope FluidicsScope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – rozszerzyła plany związane z rozwojem projektu PCR|ONE tj. zamierza znacząco rozszerzyć zakres testów systemu w warunkach docelowych.

Scope Fluidics rozszerzyła plany związane z rozwojem projektu PCR|ONE

W ramach tego działania Spółka planuje zwiększenie mocy produkcyjnych systemu PCR|ONE. Wstępnie zainteresowana wsparciem rozwoju projektów jest jedna z europejskich instytucji finansowych, z którą Scope Fluidics rozmawia o warunkach finansowania.

W związku z pandemią, znalezienie się wśród producentów oferujących system posiadający panel wykrywający SARS-CoV-2 jest obecnie jednym z kluczowych czynników branych pod uwagę przy komercjalizacji PCR|ONE.

Dla Scope Fluidics zwiększenie atrakcyjności biznesowej systemu wiąże się z przeprowadzeniem testów w rozszerzonej formule Programu Early Access (PEA) oraz rozbudową mocy produkcyjnych.

Spółka, poza zakładaną certyfikacją systemu PCR|ONE w ramach procedury CE-IVD, zamierza przeprowadzić od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy testów w kilkunastu ośrodkach na terenie kraju i Europy. Oznacza to potrzebę wyprodukowania ok. 50-100 analizatorów i ok. 50 000 kartridży.

Poprzez rozszerzenie działań w Programie Early Access Spółka planuje potwierdzić skuteczność działania systemu w wielu scenariuszach użycia, w ochronie zdrowia oraz w innych instytucjach publicznych i prywatnych. Spółka zakłada, że zebrane dane poszerzą grono potencjalnych nabywców systemu PCR|ONE oraz że zwiększenie mocy produkcyjnych podniesie jego atrakcyjność biznesową.

Przebieg pandemii COVID-19 ma znaczący wpływ na rynek urządzeń diagnostycznych. Obserwowany jest mocny wzrost zainteresowania szybkimi i precyzyjnymi testami, których jakość została potwierdzona testami na wykrywanie wirusa SARS-CoV-2.

Jednocześnie istotnie zwiększyła się konkurencyjność producentów sprzętu diagnostycznego, którzy są w stanie zapewnić odpowiednie moce produkcyjne. W opinii Zarządu, wielu potencjalnych nabywców sprzętu diagnostycznego poszukuje obecnie nie tylko systemów i testów, ale możliwości inwestycyjnych, które pozwolą na dynamiczne wejście na rynek med-tech.

– Pandemia COVID -19 ma istotne przełożenie na obraz dzisiejszego rynku diagnostyki molekularnej. Ogromne wolumeny świeżo opracowanych testów pokazały, że nie każda technologia pozytywnie przechodzi weryfikację. System PCR|ONE korzysta z najbardziej sprawdzonej metody diagnostyki molekularnej – łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR), którą, dzięki naszej technologii, potrafimy przeprowadzić w rekordowo krótkim czasie kilku minut. Pandemia skokowo poszerzyła od lat dynamicznie rosnący rynek diagnostyki molekularnej w formacie Point-of-Care. Chcemy wykorzystać tę dodatkową szansę i stąd decyzja o rozszerzeniu działań w kierunku możliwie jak najszybszego oddania systemu PCR|ONE w ręce użytkowników, w formule Programu Early Access –
mówi prof. Piotr Garstecki, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu Scope Fluidics.

Spółka wstępnie oszacowała nakłady niezbędne do realizacji PEA na ok. 6-9 mln EUR. Wielkość kwoty będzie uzależniona od czasu trwania projektu, zasięgu geograficznego oraz liczby przeprowadzonych testów. Spółka mając na uwadze dostępne źródła finansowania oraz dalszy, intensywny rozwój projektów rozpoczęła rozmowy w celu pozyskania finansowania od jednej z europejskich instytucji finansowych.

– W związku z decyzją o rozszerzeniu Programu Early Access, zaangażowaliśmy się w rozmowy z jedną z europejskich instytucji finansowych, która wykazała zainteresowanie projektem i potencjałem naszego biznes modelu. Chcemy by możliwości finansowania projektu były elastyczne i w miarę możliwości jak najtańsze. Poza wsparciem ze strony tej instytucji chcemy mieć możliwość skorzystania z finansowania z podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Jest to jedna z opcji, z której w przyszłości moglibyśmy skorzystać – wyjaśnia Szymon Ruta, CFO i Członek Zarządu Scope Fluidics S.A.

Scope Fluidics od początku 2017 r. konsekwentnie realizuje etapy projektów zgodnie z założeniami.

W ostatnim czasie Curiosity Diagnostics sp. z o.o., spółka zależna Scope Fluidics S.A. realizująca projekt PCR|ONE, uzyskała pozytywną rekomendację dotyczącą wydania certyfikatu zgodności z normą ISO 13485 oraz otrzymała w Chinach warunkową decyzję o przyznaniu patentu zabezpieczającego kluczową technologię dla systemu PCR|ONE.

W marcu tego roku Spółka podjęła decyzję o rozszerzeniu prac nad panelem rozpoznającym wirusowe zakażenia dróg oddechowych i opracowaniu ultra-szybkiego testu wykrywającego wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę Covid-19.

Efektem przeprowadzonych prac są zakończone w maju pozytywnym wynikiem wewnętrzne testy („proof-of-concept”), które potwierdziły laboratoryjnie zdolność systemu PCR|ONE do wykrywania koronawirusa. Rozwój portfolia testów diagnostycznych stanowi jeden z elementów maksymalizacji wartości systemu PCR|ONE i ma wpłynąć na wzrost atrakcyjności biznesowej produktu z punktu widzenia przyszłego nabywcy.

W pierwszej połowie 2020 r. Spółka zintensyfikowała prace związane z pozyskaniem kupca dla projektu PCR|ONE. Do końca czerwca doradca Spółki w tym procesie, Clairfield International skontaktował się z ponad 100 potencjalnymi zainteresowanymi projektem.

Z ponad 30 firmami podjęte zostały rozmowy dot. funkcjonalności systemu, potencjału rynkowego oraz harmonogramu wprowadzania systemu na rynek. Do tej pory Spółka podpisała dziesięć umów o zachowaniu poufności z podmiotami z Ameryki Północnej, Europy i Dalekiego Wschodu.

Wybuch epidemii spowodowanej wirusem SARS-Cov-2 zwiększył zainteresowanie potencjalnych nabywców urządzeniem i technologią PCR|ONE, w tym także budową przez Spółkę mocy produkcyjnych. Obecnie Spółka przygotowuje Virtual Data Room (VDR), zawierający pogłębione dane techniczne, korporacyjne i biznesowe.

System PCR|ONE adresuje globalną potrzebę szybkiej i informatywnej diagnostyki molekularnej. Urządzenie przeprowadza w pełni automatyczną analizę materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych – rozpoznaje do kilkudziesięciu patogenów w ciągu kilkunastu minut od pobrania próbki. Zamiarem Spółki jest, aby system był wyposażony w kilka paneli ukierunkowanych na najpoważniejsze zagrożenia dla zdrowia człowieka.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Poprzedni artykułKurs srebra notuje najlepszy miesiąc od 9 lat, komentuje M. Kiepas
Następny artykułEUR/GBP w kierunku głównego oporu – analiza dla początkujących
Krzysztof Kamiński redaktor Comparic.pl
Wiedzę z zakresu inwestowania oraz produktów finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych, a jej praktyczne zastosowanie zdobywał na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczestnik obrotu na największych rynkach giełdowych świata – NYSE, NASDAQ i LSE. Specjalista rynku kontraktów terminowych na surowce, głównie ropy WTI oraz złota. Autor strategii Wide View Strategy (WiViSt), którą doskonalił zgodnie z maksymą „Tnij szybko straty, pozwól zyskom rosnąć”. Zwolennik analizy technicznej. Sukces w inwestycjach zapewnia mu chłodne podejście do analizy wykresów połączone z konsekwencją i żelaznymi zasadami zarządzania kapitałem. W trakcie swej kariery na rynkach finansowych dzielił się swoim doświadczeniem z inwestorami jednego z największych brokerów Forex na świecie. Redaktor telewizji internetowej Comparic24.tv, odpowiedzialny za prowadzenie programów informacyjnych oraz poświęconych tematyce szeroko pojętego tradingu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here