Naga MarketsRadar ryzyka G20 Saxo Banku wskazuje zdarzenia w państwach grupy G20, które potencjalnie mogą spowodować zwiększenie ryzyka politycznego, wpływając na sytuację na rynkach. Jest on regularnie aktualizowany, aby uwzględnić najnowsze wydarzenia.

Brexit

 Jest to z pewnością najbardziej niedoszacowane ryzyko polityczne w perspektywie najbliższych kilku miesięcy. W naszej opinii szanse na nieosiągnięcie porozumienia z Unią Europejską są mniejsze niż 50%, jednak mamy świadomość, że możemy się mylić i że negocjacje mogą w każdej chwili zakończyć się niepowodzeniem, zwłaszcza w kontekście twardego stanowiska Unii Europejskiej. W najbliższym czasie dla Premier May wyzwaniem politycznym będzie uzyskanie jednoznacznego poparcia partii dla planu jej rządu dotyczącego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE na Konferencji Partii Konserwatywnej, która odbędzie się od 30 września do 3 października. Premier May wygłosi przemówienie w ostatnim dniu konferencji, które powinno dać pewne wskazówki co do kluczowych etapów, które chce osiągnąć.

Wciąż uważamy, że umowa o wystąpieniu zostanie podpisana i uda się osiągnąć porozumienie w sprawie okresu przejściowego dla Wielkiej Brytanii, która przestanie być państwem członkowskim Unii Europejskiej 29 marca 2019 r. Niemniej jest prawdopodobne, że deklaracja polityczna w sprawie przyszłych stosunków z UE będzie niejednoznaczna ze względu na wiele nierozstrzygniętych jeszcze kwestii dotyczących handlu i granicy pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną. W okresie przejściowym nasilą się napięcia polityczne pomiędzy Londynem a innymi rządami państw europejskich w odniesieniu do Irlandii Północnej i osiągnięcia porozumienia długoterminowego.

Rozmowy dotyczące włoskiego budżetu na 2019 r.

 Główne wskaźniki oraz najnowsze dane, takie jak indeks PMI i oczekiwania przedsiębiorców, potwierdzają scenariusz ogólnej stagnacji w gospodarce w III kwartale. Naszym zdaniem poważnie skomplikuje to sytuację budżetową w IV kwartale. Brak jednoznacznego komunikatu rządu dotyczącego przyszłego budżetu oraz zła sytuacja ekonomiczna z pewnością doprowadzą do większej zmienności na rynkach w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, zwłaszcza, że zbiega się to z decyzją Komisji Europejskiej w sprawie budżetu, która ma zostać ogłoszona 30 listopada. Niemniej jednak w naszej opinii ryzyko „gorącej jesieni” we Włoszech jest ograniczone. W najbliższej przyszłości w interesie rządu Włoch będzie wywiązanie się ze swoich zobowiązań dotyczących budżetu Unii Europejskiej, ponieważ będzie potrzebował bardzo korzystnych warunków rynkowych, aby udało mu się dokonać refinansowania 300 mld EUR w 2019 r.

Wojna handlowa USA-Chiny

 Ryzyko związane z wojną handlową jest zawyżone. Ponieważ era luźnej polityki monetarnej na świecie chyli się ku końcowi, inwestorzy powinni skupić się na dolarze amerykańskim i przepływie kapitału, nie zaś na wojnie handlowej. Na dzień dzisiejszy gospodarka światowa odnotowała w tym roku o 14% więcej zakłóceń w handlu niż w 2016 r. (kiedy to liczba zaobserwowanych zakłóceń była najwyższa narastająco). Jednocześnie, według Global Trade Alert, w tym roku odnotowano o 22% większą liberalizację handlu w globalnej gospodarce. Biorąc te dane pod uwagę, wydaje się, że wojna handlowa prowadzona przez Stany Zjednoczone stanowi ryzyko dla wzrostu i rynków raczej o charakterze krótkoterminowym, które jak dotąd nie było w stanie zahamować globalnego wzrostu.

Christopher Dembik, dyrektor ds. analiz makroekonomicznych w Saxo BankuConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here