Naga MarketsSaxo Bank, podmiot z segmentu fintech specjalizujący się w transakcjach i inwestycjach z wykorzystaniem różnorodnych aktywów, poinformował, że uzyskano już wszelkie niezbędne zgody organów nadzoru umożliwiające chińskiemu holdingowi Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd (Geely Holding Group) oraz fińskiej spółce Sampo plc (Sampo) nabycie akcji Saxo Bank A/S.

Po uzyskaniu zgody i pomyślnym sfinalizowaniu transakcji, aby odpowiednio uwzględnić nową strukturę własnościową Saxo Banku, na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Daniel Donghui Li został powołany na stanowisko prezesa zarządu; ustanowiono również nowy skład zarządu.

W październiku 2017 r. akcjonariusze grupy kapitałowej Saxo Bank („Saxo”) powiadomili o ofercie ze strony Geely Financials Denmark A/S, spółki zależnej Geely Holding Group, dotyczącej nabycia pakietu większościowego akcji Saxo Banku. Równocześnie Sampo, grupa kapitałowa działająca w sektorze usług finansowych, zgłosiła chęć nabycia 19,9% akcji Banku.

Sfinalizowanie obydwu transakcji oznacza, że TPG Capital, Lars Seier Christensen i SinarMas sprzedali należące do nich pakiety akcji Saxo Banku wynoszące odpowiednio 29,26%, 25,71% i 9,9%. Niektórzy akcjonariusze mniejszościowi również zgodzili się na sprzedaż swoich akcji na rzecz Geely Holding Group i Sampo, co dało pakiety wynoszące odpowiednio 52% i 19,9%. Pakiet akcji Saxo Banku należący do prezesa i założyciela Banku, Kima Fournais, pozostał na niezmienionym poziomie 25,71%.

W efekcie tej transakcji Saxo Bank wyceniono na 1,325 mld EUR.

Proporcjonalnie do międzynarodowej działalności Saxo Banku, proces finalizacji transakcji wymagał zgody 11 różnych organów nadzoru finansowego i konkurencji, a Geely Holding Group i Sampo uzyskały zgodę duńskiej komisji nadzoru finansowego na nabycie akcji na początku tego roku.

Na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 13 września 2018 r., akcjonariusze Saxo Banku wyrazili zgodę na zmianę składu zarządu: Daniel Donghui Li, dyrektor ds. finansowych i wiceprezes Geely Holding Group, został prezesem zarządu Saxo Banku, a Henrik Normann został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu. Od walnego zgromadzenia zarząd Saxo Banku działa w następującym składzie:

  • Daniel Donghui Li – prezes
  • Henrik Normann – wiceprezes
  • Ian Zhang – członek zarządu
  • Preben Damgaard – członek zarządu
  • Patrick Lapveteläinen – członek zarządu

– Jesteśmy dumni, że możemy powitać Geely i Sampo jako nowych akcjonariuszy. To ważny krok dla Saxo Banku i dla mnie osobiście jako prezesa, założyciela i akcjonariusza Saxo. Dokonania zarówno Geely, jak i Sampo są wyjątkowe i jestem przekonany, że nowa struktura własnościowa zapewni nam odpowiednie podstawy do długoterminowego wzrostu. Z Geely jako akcjonariuszem uzyskamy mocną pozycję na rynkach azjatyckich, przede wszystkim w Chinach.  Równocześnie Sampo, wiodący inwestor blue chip w nordyckim sektorze finansowym, jeszcze bardziej wzmacnia nasze korzenie – powiedział prezes i założyciel Saxo Banku, Kim Fournais.

– Jesteśmy przekonani, że technologie i produkty Saxo Banku można efektywnie oferować w całej Azji, gdzie chcemy wykorzystać reputację Saxo w zakresie technologii finansowych i regulacyjnych. Przewidujemy stworzenie synergii w rozwoju usług finansowych na chińskim rynku – powiedział Daniel Donghui Li, dyrektor ds. finansowych i wiceprezes Geely Holding Group oraz prezes zarządu Saxo Banku.

– Saxo Bank to jedna z najciekawszych spółek w nordyckim sektorze fintech. Zaawansowane platformy transakcyjno-inwestycyjne Saxo Banku są naszym zdaniem najlepsze na rynku i mają globalny potencjał. Cieszymy się, że możemy stać się częścią tego sukcesu – powiedział Kari Stadigh, prezes Sampo Group.

W odpowiednim czasie Saxo Bank i jego nowi akcjonariusze zapowiedzą nowe potencjalne obszary współpracy i partnerstwa umożliwiające pełne wykorzystanie możliwości Saxo w zakresie technologii finansowych na całym świecie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here