Naga MarketsLogo Saxo Bank na jednym z monitorów. Drugi przedstawia wykresy cenowe.Saxo Bank, podmiot fintech specjalizujący się w transakcjach i inwestycjach z wykorzystaniem różnorodnych aktywów, oraz Brown Advisory, światowy lider w zarządzaniu inwestycjami z dużym doświadczeniem w zakresie zrównoważonych inwestycji, zapowiedziały współpracę w celu zaoferowania nowego cyfrowego portfela inwestycyjnego – Ethical Selection („etyczny wybór”) – w ramach usługi SaxoSelect.  


Klienci Saxo Banku jako pierwsi klienci detaliczni spoza Stanów Zjednoczonych uzyskają dostęp do portfela Ethical Selection Brown Advisory pozwalającego na atrakcyjne i efektywne kosztowo inwestowanie w zrównoważony portfel obejmujący akcje 30-40 spółek o zróżnicowanej kapitalizacji i notowanych na amerykańskich giełdach.

Te artykuły również Cię zainteresują
Analizy Brown Advisory poza zwykłą selekcją negatywną obejmują szczegółową ocenę charakterystyki środowiskowej, społecznej i zarządczej (ang. environmental, social and governance – ESG) każdej ze spółek. W procesie selekcji nacisk położony jest na spółki wykorzystujące czynniki zrównoważonego rozwoju do zapewnienia akcjonariuszom wyższej wartości. Dzięki połączeniu tej analizy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie aktywnego zarządzania portfelem, Brown Advisory jest w stanie dostarczyć klientom najlepsze strategie etycznego wyboru.

Brown Advisory to oparta na akcjonariacie pracowniczym niezależna spółka zarządzająca inwestycjami, obsługująca zarówno klientów prywatnych, jak i instytucje. Brown Advisory zarządza aktywami wartymi około 71 mld USD na rzecz klientów z 37 krajów za pośrednictwem 11 oddziałów na całym świecie.

SaxoSelect to w pełni cyfrowa i zautomatyzowana usługa transakcyjno-inwestycyjna, umożliwiająca klientom Saxo Banku lokowanie kapitału w wyselekcjonowane portfele. Rozwiązanie oferowane przez Brown Advisory uzupełnia istniejące już portfele BlackRock, Morningstar oraz Nasdaq.

W ramach SaxoSelect klienci mają pełny wgląd w poszczególne akcje wchodzące w skład ich portfela i – co najważniejsze – staną się właścicielami rzeczywistych akcji wybranych przez Brown Advisory. Pozycje będzie można śledzić w czasie rzeczywistym w ramach w pełni przejrzystego otoczenia inwestycyjnego bezpośrednio na platformach Saxo Banku. Portfel będzie automatycznie równoważony zgodnie z wynikami analiz Brown Advisory.

– Cieszy nas możliwość współpracy z Brown Advisory i wykorzystanie ich wiedzy w zakresie ESG i inwestowania odpowiedzialnego społecznie z korzyścią dla naszych klientów. Coraz więcej inwestorów chce, by ich portfele lepiej odzwierciedlały ich światopogląd i zdaje sobie sprawę, iż to właśnie poprzez inwestycje są w stanie najmocniej oddziaływać na otoczenie. Dzięki nim zyskujemy prawo głosu i okazję do kształtowania i wywierania realnego wpływu na otaczający nas świat, a doświadczenia Brown Advisory pokazują, że czynniki ESG mogą również mieć decydujące znaczenie w generowaniu konkretnych wyników finansowych – powiedział Kim Fournais, prezes i założyciel Saxo Banku.

 – Wraz z dalszym wzrostem popytu na zrównoważone inwestycje cieszy nas, że Brown Advisory podejmuje współpracę z Saxo Bankiem w celu uwzględnienia strategii Ethical Selection Brown Advisory w ramach usługi SaxoSelect. Partnerstwo to opiera się na dużym doświadczeniu i zaangażowaniu Brown Advisory w zrównoważone inwestowanie, wykorzystujące nasze pogłębione oddolne analizy fundamentalnych akcji oraz zespołu do spraw zrównoważonych inwestycji. Podobnie jak Saxo Bank, jesteśmy przekonani, że etyczne inwestowanie nie musi wiązać się z kompromisem pomiędzy wartościami a zyskiem – powiedział Henry Francklin, dyrektor Nordic Distribution.

– Dzięki współpracy z Saxo Bankiem inwestorzy uzyskają dostęp do portfela obejmującego wysokojakościowe spółki. Strategia etycznego wyboru Brown Advisory uwzględnia wielostopniową analizę ESG wykraczającą poza selekcję negatywną, umożliwiającą utworzenie skoncentrowanego portfela obejmującego obiecujące spółki, które naszym zdaniem powinny z czasem zapewnić atrakcyjną relację skorygowanego zysku do ryzyka. Krótko mówiąc, uważamy, że zrównoważone inwestycje to inteligentne inwestycje i jesteśmy przekonani, że za ich pomocą możemy zapewnić zarówno atrakcyjne zyski, jak i pozytywny wkład w nasze społeczeństwo – powiedział Tim Hathaway, zarządzający portfelem w zakresie strategii etycznego wyboru.

Roczna prowizja za obsługę portfela wynosi 0,75%.

Portfel etycznego wyboru Brown Advisory zostanie w pierwszej kolejności udostępniony klientom instytucjonalnym i klientom SaxoSelect obsługiwanych z Danii, Singapuru, Europy Środkowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here