Naga MarketsJustyna Postępska
Justyna Postępska, radca prawny w JustComply

20 sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła karę na Saturn TFI w wysokości 5 mln zł oraz cofnęła licencję na dalsze świadczenie usług inwestycyjnych. Jest to pochodna afery związanej z Getback. Dlaczego KNF zdecydował się na takie kroki? Co to oznacza dla inwestorów? Czego mogą się spodziewać i co mogą zrobić, by odzyskać zainwestowane pieniądze? Na te i szereg innych pytań w programie Krzysztofa Kamińskiego na antenie Comparic24.tv odpowiada Justyna Postępska, radca prawny w JustComply.


KNF karze Saturn TFI w trybie natychmiastowym

Zgodnie z oświadczeniem KNF, Saturn TFI otrzymał 5 mln złotych kary oraz cofnięto przysługującą mu licencję maklerską. Powodem decyzji miała być współpraca z GetBackiem przy funduszach wierzytelności, a sam regulator zwraca uwagę na „rażące naruszenia” przepisów ustawy o funduszach:

“Kara pieniężna w wysokości 5 mln zł nałożona została za naruszenie art. 48 ust. 2a ustawy w związku z zarządzaniem przez Towarzystwo funduszami inwestycyjnymi w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu funduszy oraz uczestników funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego” – informował KNF w komunikacie.

KNF wyjaśnia, że naruszenia związane były z zarządzaniem przez Saturn TFI następującymi funduszami: Debito NSFIZ, GetBack, Windykacji Platinum NSFIZ, Centauris 3 NSFIZ, GetPro NSFIZ oraz Universe 3 NSFIZ. Od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo, fundusze inwestycyjne zarządzane dotychczas przez TFI reprezentowane są przez depozytariuszy tych funduszy.

Okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia. Po upływie tego okresu jeśli zarządzanie poszczególnymi funduszami nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, ulegną one rozwiązaniu.

Komisja ustaliła, że Towarzystwo nie wykonywało bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy, przez co nie zostały zidentyfikowane i wyeliminowane przez Towarzystwo istotne nieprawidłowości zaistniałe w toku wykonywania powierzonych czynności. Towarzystwo świadomie i trwale akceptowało wykonywanie przez podmiot zarządzający portfelami czynności zarządzania w sposób naruszający podstawowe zasady funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego, jakim są fundusze inwestycyjne” – komentuje nadzorca.

Fundusze Saturna zostaną zlikwidowane? Depozytariusze mają 3 miesiące

Wymienione w komunikacie KNFu fundusze należą do grona sekurytyzacyjnych, oprócz nich Saturn TFI prowadził jeszcze dziesiątki innych funduszy, którymi obecnie w związku z utratą licencji zajmują się depozytariusze.

„Depozytariusz od 20 sierpnia ma 3 miesiące, aby znaleźć towarzystwo, które przejmie do zarządzania fundusze należące do tej pory do Saturna. Taki przykład miał już miejsce w przypadku polskiego rynku kapitałowego, a ostatnim z najgłośniejszych przykładów była sprawa funduszy zarządzanych przez W Investments” – tłumaczy Justyna Postępska.

W momencie gdy w okresie wspomnianych 3 miesięcy nie uda się znaleźć towarzystw, które przejmą fundusze, wtedy te zostaną postawione w stan rozwiązania (co miało miejsce również w przypadku W Investments).

Klienci obawiający się o swoje środki powinni być jednak spokojni. W momencie utracenia przez Saturn licencji KNF jego obowiązki spadły na barki depozytariuszy. W przypadku ewentualnej likwidacji funduszu cały jego kapitał jest zbywalny, depozytariusz pozbywa się go w celu pozyskania gotówki, którą odda następnie uczestnikom funduszu.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here