Naga MarketsOdział Santander BankStrata Grupy Santander Bank Polska w przypadku realizacji propozycji dotyczącej ewentualnego podpisywania ugód z frankowiczami w ramach procedury zaproponowanej przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wyniosłaby ok. 3,5 mld zł, podał bank. W ujęciu jednostkowym strata wyniosłaby ok. 2,7 mld zł.

“Grupa oszacowała potencjalny wpływ rozwiązania polegającego na przystąpieniu grupy do zawierania dobrowolnych ugód w szerszym wymiarze. Przy założeniu, że 100% aktualnych kredytobiorców dokona konwersji zgodnie z propozycją przewodniczącego KNF, strata grupy wyniosłaby ok. 3,5 mld zł na poziomie skonsolidowanym. Kalkulacja została wykonana według kursu wymiany 4,15 PLN/CHF” – czytamy w raporcie rocznym.

Te artykuły również Cię zainteresują
Propozycja przewodniczącego KNF jest obecnie przedmiotem analizy wewnątrz banku oraz w ramach zespołu złożonego z przedstawicieli banków. Prowadzone są również konsultacje z KNF oraz Ministerstwem Finansów, podał bank.

“Bank planuje przeprowadzić w I połowie 2021 r. testy zawierania tego rodzaju ugód. W zależności od wyników testów możliwe są dalsze kroki postępowania, takie jak pilotaż na wybranej próbie kredytobiorców, a całościowy wynik prac będzie stanowił istotny wkład do podjęcia decyzji odnośnie przystąpienia do zawierania ugód w szerszym wymiarze. Z uwagi na potencjalną skalę wpływu decyzji co do przystąpienia do zawierania ugód na sytuację finansową grupy wymagana będzie zgoda walnego zgromadzenia akcjonariuszy” – czytamy dalej.

W przypadku przystąpienia do zawierania ugód w szerszym wymiarze grupa uwzględni dodatkowe scenariusze w modelach kalkulacji rezerw na ryzyko prawne i odzwierciedli szacowany wpływ na poziom tych rezerw, podano także.

Według stanu na 31 grudnia 2020 r., Grupa Santander Bank Polska jest pozwana w 899 sprawach dotyczących zwrotu części prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego, w tym 436 spraw przeciwko Santander Consumer Bank i 463 spraw przeciwko Santander Bank Polska. Na te postępowania Grupa Santander Bank Polska utworzyła rezerwy w łącznej kwocie 225 tys. zł, w tym rezerwy utworzone przez Santander Consumer Bank w kwocie 76 tys. zł i rezerwy Santander Bank Polska S.A w kwocie 149 tys. zł, poinformowano dalej w raporcie.

W grudniu 2020 r. przewodniczący KNF przedstawił propozycję zawierania przez banki z kredytobiorcami dobrowolnych ugód, na mocy których kredyty oparte na walucie CHF podlegałyby retrospektywnemu rozliczeniu tak jak kredyty złotowe z oprocentowaniem według stawki WIBOR oraz odpowiedniej marży, przypomniał bank.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 229,3 mld zł na koniec 2020 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here