Naga MarketsOdział Santander BankMając na uwadze zalecenie i oczekiwanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), zarząd Santander Bank Polska rekomenduje zatrzymanie całości zysku wypracowanego 2020 roku poprzez przeznaczenie na kapitał rezerwowy 50% zysku, a pozostałe 50% zysku proponuje pozostawić niepodzielone, podał bank.

“Zarząd Santander Bank Polska S.A. […] stosując się do oczekiwań Komisji Nadzoru Finansowego określonych w piśmie z dnia 11 stycznia 2021 r. podjął dzisiaj uchwałę rekomendującą zatrzymanie całości zysku netto osiągniętego przez bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku w kwocie 738 411 718,72 zł i przeznaczenie na kapitał rezerwowy 50% zysku netto banku tj. kwoty 369 205 859,36 zł, natomiast kwotę 369 205 859,36 zł pozostawić niepodzieloną”- czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Rada nadzorcza banku pozytywnie zaopiniowała tę rekomendację. Zarząd i rada nadzorcza przedłożą powyższą propozycję wraz z rekomendacją zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu banku, podano także.

Bank przedstawił argumenty na poparcie zgłoszonej propozycji podziału zysku za 2020 rok wskazując, że na 31 grudnia 2020 roku współczynnik kapitału Tier I wynosił dla banku 20,94% i dla grupy kapitałowej banku 18,01%, zaś współczynnik kapitałowy ogółem dla banku 23,34% i dla grupy kapitałowej banku 20,04%.

Komisja Nadzoru Finansowego w piśmie z dnia 16 grudnia 2020 r. przedstawiła swoje stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków na rok 2021. Biorąc pod uwagę m.in. istotną niepewność co do dalszego rozwoju wydarzeń związanych z pandemią COVID-19 Komisja uznała za konieczne wstrzymanie przez banki komercyjne wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 roku będzie przedstawione odrębnie po dokonaniu analizy sytuacji sektora bankowego w I półroczu.

Santander Bank Polska odnotował 1 037,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 2 138,35 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 738,41 mln zł wobec 2 113,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here