Naga MarketsOdział Santander BankSantander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Przed chwilą spółka opublikowała wyniki uzyskane w IV kwartale roku, poniżej szczegóły z raportu.

Spółka wypracowała w IV kwartale ubiegłego roku 767,11 mln zł zysku netto wobec 548,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1534,15 mln zł wobec 1379,45 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 497,28 mln zł wobec 515,39 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 205,85 mld zł na koniec IV kw. 2018 r. wobec 152,67 mld zł na koniec IV kw. 2017.

W I-IV kw. 2018 r. bank miał 2365,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2213,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Dochody ogółem Grupy Santander Bank Polska wyniosły 8 736,4 mln zł w 2018 r. i były wyższe o 12,5% r/r. Po wyłączeniu z dochodów ogółem zysku z nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska (387,7 mln zł), porównywalne dochody ogółem wzrosły o 7,5% r/r

“Wynik z tytułu odsetek zwiększył się o 8,8% r/r do 5 742,4 mln zł przy zawężającej się marży odsetkowej netto w otoczeniu stabilnie niskich stóp procentowych, odzwierciedlając: dynamiczny wzrost bazy oprocentowanych aktywów netto Grupy pod wpływem akcji kredytowej i przejęcia aktywów Deutsche Bank Polska S.A. (18,8 mld zł należności kredytowych z dniem 9 listopada 2018 r.); zwiększenie bazy finansującej rosnące aktywa (depozyty, kredyty z międzynarodowych instytucji finansowych, emisje własne); korzystną strukturę bilansu Grupy (z wysokim udziałem kredytów detalicznych oraz niskokosztowych środków bieżących); elastyczne zarządzanie parametrami oferty cenowej i produktowej” – czytamy w raporcie.

“Pomijając wpływ zysku na sprzedaży wierzytelności kredytowych (21,6 mln zł w 2018 r. i 224,2 mln zł w 2017 r.) oraz odpisów utworzonych na należności przejęte w wyniku nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. (130,5 mln zł), porównywalne odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych wyniosły 1 028,8 mln zł i zwiększyły się o 12,5% r/r wraz z rosnącymi wolumenami biznesowymi i w wyniku implementacji MSSF 9” – czytamy w raporcie.

 

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,9% (12,2% na 31 grudnia 2017 r.).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2018 r. wyniósł 2 167 mln zł wobec 1 916 mln zł zysku rok wcześniej.

Sytuacja na wykresie:

Notowania spółki od niemal roku poruszają się w trendzie bocznym. Obecnie kurs testuje czytelną strefę oporu co może sugerować odbicie w dół, tym bardziej, że przy ostatnich wzrostach nie pojawiły się znacząco wyższe obroty.

santander
źródło xStation 5

Czytaj także: Forte [FTE], Kredyt Inkaso [KRI] – Gorące spółki dnia 30.01.2019tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here