Naga MarketsSanok Rubber miał 36,22 mln zł zysku netto, 44,08 mln zł zysku EBIT w 2020 r.Sanok Rubber odnotował 36,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 51,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

InvestCuffs

Sanok Rubber przedstawia swoje wyniki finansowe

Zysk operacyjny wyniósł 44,08 mln zł wobec 32,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Zamykamy rok 2020 pozytywnymi wynikami osiągniętymi po gwałtownym i niespodziewanym załamaniu sprzedaży – szczególnie głębokim w segmencie motoryzacji, które miało miejsce w drugim kwartale – oraz stopniowej poprawie koniunktury w kolejnych miesiącach. W konsekwencji przychody ze sprzedaży grupy osiągnięte w 2020 roku były tylko o 7,2% niższe aniżeli w całym 2019 roku. Dzięki prowadzonym działaniom oszczędnościowym i optymalizacyjnym uzyskaliśmy poprawę wyniku z działalności operacyjnej. Wynik EBITDA ponownie przekroczył próg 100 mln zł” – napisał prezes Piotr Szamburski w liście do akcjonariuszy.

Kluczowym segmentem sprzedaży dla grupy jest motoryzacja (prawie 60% udział w ogólnej wartości sprzedaży). Spadek poziomu przychodów w tym segmencie w 2020 spowodowany jest przede wszystkim niższą o 37,9 mln zł. sprzedażą w spółce dominującej (70,7% wartości sprzedaży całego segmentu, przy 70,5% rok wcześniej). Niższa o 12,7 mln zł niż rok wcześniej była też sprzedaż niemieckiej spółki zależnej Draftex, której sprzedaż w 2020 roku stanowiła 23,1 % sprzedaży grupy w segmencie motoryzacji. Przyrost sprzedaży w stosunku do 2019 roku osiągnięto jedynie w segmencie przemysłu i rolnictwa (o 17,4 mln zł). Jest to efekt wyższej o 14,5 mln zł. sprzedaży maszyn i części rolniczych w spółce zależnej SSD. W 2020 roku wzrosła sprzedaż w asortymencie artykułów przemysłowych i rolniczych (głównie pasów), spadła natomiast sprzedaż w sektorze w farmacji. W segmencie przemysłu również realizuje sprzedaż spółka QMRP (w 2020 r. sprzedaż ta stanowiła 0,9% sprzedaży tego segmentu – podobnie jak w roku 2019, gdzie był to 1%). Sprzedaż mieszanek gumowych była niższa niż w 2019 roku (o 20,4 mln zł., tj. o 19,1%). Segment budownictwa odnotował minimalny spadek sprzedaży (4,5 mln zł tj. 3,8%). Spadek ten dotyczy głownie uszczelek samoprzylepnych i systemowych w spółce dominującej (sprzedaż mniejsza o 4,1 mln zł. niż w 2019 roku), podano w sprawozdaniu zarządu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 976,07 mln zł w 2020 r. wobec 1 052,23 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 43,3 mln zł wobec 34,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 976 mln zł w 2020 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here