Naga MarketsRyvu Therapeutics S.A. ustalił cenę emisyjną akcji na 60 zł Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. [ticker: RVU], jednej z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie działającej w obszarze odkrywania i rozwoju nowych terapii onkologicznych, ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii I oferowanych w ofercie publicznej na 60 zł za jedną akcję. W ramach oferty Ryvu Therapeutics zaoferuje inwestorom wszystkie 2.384.245 nowych akcji. Pozyskane środki w ramach oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na prowadzony program badawczo-rozwojowy Spółki w tym: rozwój SEL120 w obszarze guzów litych (27%) oraz w AML/MDS (9%), program fazy przedklinicznej (20%) oraz program fazy odkrycia (22%). Oferta stanowi jeden z elementów strategii Spółki na lata 2020-2022.

Uwzględniając ustaloną cenę emisyjną, łączna wartość oferty akcji serii I wyniesie ponad 143 mln zł

Emisja akcji serii I jest przeprowadzona w drodze oferty publicznej prowadzonej w Polsce, wyłączonej z obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego,  kierowanej do inwestorów kwalifikowanych lub inwestorów, którzy obejmą akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR, oraz oferty prywatnej kierowanej do inwestorów będących kwalifikowanymi inwestorami instytucjonalnymi (ang. Qualified Institutional Buyers) w USA oraz do wybranych inwestorów instytucjonalnych spoza USA.

Te artykuły również Cię zainteresują
Oferta akcji serii I przewiduje prawo pierwszeństwa, którego realizacja pozwoli obecnym akcjonariuszom Spółki na utrzymanie dotychczasowego udziału w akcjonariacie.

Sukces emisji akcji serii I świadczy o dużym zaufaniu inwestorów do pipeline’u projektów Spółki i jej kierownictwa oraz pozytywnym odbiorze naszych celów strategicznych na lata 2020-2022, które zaprezentowaliśmy w połowie czerwca. Środki pozyskane z oferty pozwolą nam rozszerzyć program rozwojowy dla SEL120 jak również przyśpieszyć rozwój portfolio będącego na etapie przedklinicznym oraz w fazie odkrycia  – powiedział Paweł Przewięźlikowski, założyciel, największy akcjonariusz i prezes zarządu Ryvu Therapeutics.

Umowy objęcia akcji serii I będą zawierane z inwestorami po dniu 17 lipca 2020 r. Spółka oczekuje, że zakończy zawieranie umów objęcia w dniu 22 lipca.

Pozyskane środki Ryvu Therapeutics chce przeznaczyć przede wszystkim na projekt SEL120, w tym na rozwój związku w nowych wskazaniach terapeutycznych w obszarze guzów litych (27%) oraz AML/MDS (9%) oraz na rozwój projektów przedklinicznych (20%) – dla dwóch programów z obszaru immuno-onkologii: antagonisty A2A/A2B, a także agonisty STING. Spółka będzie również dalej rozwijać programy fazy odkrycia w obszarach syntetycznej letalności oraz immuno-onkologii (22%). Pozostałe środki z emisji (22%) Spółka przeznaczy finansowanie kosztów ogólnej działalności.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

Poprzedni artykułPrognozy EBC: Rekordowo niskie stopy. Kolejne 500 mld EUR bodźców do końca roku
Następny artykułPharmena [PHR], Unimot [UNT] – Gorące spółki dnia
Krzysztof Kamiński redaktor Comparic.pl
Wiedzę z zakresu inwestowania oraz produktów finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych, a jej praktyczne zastosowanie zdobywał na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczestnik obrotu na największych rynkach giełdowych świata – NYSE, NASDAQ i LSE. Specjalista rynku kontraktów terminowych na surowce, głównie ropy WTI oraz złota. Autor strategii Wide View Strategy (WiViSt), którą doskonalił zgodnie z maksymą „Tnij szybko straty, pozwól zyskom rosnąć”. Zwolennik analizy technicznej. Sukces w inwestycjach zapewnia mu chłodne podejście do analizy wykresów połączone z konsekwencją i żelaznymi zasadami zarządzania kapitałem. W trakcie swej kariery na rynkach finansowych dzielił się swoim doświadczeniem z inwestorami jednego z największych brokerów Forex na świecie. Redaktor telewizji internetowej Comparic24.tv, odpowiedzialny za prowadzenie programów informacyjnych oraz poświęconych tematyce szeroko pojętego tradingu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here