Naga MarketsNa rynku terminowym trzecia z rządu sesja zakończyła się spadkami.  Kontrakt FW20 zniżkował 1,21% do 2294 pkt. przy obrocie sięgającym 17 060 szt. Jest jednak szansa na techniczne odreagowanie. W tym zadaniu może pomóc otoczenie.


Na wstecznym biegu

Od kilku dni dominującą stroną na rynku terminowym są niedźwiedzie. Nastroje popsuły się po tym, jak OPEC zdecydował się na przedłużenie limitu wydobycia ropy. Od tego momentu obserwujemy spadek cen ropy, co bezpośrednio przekłada się na pogorszenie klimatu inwestycyjnego na rynkach emerging markets. Spadek nastrojów zauważalny jest również na rynnach europejskich oraz w USA. Bez echa nie przeszły również informacje o istotnej zmianie pozycjonowania funduszy hedgingowych, które zakładają wzrost cen obligacji i jednoczesny spadek rentowności. To oznacza, że obecnie wielki kapitał spekulacyjny szuka schronienia na wypadek korekty spadkowej na rynkach akcji. W takiej sytuacji spadek notowań kontraktów jest uzasadniony. Należy jednak zauważyć, że spadkowi kursu terminowego towarzyszy niski wolumen obrotu. We wtorek wyniósł on 17 060 szt., co oznacza, że jest poniżej średniej. Lekiem na spadek obrotów miał być powrót Amerykanów i Brytyjczyków po długim weekendzie, ale tak się nie stało. Ostatecznie kontrakt FW20 zszedł na nowe minima i na końcowym dzwonku zameldował się na poziomie 2294 pkt.

Wsparcia mogą zahamować korektę

Na wykresie dziennym zarysowała się kolejna czarna świeca. Rynek pomału zbliża się do newralgicznych poziomów, które wyznacza prawe ramię niedawnej formacji RGR oraz środkowy przedział konsolidacji z lutego i marca. Teoretycznie rynek powinien odbić od wsparcia 2235 pkt., tym bardziej, że odbijają ceny ropy. W przeciwnym wypadku jest ryzyko pogłębienia korekty spadkowej do okolic 2170 pkt.

WYKRES FW20 – wykres dzienny

Ważne dane z Polski

Dzisiaj zapowiada się spokojny dzień. Rano europejskie kontrakty notowane są bez większych zmian. Rynek nie ożywiły nawet dane z Niemiec nt. sprzedaży detalicznej. W kwietniu spadła ona 0,9% r/r, tymczasem spodziewano się wzrostu 2,2% r/r. O godz.10.00 inwestorzy będą emocjonować się finalnym odczytem PKB Polski za 1kw17. Wstępny odczyt wykazał, ze polska gospodarka rozwijała się w pierwszych trzech miesiącach 2017 roku w tempie 4,0%. A o godz. 14.00 wstępny odczyt inflacji za maj. Oczekuje się, że inflacja nie zmieni się w stosunku do kwietnia i wyniesie 2,0% r/r. Oznacza to, że nastawienie RPP do polityki zmiany stóp nie zmieni się, dlatego podwyżki kosztu pieniądza należy spodziewać się dopiero w 2poł18.

WYKRES FW20 – wykres intraday

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here