Naga MarketsAdam Glapiński, NBP
Adam Glapiński, prezes NBP

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi 0,1%, podał bank centralny. Po posiedzeniu nie odbędzie się konferencja prasowa, natomiast o godz. 16:45 zostanie opublikowany komunikat.

Konsensus rynkowy przewidywał utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowych poziomach (główna nadal 0,1%).

Te artykuły również Cię zainteresują
Stopa lombardowa wynosi od 29 maja 2020 r. 0,50%, stopa depozytowa – 0,0%, a stopa redyskonta weksli – 0,11%, stopa dyskontowa weksli – 0,12% w skali rocznej, podano w komunikacie.

“Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 5 maja 2021 r. zostanie opublikowana dziś o godz. 16:45 na stronie internetowej NBP (www.nbp.pl)” – czytamy dalej.

RPP obniżyła stopy procentowe trzykrotnie w 2020 roku – łącznie o 1,4 pkt proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej.

RPP: Polityka pien. stabilizuje CPI na poziomie zgodnym z celem w średnim okresie

Prowadzona polityka pieniężna stabilizuje inflację na poziomie zgodnym z celem banku centralnego w średnim okresie, stwierdziła Rada Polityki Pieniężnej (RPP).

“Reakcja polityki pieniężnej na szoki jest elastyczna i zależy od ich przyczyn oraz oceny trwałości ich skutków, w tym wpływu na procesy inflacyjne. Prowadzona przez NBP polityka pieniężna sprzyja utrwaleniu ożywienia aktywności gospodarczej po pandemicznej recesji oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie.” – czytamy w komunikacie.

Jak wskazano w komunikacie, do wzrostu inflacji w maju przyczynił się przede wszystkim dalszy wzrost rocznej dynamiki cen paliw związany z wyraźnie wyższymi niż przed rokiem cenami ropy naftowej na rynkach światowych, a także wzrost cen żywności. CPI w maju był podwyższany przez wzrost cen energii elektrycznej, który miał miejsce na początku br. oraz podwyżki opłat za wywóz śmieci – czynniki, które -– podobnie jak wzrost cen surowców – są niezależne od krajowej polityki pieniężnej.

invest

RPP podtrzymała, że tempo ożywienia gospodarczego w kraju będzie uzależnione od dalszego kształtowania się kursu złotego, a głównym źródłem niepewności co do kształtowania się koniunktury w kraju pozostaje dalszy przebieg pandemii i jej wpływ na koniunkturę w kraju i za granicą.

“Wyżej wymienione czynniki przyczynią się prawdopodobnie do utrzymywania się rocznego wskaźnika inflacji w najbliższych miesiącach powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego. Jednocześnie w przyszłym roku, po wygaśnięciu czynników przejściowo podwyższających dynamikę cen, oczekiwane jest obniżenie się inflacji” – czytamy dalej.

Jak podano, NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych. NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

RPP utrzymała dziś stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi 0,1%.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 4,8% w ujęciu rocznym w maju 2021 r. Cel inflacyjny banku centralnego to 2,5% +/- 1 pkt proc.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here