Naga MarketsRada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) o 0,4 pkt proc., tj. do poziomu 0,50%, o czym informowaliśmy w osobnym wpisie. Po godzinie 16:00 instytucja podzieliła się natomiast komunikatem dot. polityki pieniężnej, w którym zaznacza, że podwyższyła stopy dążąc do obniżenia inflacji w okresie średnioterminowym.

  • RPP podnosi stopy procentowe w Polsce do poziomu 0,5%, jest to pierwsza podwyżka od 12 lat
  • Polski złoty reagował umocnieniem na niespodziewaną decyzję instytucji
  • Pomimo bardzo długich zapewnień, że inflacja jest jedynie przejściowa, NBP postanowił zwalczać ją podwyżkami stóp procentowych

NBP zwraca uwagę na wzrost inflacji na całym świecie

Jak zauważa Narodowy Bank Polski, „w gospodarce światowej trwa ożywienie aktywności gospodarczej, choć obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost zachorowań wraz z ograniczeniami podażowymi na niektórych rynkach przyczynił się do osłabienia dynamiki aktywności w części gospodarek w III kw.”„Ceny surowców na rynkach światowych – w szczególności gazu ziemnego, a także ropy naftowej i części surowców rolnych – istotnie wzrosły w ostatnim okresie i są znacznie wyższe niż przed rokiem. Wraz z ograniczeniami podażowymi na niektórych rynkach i silnym wzrostem cen transportu międzynarodowego przyczyniło się to w ostatnich miesiącach do istotnego wzrostu inflacji w wielu gospodarkach. Mimo to główne banki centralne utrzymują niskie stopy procentowe oraz prowadzą skup aktywów.”

W Polsce z kolei trwa ożywienie aktywności gospodarczej. „W sierpniu wzrosła dynamika sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej oraz budowlano-montażowej. Jednocześnie ograniczenia podażowe na niektórych rynkach osłabiły nastroje w przemyśle. Chociaż przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw jest nadal nieco niższe niż przed pandemią, to sytuacja na rynku pracy poprawia się, co znajduje odzwierciedlenie w wyraźnym wzroście przeciętnych wynagrodzeń w tym sektorze.

W najbliższych kwartałach oczekiwane jest utrzymywanie się korzystnej sytuacji gospodarczej, choć czynnikiem niepewności jest nadal wpływ jesiennej fali pandemii na gospodarkę.”

– Kiedy wczytamy się w komunikat można dostrzec gołębie sygnały. Najbardziej oczywistym jest brak odpowiedzi na pytanie czy ruch jest jednorazowy, czy rozpoczyna cykl podwyżek. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że Rada wskazuje na utrzymywanie się wpływu czynników podażowych (energia, ceny administrowane) na inflację, można oczekiwać, że środowa decyzja jest odpowiedzą na oczekiwania inflacyjne rynku, a nie początkiem cyklu – komentuje Maciej Madej z TMS Brokers.

Inflacja wysoka jednak niezależna od czynników krajowej polityki pieniężnej

Inflacja w Polsce według szybkiego szacunku GUS wzrosła we wrześniu br. do 5,8% w ujęciu rok do roku, a w ujęciu miesięcznym wyniosła 0,6%.

RPP nadal podtrzymuje, że „podwyższona inflacja wynika w głównej mierze z oddziaływania czynników niezależnych od krajowej polityki pieniężnej, w tym wyższych niż przed rokiem cen surowców energetycznych i żywnościowych na rynkach światowych, wcześniejszych podwyżek cen energii elektrycznej i opłat za wywóz śmieci oraz globalnych zaburzeń w transporcie i funkcjonowaniu łańcuchów dostaw”

invest

Dodatnio na dynamikę cen oddziałuje także trwające ożywienie gospodarcze, w tym wzrost dochodów gospodarstw domowych, dodaje Rada.

Chociaż oddziaływanie części podażowych czynników podwyższających obecnie inflację wygaśnie w przyszłym roku, to obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, może nadal podbijać dynamikę cen w kolejnych kwartałach, prognozuje RPP.

„W sytuacji prawdopodobnego dalszego ożywienia aktywności gospodarczej i korzystnej sytuacji na rynku pracy inflacja może utrzymać się na podwyższonym poziomie dłużej niż dotychczas oczekiwano”, przyznaje Rada w komentarzu do swojej decyzji.

„W takiej sytuacji powstałoby ryzyko utrwalenia się dynamiki cen w średnim okresie na poziomie wyższym od celu inflacyjnego. Dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP. Jednocześnie NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym oraz inne instrumenty przewidziane w Założeniach polityki pieniężnej. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych”, podsumowano.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: asseco akcje | średni kurs funta | akcje jsw prognozy | pge gpw | notowania pkp cargo | allegro akcje rekomendacje | Korona islandzka |Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here