Naga Markets



Pierwszy dzień lutego i mamy już pierwsze raporty dotyczące wolumenu na rynku FX. Metryki za styczeń opublikowało już trzech ECNów, a mianowicie FastMatch, instytucjonalne ramię Gain Capital czyli GTX oraz Hotspot FX.


FastMatch

W raporcie opublikowanym przez FastMatch ukazano, że w styczniu br. średni dzienny wolumen (ADV) uplasował się na poziomie 17 mld USD, co daje 23-procentowy wzrost w stosunku do grudnia 2016.

Był to drugi najlepszy wynik w FastMatch, zaraz za listopadem 2016, gdzie zmienność spowodowana wyborami prezydenckimi w USA napędziła średni dzienny obrót w wysokości 17,1 mld USD.

GTX (Gain Capital)

GTX działa jako instytucjonalna odnoga brokera detalicznego do jakich zalicza się Gain Capital. Odnotował on silny początek roku, gdzie średni dzienny wolumen w styczniu wyniósł 12,1 mld USD. Daje to aż 32-procentowy wzrost w ujęciu miesięcznym.

Dostęp do rynku FX spot oferuje BDSwiss!

W stosunku rok do roku ADV był większy o 28%. Co istotne, średni dzienny ADV w styczniu osiągnął poziom rekordowy, wznosząc się ponad ostatnie maksima na poziomie 10,3  mld USD jakie w GTX wygenerowano w listopadzie 2016-go roku.

HotSpot FX

Podobnie jak u pozostałych ECNów tak i w HotSpot odnotowano wzrost wolumenu ADV w ujęciu miesięcznym, który w tym przypadku wyniósł 29,6 mld USD. Porównując do grudnia, gdzie średni dzienny wolumen uplasował się na poziomie 24,4 mld USD daje to wzrost o nieco ponad 23%.

Średni dzienny obrót w styczniu jest również o ponad 10% większy aniżeli średnia jaką uzyskano w całym 2016-tym roku, która uplasowała się na poziomie 27 mld USD.


Pozostałe raporty nt. wolumenu znaleźć można w dziale Forex B2B



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here