Naga MarketsGiełdowy producent materiałów ogniotrwałych w pierwszym półroczu 2018 roku wypracował skonsolidowane przychody na poziomie 182,4 mln zł (+37,6% r/r). EBIT wyniósł 26,8 mln zł (+169,6% r/r), EBITDA 33,5 mln zł (+103,0% r/r), a zysk netto osiągnął poziom 8,8 mln zł (+23,1% r/r).

„Wysoką dynamikę sprzedaży zawdzięczamy w znacznym stopniu konsekwentnej realizacji przyjętej w ubiegłym roku strategii dywersyfikacji, tzw. 4D, zgodnie z którą uzupełniamy naszą ofertę produktową o nowoczesny inżyniering rozwijając jednocześnie współpracę w tym obszarze z wyspecjalizowanymi firmami. Drugim istotnym czynnikiem jest oczywiście dobra koniunktura, która naszym zdaniem potrwa jeszcze ok. 2-3 lata. W bieżącym roku zakładamy utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu sprzedaży”
mówi Józef Siwiec, prezes ZM Ropczyce.

Te artykuły również Cię zainteresują
Spółka odnotowała wzrosty we wszystkich obsługiwanych segmentach rynku. Sprzedaż dla branży hutnictwa żelaza i stali ukształtowała się na poziomie 95,2 mln zł (+43% r/r), dla hutnictwa metali nieżelaznych na poziomie 33,2 mln zł (+47,7% r/r), a dla przemysłu cementowo-wapienniczego na poziomie 30,4 mln zł (+11,4% r/r). Przychody ze sprzedaży dla branży odlewniczej osiągnęły poziom 10,6 mln zł (+35,9% r/r), a dla pozostałych odbiorców spółki 9,2 mln zł (+80,4% r/r).

„Wyniki jakie uzyskaliśmy w poszczególnych segmentach rynku w pierwszym półroczu 2018 roku dowodzą, jak wcześniej wspomniałem, słuszności przyjętej przez nas strategii. Wielowymiarowa dywersyfikacja działalności jest skuteczna zarówno w aktualnych warunkach funkcjonowania branży wyrobów ogniotrwałych, ale także w perspektywie długookresowej. Chcę podkreślić, że równolegle z realizacją bieżących kontraktów handlowych bardzo duży nacisk kładziemy na wypracowywanie i pozyskiwanie kolejnych strategicznych projektów, których realizacja będzie istotna dla rozwoju naszej spółki w perspektywie przyszłych okresów” komentuje Józef Siwiec

30 lipca 2018 roku walne zgromadzenie zatwierdziło połączenie ze spółką zależną ZM Service. Operacja uprości strukturę grupy oraz pomoże w jej restrukturyzacji.

„Fuzja pozwoli na ściślejsze dostosowanie zakresu usług świadczonych przez ZM Service sp. z o.o., związanych z wytwarzaniem oprzyrządowania, utrzymaniem ruchu ciągów technologicznych i urządzeń produkcyjnych do systematycznie rozwijanego przez nas portfela produktowego spółki z rosnącym udziałem produktów o wysokim poziomie innowacyjności. Wpłynie również na dalszą optymalizację kosztów działalności grupy kapitałowej” mówi prezes.

Istotnym wydarzeniem było także rozstrzygnięcie przez Naczelny Sąd Administracyjny sporu z organami skarbowymi dotyczącego tarczy podatkowej za 2008 rok, dzięki czemu producent materiałów ogniotrwałych odzyska 7 mln zł.

„Sprawa jest definitywnie przesądzona na naszą korzyść i czekamy na zwrot około 7 mln zł. Kwota ujęta jest jako należność, będzie więc miała pozytywny wpływ głównie na cash flow”
komentuje Józef Siwiec, prezes ZM Ropczyce.

ZM Ropczyce od lat zwiększają dywidendę. W tym roku spółka przeznaczyła na jej wypłatę 4,79 mln zł. To daje 1,1 zł na akcję i stopę zwrotu zbliżoną do 4%.

„Z każdym rokiem udowadniamy akcjonariuszom, że stać nas na coraz więcej i pokazujemy, że ZM Ropczyce to godna zaufania, bezpieczna inwestycja”Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here