Naga MarketsROPA NAFTOWA

Wzrostowy początek tygodnia na rynku ropy naftowej.

Miniony tydzień na rynku ropy naftowej przynosił zmienne nastroje. Ostatecznie ceny tego surowca zakończyły go jednak na delikatnym plusie. Zwyżką rozpoczyna się także kolejny tydzień na rynku ropy. Podczas poniedziałkowej sesji cena amerykańskiej ropy WTI przekracza już poziom 55,50 USD za baryłkę, z kolei notowania ropy Brent poruszają się wyraźnie powyżej 59 USD za baryłkę. 

Na globalnych rynkach finansowych pojawiło się nieco optymizmu, co pomogło notowaniom ropy naftowej we wzrostach. Wsparciem dla cen surowca były także informacje o ataku dronowym jemeńskich bojówek na saudyjskie instalacje naftowe, co nie miało co prawda istotnego wpływu na produkcję ropy w tym kraju, jednak przypomniało o napięciach politycznych i konfliktach na Bliskim Wschodzie. Z kolei praktycznie neutralny wpływ na ceny ropy naftowej miały informacje o uwolnieniu irańskiego tankowca Grace 1 z rąk brytyjskich na Gibraltarze i jego kierowaniu się w stronę Grecji. 

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne
Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Mimo dzisiejszych zwyżek, sytuacja na rynku ropy naftowej generalnie daleka jest od optymizmu. W miniony piątek kartel OPEC w swoim comiesięcznym raporcie obciął prognozy wzrostu globalnego popytu na ropę naftową w 2019 r. o 40 tys. baryłek dziennie do poziomu 1,10 mln baryłek dziennie i ocenił, że w 2020 r. na światowym rynku ropy pojawi się nadwyżka. Niemniej, OPEC jednocześnie zaznaczył, że nadal będzie zaangażowany w misję stabilizacji notowań ropy naftowej na globalnych rynkach i będzie uważnie śledził zmieniające się uwarunkowania polityczne i gospodarcze.

Powyższe informacje, w tym mieszana retoryka OPEC, wskazują na presję podażową na rynku ropy naftowej – jednak taką o ograniczonym zasięgu. Kartel prawdopodobnie będzie dbał o to, aby ceny surowca nie spadły dramatycznie, dostosowując swoją politykę produkcyjną do uwarunkowań na globalnym rynku. 

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne
Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne

MIEDŹ

Wzrost cen miedzi po informacjach z Chin

Po dramatycznym spadku notowań miedzi na przełomie lipca i sierpnia tego roku, sytuacja na tym rynku się ustabilizowała, a notowania tego metalu odrobiły już część wspomnianej zniżki. Miniony tydzień na tym rynku był neutralny, jednak dzisiejsza sesja rozpoczyna się mocno – notowania miedzi w Stanach Zjednoczonych przekroczyły poziom 2,61 USD za funt. 

W centrum uwagi inwestorów na rynku miedzi są Chiny ze względu na ogromną rolę tego państwa w kształtowaniu się popytu na ten metal. W weekend Ludowy Bank Chin ogłosił zmiany w ustalaniu stóp procentowych, które mają na celu ułatwienie pozyskania finansowania przedsiębiorstwom oraz ogólnie stymulację chińskiej gospodarki. Te informacje pozytywnie wpływają dzisiaj na notowania miedzi, ponieważ sugerują one, że popyt na ten metal ze strony Chin może być wspierany przez władze tego kraju.

Z kolei kwestia konfliktu handlowego USA i Chin nadal jest mało klarowna. Donald Trump ocenił, że Chinom powinno zależeć na porozumieniu bardziej niż Stanom Zjednoczonym ze względu na ich trudniejszą sytuację gospodarczą. Wyraził on zdanie, że na razie nie jest on jeszcze gotowy na zawarcie kompromisu, zwłaszcza biorąc pod uwagę niepokoje dotyczące Hong Kongu. Biorąc te kwestie pod uwagę, na razie nie ma ani powodów do optymizmu w kwestii relacji handlowych USA i Chin, ani też przesłanek do zbytniego pesymizmu. 

Notowania miedzi w USA – dane dzienne
Notowania miedzi w USA – dane dzienne

Nota prawna:

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 78% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. 

Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here