Naga MarketsRonson Development SE ocenia, że wszystkie projekty spółki realizowane są zgodnie z harmonogramem i nie przewiduje opóźnień w procesie wydawania lokali klientom w już ukończonych projektach oraz w projektach, których ukończenie jest planowane na ten rok. Jednakże spółka wskazuje, że obecna sytuacja związana z pandemią COVID-19 może istotny negatywny wpływ na poziom sprzedaży mieszkań w całym II kwartale br., a nawet w całym 2020 r., podała spółka.

Finax

Pandemia ma wpływ na sprzedaż, lecz nie na realizację projektów przez spółkę

“Po bardzo dobrych wynikach sprzedażowych w pierwszym kwartale 2020 r. (278 lokali objętych przedwstępnymi umowami sprzedaży i umowami deweloperskimi, co stanowiło wzrost o 60% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 r.), w kwietniu 2020 r. emitent obserwuje istotny spadek nowo zawieranych umów sprzedaży w porównaniu z poprzednimi miesiącami bieżącego roku oraz w porównaniu z kwietniem 2019 r. W opinii emitenta, spadek ten ma bezpośredni związek z epidemią COVID-19. W szczególności może wynikać z wprowadzonych ograniczeń w przemieszczaniu się na terenie kraju, czasowego osłabienia popytu na mieszkania w związku z niepewnością odnośnie wpływu epidemii COVID-19 na sytuację finansową potencjalnych klientów, a także sygnalizowanego przez klientów i media zaostrzenia warunków przyznawania kredytów hipotecznych przez banki” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Na podstawie wstępnych analiz wpływu epidemii COVID-19 na Polską gospodarkę, a w szczególności na rynek mieszkaniowy, oraz biorąc pod uwagę, że powyższa sytuacja może utrzymywać się również w kolejnych miesiącach, spółka ocenia, że może mieć ona istotny negatywny wpływ na poziom sprzedaży mieszkań w całym drugim kwartale 2020 r., a nawet w całym 2020 roku, dodano.

Ronson podjął szereg działań, zapewniających bezpieczeństwo swoim pracownikom i klientom, m.in. poprzez umożliwienie pracownikom pracy zdalnej lub rotacyjnej oraz skoncentrowanie działań sprzedażowych w kanałach online. Na bieżąco także monitoruje postępy na budowach, zadeklarowano.

“W dacie przekazania niniejszego raportu bieżącego wszystkie projekty realizowane są zgodnie z harmonogramem. Grupa współpracuje przeważnie z dużymi, sprawdzonymi generalnymi wykonawcami, którzy wprowadzili odpowiednie środki bezpieczeństwa i podjęli odpowiednie kroki, zapewniające ciągłość prowadzonych robót. Emitent na bieżąco prowadzi również przygotowania do uruchomienia nowych inwestycji, przy czym ostateczne terminy rozpoczynania budowy i sprzedaży nowych etapów będą dostosowywane do bieżących warunków rynkowych” – czytamy także.

Na dziś spółka nie przewiduje opóźnień w procesie wydawania lokali klientom w już ukończonych projektach oraz w projektach, których ukończenie jest planowane na ten rok. Nie można jednakże wykluczyć, że przedłużający się stan epidemii oraz związane z nią ograniczenia mogą potencjalnie mieć negatywny wpływ na tempo uzyskiwania decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń na budowę czy pozwoleń na użytkowanie, co z kolei może opóźnić rozpoczynanie nowych inwestycji lub wydawanie lokali klientom w projektach znajdujących się obecnie w budowie. Ronson podkreśla, że z uwagi na dynamicznie zmieniające się okoliczności oraz niepewność co do okresu trwania ograniczeń administracyjnych, nie jest w stanie w wiarygodny sposób oszacować rozmiaru wpływu epidemii na sytuację finansową grupy. Niemniej jednak – w najlepszej ocenie emitenta – na podstawie przeprowadzanych analiz, sytuacja płynnościowa grupy utrzymuje się na bezpiecznym poziomie oraz grupa utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia.

Szczegółowe informacje na temat aktualnej sytuacji finansowej grupy zostaną przekazane wraz z raportem kwartalnym za I kwartał 2020 r., którego publikacja planowana jest na 14 maja 2020 r.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 761 lokali, a przekazała 658. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 232,62 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here