Naga MarketsW pierwszym kwartale 2018 r. zaraportowane przez Ronson Development przychody ze sprzedaży wyniosły 80,2 mln zł, a uwzględniając wartość lokali przekazanych klientom w projekcie joint venture City Link I, całkowite przychody sięgnęły 103,4 mln zł. Dla porównania, w pierwszym kwartale 2017 r. przychody wyniosły 110,1 mln zł.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy br. Ronson przekazał klientom 304 lokale wobec 299 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spośród lokali przekazanych klientom w pierwszym kwartale tego roku, 243 dotyczyło projektów objętych pełną konsolidacją, natomiast 61 lokali przekazano nabywcom w projekcie City Link I, w którym udział Ronson Development wynosi 50%.

Rozpoznany przez Spółkę w I kwartale 2018 r. zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 10,6 mln zł, a całkowity wynik ekonomiczny (uwzględniając 100% zysku brutto z projektu City Link I) wyniósł 16,6 mln zł, wobec 18,6 mln zł zysku brutto ze sprzedaży w I kwartale 2017 r.

Średnia marża brutto na projektach mieszkaniowych przekazanych klientom w pierwszym kwartale 2018 r. (uwzględniając City Link I) wyniosła 17% i była na porównywalnym poziomie jak w analogicznym okresie 2017 r.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej za pierwszy kwartał 2018 r. wyniósł 3,9 mln zł wobec 5,9 mln zł w tym samym okresie ubiegłego roku.

„W pierwszym kwartale tego roku nasi klienci otrzymali klucze łącznie do 304 lokali, co jest jednym z najlepszych kwartalnych wyników w historii Ronson Development. Największy udział w rozpoznanych w omawianym okresie wynikach finansowych miał projekt Espresso na Woli, ukończony w lutym, gdzie przekazaliśmy klientom 59 lokali o łącznej wartości 23,5 mln zł i marży brutto na poziomie 21,5%. Znaczący udział w wypracowanym zysku brutto miał również projekt Moko na Mokotowie, gdzie przekazaliśmy klientom co prawda „tylko” 10 lokali o wartości 9,3 mln zł, ale marża brutto w tym projekcie wynosi aż 29,9%. Bardzo podobną, 30-proc. marżę osiągnęliśmy także w projekcie City Link I, w ramach którego w pierwszym kwartale przekazaliśmy klientom 61 lokali o łącznej wartości 23,2 mln zł. Z uwagi na to, że udział Ronson Development w tym projekcie wynosi 50%, w naszym rachunku wyników rozpoznajemy jedynie połowę wyniku operacyjnego z tego joint venture oraz wynagrodzenie za zarządzanie projektem” – wskazał Rami Geris, członek zarządu i dyrektor finansowy Ronson Development.

W pierwszym kwartale br. Ronson Development zakontraktował sprzedaż łącznie 188 lokali, w tym 174 o wartości 63,5 mln zł w ramach projektów objętych pełną konsolidacją, oraz 14 lokali o wartości 8,4 mln zł w ramach City Link I i II, gdzie udział Spółki wynosi 50%.

„Wyniki sprzedaży za pierwszy kwartał tego roku są wyższe od naszych założeń na ten kwartał, aczkolwiek zarazem trochę niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Nie uwzględniają one jeszcze wyników sprzedaży w projekcie Nova Królikarnia na Mokotowie, który w wyniku transakcji zawartej z Global City Holdings trafił do naszego portfela na początku kwietnia br. W pierwszym kwartale, pełniąc rolę menedżera tego projektu, sprzedaliśmy 16 apartamentów w Novej Królikarni” – powiedział Andrzej Gutowski, członek zarządu oraz dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development.

Na koniec marca, bez uwzględnienia Novej Królikarni, oferta sprzedaży Spółki obejmowała łącznie 788 lokali.

W kwietniu Ronson Development rozpoczął przedsprzedaż mieszkań w zupełnie nowej lokalizacji – w projekcie Grunwald2 przy ul. Świerzawskiej w Poznaniu, gdzie powstanie 268 lokali.

Plany Ronson Development na 2018 rok, zaprezentowane przy okazji publikacji wyników finansowych za 2017 rok, obejmowały osiągnięcie sprzedaży na poziomie ponad 750 lokali oraz przekazanie klientom około 800 lokali. Po pierwszym kwartale realizacja tych zamierzeń sięgnęła zatem odpowiednio 25% i 38%.

Ponadto, na koniec pierwszego kwartału br. w ukończonych projektach Ronson Development znajdowało się łącznie 275 lokali, które nie zostały jeszcze przekazane klientom, z czego 148 o łącznej wartości 65,5 mln zł było już sprzedanych. Większość z tych lokali zostanie przekazana klientom w ciągu drugiego kwartału.

Wykres w ujęciu tygodniowym wskazuje, że spółka może zmierzać w stronę minimów z poprzednich lat. Pewnym prognostykiem byłoby wybicie dobrze respektowanej niemal rocznej linii trendu spadkowego.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułFED: Futures odpowiedzialne za spadki BTC
Następny artykułEnea – 240 mln zł zysku netto w 1Q
lukasz nowacki
Aktywny inwestor i spekulant od 2010 roku, głównie na rynkach akcyjnych i walutowych. Zwolennik prostych metod opartych o przewagę statystyczną. Autor licznych analiz, wywiadów i opracowań dla portalu Comparic.pl. Pomysłodawca i organizator odbywającego się od wielu lat konkursu Liga Traderów. Prelegent licznych konferencji dla inwestorów m.in. Ogólnopolskiej Konferencji Biznesu i Nowych Technologii NetVision, łódzkiej konferencji StratoTrade czy inicjatyw studenckich np. „Gry Giełdowej” Koła Naukowego Inwestor z Łodzi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here