Naga MarketsRonson Development wyemitował 100 tys. obligacji serii V o wartości nominalnej 1 tys. zł każda na łączną kwotę 100 mln zł, podała spółka.

Ronson Development wyemitował 100 tys. obligacji serii V

“Zgodnie z planem, z sukcesem przeprowadziliśmy kolejną ofertę obligacji pomimo trudnych warunków rynkowych związanych z pandemią koronawirusa. Spółka zamierzała pozyskać do 55 mln zł, ale w związku z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów zgłoszonym podczas road show, spółka zdecydowała się na zwiększenie kwoty emisji do 100 mln zł. Ostatecznie spółka pozyskała 100 mln zł finansowania, co pozwoli nam na kontynuację naszych planów strategicznych w zakresie rozpoczynania nowych projektów inwestycyjnych oraz rozbudowy banku ziemi. Co warte podkreślenia, popyt na nasze obligacje serii V przekroczył nasze obecne potrzeby i wyniósł ponad 150 mln zł. To dla nas wyraźne potwierdzenie, że inwestorzy doceniają naszą silną pozycję rynkową, zdrowy bilans, bardzo dobre wyniki finansowe i plany dalszego rozwoju” – skomentował CFO Yaron Shama, cytowany w komunikacie.

Jak podkreślił prezes Boaz Haim, to, co wyróżnia tę emisję, to nie tylko uzyskana kwota 100 mln zł, co jest rekordem w historii Ronsona, ale także fakt, że spółce udało się pozyskać dużych i wpływowych inwestorów.

“Dla części z nich jest to pierwsza inwestycja w Polsce lub w sektorze nieruchomości mieszkalnych i zdecydowali się zainwestować w właśnie w Ronson po dokładnym zapoznaniu się ze spółką i rynkiem. Inwestorzy doceniają nie tylko nasze wyniki finansowe, ale także naszą strategię dotyczącą pozycjonowania na rynku, portfela inwestycyjnego i wyników sprzedaży w tym wymagającym środowisku. Inwestorzy zwracali uwagę, że Ronson jest elastyczną i kreatywną firmą, która jest w stanie szybko reagować na zmiany obserwowane na rynku w trakcie i po lockdown oraz znajdować kreatywne pomysły i rozwiązania dla pojawiających się problemów i wyzwań. W wyniku zaufania do spółki, jej planów biznesowych i perspektyw rynkowych, popyt na obligacje przekroczył oferowaną transzę. Powodzenie emisji to również bardzo dobra wiadomość dla naszych klientów. Dzięki dodatkowemu finansowaniu będziemy mogli poszerzyć nasze portfolio projektów” – dodał Haim.

Obligacje są niezabezpieczone i oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na WIBOR 6M powiększonej o marżę 4,3% (odsetki płatne w okresach półrocznych). Zostaną one spłacone w 2 ratach, pierwsza na koniec VI okresu odsetkowego, 2 października 2023 r., w drodze wykupu 40% wartości nominalnej pierwotnie wyemitowanych obligacji, a pozostałej części w dniu 2 kwietnia 2024 r. poprzez wykup pozostałych część wartości nominalnej.

Te artykuły również Cię zainteresują

Jednocześnie spółka informuje, iż przeznaczy nadwyżkę wpływów ponad 60 mln zł, po odliczeniu kosztów emisji, na potrzeby refinansowania istniejącego zadłużenia obligacyjnego. W związku z tym spółka nabyła w celu umorzenia obligacje serii R o łącznej wartości nominalnej 2,141 mln zł od podmiotu, który nabyły obligacje o tej samej łącznej wartości nominalnej. Rozliczenie tych transakcji nastąpiło bezgotówkowo (przez potrącenie z ceną emisyjną obligacji), z wyjątkiem naliczonych odsetek od obligacji serii R, które zostały zapłacone przez spółkę.

Ponadto spółka zawarła umowę zobowiązującą do nabycia w celu umorzenia wszystkich obligacji serii S o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł a posiadacza tych obligacji do sprzedaży tych obligacji spółce, w terminie 12 dni roboczych po dacie przydziału nowych obligacji (serii V). W wykonaniu tego zobowiązania spółka dokona w najbliższych dniach nabycia obligacji spółki serii S w celu umorzenia. Pozostała część powyższej nadwyżki ponad 60 mln zł zostanie przeznaczona na nabycie innych obligacji wyemitowanych przez spółkę w celu ich umorzenia lub wykup w terminie ich zapadalności, podano także.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 761 lokali, a przekazała 658. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 232,62 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here