Naga MarketsBank Rezerwy Australii

Reserve Bank of Australia (RBA) to bank centralny Australii mający siedzibę w Sydney. Instytucja przeszła szereg transformacji, a rolę nowoczesnego banku centralnego otrzymała w 1960 roku. Do jego zadań należy emisja pieniądza, prowadzenie usług dla rządu oraz polityki monetarnej kraju. Ma na celu wspomaganie rozwoju gospodarczego, zapewnienie stabilności walutowej oraz utrzymanie pełnego zatrudnienia w Australii.

Struktura Banku Rezerwy Australii

Wśród najważniejszych organów RBA znajdują się:

  • Prezes Banku Rezerwy Australii. Najwyższa pozycja w banku centralnym. Wybierany jest na kadencję do siedmiu lat, następnie może się ubiegać o reelekcję. Przewodniczy zarówno Radzie Nadzorczej Banku, jak i Radzie ds. Systemu Płatności.
  • Rada Nadzorcza. Najważniejszy organ RBA. Zajmuje się ustalaniem polityki monetarnej Banku. Jego głównym celem jest utrzymanie stabilności walutowej oraz pełnego zatrudnienia w Australii. Zarząd Rady spotyka się raz w miesiącu. W jego skład wchodzi dziewięć osób – Prezes RBA, Wiceprezes, Sekretarz Skarbu oraz sześciu wyznaczonych przez niego członków, których kadencja wynosi pięć lat.
  • Rada ds. Systemu Płatności. Drugi najistotniejszy organ RBA. Zajmuje się kontrolą ryzyka w systemie finansowym, promowaniem wydajnego systemu płatności oraz zdrowej konkurencji bez narażania stabilności systemu finansowego. W jego skład wchodzi Prezes RBA, wyznaczony przez niego zastępca, przedstawiciel APRA oraz pięciu członków wyznaczonych przez Sekretarza Skarbu na 5-letnią kadencję.

Funkcje Banku Rezerwy Australii

Bank Rezerwy Australii pełni trzy zasadnicze funkcje, podobnie jak w przypadku banków centralnych innych krajów rozwiniętych:

  • Bank centralny. RBA zajmuje się prowadzeniem polityki monetarnej kraju, działa w celu zapewnienia stabilności finansowej państwa oraz przyczynia się do rozwoju gospodarczego. Prowadzi również rachunki bankowe dla szeregu agencji rządowych oraz zagranicznych banków centralnych. Zajmuje się zarządzaniem rezerwą zagranicznych walut oraz australijskim złotem.
  • Bank emisyjny. Bank Rezerwy Australii posiada wyłączną władzę do emitowania dolara australijskiego – oficjalnej waluty kraju. Dokonuje operacji kontrolujących stabilność podaży pieniądza oraz gwarantuje utrzymanie zaufania ogółu społeczeństwa w jego wartość.
  • Bank banków. Bank Rezerwy Australii akceptuje depozyty krajowych instytucji finansowych i asystuje w rozliczeniach międzybankowych. Zajmuje się również przelewami związanymi z zakupem i sprzedażą obligacji skarbowych.

Polityka monetarna RBA

logo rba na ścianie budynkuNadrzędnymi celami polityki monetarnej Banku Rezerwy Australii jest utrzymanie stabilności cen, pełnego zatrudnienia oraz zapewnienia rozwoju gospodarczego kraju. Aby osiągnąć te cele, bank centralny posiada „cel inflacyjny” i szuka sposobów na utrzymanie inflacji konsumenckiej w przedziale 2-3% w średnim terminie.

Kontrola inflacji pozwala na zachowanie wartości pieniądza oraz daje zastrzyk do silnego i trwałego wzrostu gospodarczego w długim terminie. Prowadzona przez Bank Rezerwy Australii polityka monetarna wpływa na zachowanie kredytobiorców i kredytodawców i aktywność ekonomiczną, co przekłada się na stopę inflacji.

Instrumenty polityki monetarnej RBA

Bank Rezerwy Australii ma do dyspozycji szereg narzędzi pozwalających na kształtowanie rynkowych stóp procentowych oraz kontrolowanie wysokości inflacji:

  • Operacje otwartego rynku. Bank Rezerwy Australii kontroluje ilość gotówki na rynku pieniężnym poprzez operacje na otwartym rynku. RBA dostarcza bankom komercyjnym gotówkę albo ściąga środki z rynku. Dzięki temu podaż pieniądza jest pod kontrolą.
  • Operacje depozytowo-kredytowe. Tego rodzaju działania mają na celu złagodzenie najkrótszych wahań stóp rynkowych. Bank Rezerwy Australii pożycza bankom komercyjnym gotówkę po stopie o 0,25% wyższej od zakładanego celu dla stopy procentowej pieniądza oraz przechowuje depozyty po stopie o 0,25% niższej.
  • Zablokowane depozyty. Bank Rezerwy Australii kontroluje stany kont banków komercyjnych. Instytucja pilnuje, czy wysokość kredytów udzielanych przez banki nie zagraża ich stabilności oraz całego systemu finansowego Australii. RBA nie stosuje obowiązkowej rezerwy walutowej popularnej w innych krajach. W zamian za to bank centralny wprowadził konieczność przechowywania zamrożonych depozytów w wysokości 1% udzielanych kredytów.

Wszystkie artykuły związane z Bankiem Japonii można śledzić pod tagiem RBA.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here