Naga MarketsKomisja Nadzoru Finansowego (KNF)Z raportu wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika, iż wynik finansowy netto sektora bankowego w I półroczu br. wyniósł 7,8 mld zł, a sytuacja w sektorze w połowie tego roku pozostawała stabilna – m.in. za sprawą utrzymującego się tempa wzrostu gospodarki czy poprawa nastrojów przedsiębiorstw. 


Raport wydany przez KNF w poniedziałek zawiera podsumowanie ogólnego wyniku finansowego sektora bankowego za I półrocze bieżącego, w którym Komisja wyszczególnia m.in informację porównawczą, z której wynika, że tegoroczny zysk 7,8 mld zł był wyższy od osiągniętego wyniku analogicznego okresu ubiegłego roku o ponad 1,1 mld zł – “Zrealizowany w I półroczu br. wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł ponad 7,8 mld zł i był o prawie 17 proc. (ponad 1,1 mld zł) wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie ub.r. oraz od planowanego (na podstawie planów finansowych banków komercyjnych można było oczekiwać wzrostu wyników sektora o około 9 proc.)”

Te artykuły również Cię zainteresują
Również w opublikowanym raporcie Komisja Nadzoru Finansowego wskazuje, że sytuacja sektora bankowego uległa poprawie głównie dzięki zwiększeniu wyniku odsetkowego, połączonego z umiarkowanym wzrostem kosztów działania, a pomocnymi aspektami okazały się również warunki utrzymującego się tempa wzrostu gospodarki, poprawa sytuacji na rynku pracy, poprawa nastrojów przedsiębiorstw oraz samych konsumentów.

Fundusze własne, kwota ekspozycji na ryzyko, współczynniki kapitałowe
KNF – Fundusze własne, kwota ekspozycji na ryzyko, współczynniki kapitałowe

Jak wynika również w I połowie br. “odnotowano wzrost funduszy własnych (z 197,6 mld zł na koniec ub.r. do 205,3 mld zł na koniec czerwca br., tj. o 3,9%), ale na skutek wyższego przyrostu łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (o 4,0%), współczynniki kapitałowe uległy nieznacznemu obniżeniu (współczynnik kapitału Tier I z 17,2% do 17,0%, a łączny współczynnik kapitałowy z 19,0% do 18,9%)” – jak czytamy w raporcie.

KNF - Wybrane dane banków notowanych na GPW
KNF – Wybrane dane banków notowanych na GPW

Na koniec czerwca br. na warszawskiej giełdzie (GPW) było notowanych 12 banków, skupiających 65,9% aktywów sektora (w ujęciu jednostkowym). Raport zawiera również komentarz, iż “słabsza koniunktura panująca na GPW, przełożyła się na znaczne zmniejszenie ich łącznej wartości rynkowej (z 216,5 mld zł na koniec ub.r. do 183,9 mld zł na koniec czerwca br., tj. o -15,0%), pozostawiając wspólne aktywa na poziomie 1,28 mld zł.

 Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here